Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Omslagsbild för den engelska boken om Trotulan
Rubrik: Det medicinska medeltidsverket Trotula

– som alltså hette likadant som Trotula de Ruggiero – spreds genom att manuskriptet kopierades för hand. Och det användes i Italien i mer än 400 år – det enda medicinska verk som fanns i gynekologi då.Trotula-boken
Osynlig ruta
  Boken innehåller också bilder, där det framgår att läkarna som behandlar kvinnorna även själva är kvinnor.
Osynlig ruta
Osynlig ruta  Men fortfarande så sent som under 1900-talet fanns det en del forskare (män) som ifrågasatte om Trotula kunde ha skrivit en medicinsk bok, och till och med om hon över huvud taget hade funnits! De försökte även förminska alla kvinnor som arbetade som läkare och lärare i Salerno genom att påstå att de egentligen inte var läkare, utan "bara" barnmorskor.

Bokbilden: De ornatu mulierum från 1500-talet. Liten grå pil som pekar snett upp åt höger

Medalj tillverkade i Trotulas ära i Italien 1840  Idag finns det nog ingen kvar som förnekar att Trotula har funnits. I Italien har de också hela tiden sagt att de läkarutbildade kvinnorna i Salerno är en självklar del av deras historia. De är stolta över den avancerade skolan i Salerno, där människor från olika länder, både kvinnor och män, läste och verkade. Den 12 februari 1834 gav Italien ut en medalj till Trotula di Ruggieros ära.
Osynlig ruta
  2001 trycktes medeltidsverket The Trotula för första gången i engelsk översättning.
Osynlig ruta
Nu för tiden är det många forskare som anser att boken egentligen består av tre delar – De passionibus mulierum ante in et post partum (om kvinnors sjukdomar), Pratica secundum Trocta (om behandlingen) och De ornatu mulierum (om kosmetik).
Osynlig ruta
  Många säger också att de tre delarna troligen har skrivits av olika kvinnor som var läkare under medeltiden, varav Trotula var en, och att manuskripten med åren har satts ihop.
Osynlig ruta
  Hur det var med det får vi kanske aldrig veta, men tack vare många referenser till henne i andra bevarade skrifter är hon hur som helst den första kända gynekologen.

Bild ur Trotula-boken av 4 kvinnor varav en blöder ur underlivet och andra höjer skålar med förmodade läkamedel
Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-07-27

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu