Bakgrundspapper uppe

«  Inflytelserikt brittiskt kvinnonätverk i mitten av 1800-talet

Collage av foton av fyra kvinnor ur gruppen
Några av medlemmarna i Langham Place Group: Barbara Leigh Smith Bodichon,
Adelaide Ann Procter, Emily Davies och Matilda Hays.

Rubrik: Langham Place Group

Langham Place Group, eller Langham Place Circle, var ett nätverk av medelklasskvinnor i England under mitten av 1850-talet.
Osynlig ruta
  Målet för gruppen var att förbättra kvinnors villkor i samhället, särskilt när det gällde kvinnors möjlighet att yrkesarbeta.
Osynlig ruta
  De som tog initiativ till gruppen var vännerna Barbara Leigh Smith Bodichon och Elizabeth Rayner Parkes. De hade båda skrivit om kvinnofrågor i artiklar i olika tidningar under 1840-talet. Men de ville göra något mer. Så de samlade likasinnade kvinnor i nätverket, bland andra Jessie Boucherett, Isabella Craig Knox, Emily Faithfull, Matilda Hays, Maria Rye, Adelaide Anne Procter och Emily Davies.
Osynlig ruta
Omslag till The English Woman's Journal1858 startade de tidningen The English Woman's Journal, och det var först efter det som nätverket fick sitt namn. 1859 hyrde och renoverade nämligen Lady Theodosia Monson en lokal på Langham Place 19 i London för att de skulle kunna jobba med tidningen. Där hade de också ett läsrum med tidningar och tidskrifter, ett kafé, kontor och möteslokaler.
Osynlig ruta
Illustration av kvinnor som arbetar som sättare  Ur Langham Place Group växte också organisationer som SPEW, Society for Promoting the Employment of Women, och företag som Emily Faithfulls Victoria Press, ett tryckeri med enbart kvinnor som sättare.
Osynlig ruta
  I sina lokaler på Langham Place, som de kallade "Ladies Institute", hade de dessutom ett register över anställningar som kvinnor kunde söka.
Osynlig ruta
  Kvinnors möjlighet att arbeta var gruppens huvudfråga, liksom utbildning för kvinnor, men de var också engagerade mot prostitution och för kvinnors rösträtt. Gruppen gav även ut broschyrer.
Osynlig ruta
Foto av sex kvinnor som sitter och står framför en affisch om en demonstration för kvinnors rösträtt1866 samlade medlemmarna namn till en lista på kvinnor som krävde rösträtt. John Stuart Mill hade sagt att han måste få en sådan lista på namn för att han skulle kunna ta upp frågan i parlamentet. Flera av medlemmarna gick också med i de första lokala organisationer som startades i London och Manchester för rösträtt för kvinnor – de som 1867 tillsammans blev NSWS, National Society för Women's Suffrage.
Osynlig ruta
  Men vid det laget hade Langham Place Group börjat spricka. Medlemmarna hade olika åsikter om ifall gruppen skulle fortsätta vara kvinnoseparatistisk eller om de skulle arbeta tillsammans med män, de tillhörde dessutom olika kyrkor, tidningen The English Women's Journal hade lagts ner i brist på pengar, och de som hade gått med i rösträttsorganisationer la sin kraft där istället.
Osynlig ruta
  Så gruppen rann ut i sanden efter 1866.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu