Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av tjugofem kvinnor, varav sju sitter längst fram och de andra står bakom dem. På de främsta syns att de har långa, mörka klänningar, flera har också halsband. Några har armarna i kors, andra låter armarna vila i knäet. Längst till höger sitter en kvinna i ljusare klänning med mörka band
Medlemmar i Malmö kvinnliga diskussionsklubb fotograferade 1911.
Foto från Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

Rubrik: Malmö kvinnliga diskussionsklubb

Malmö kvinnliga diskussionsklubb bildades den 18 oktober år 1900 av några av de kvinnor som tolv år tidigare hade startat Malmö kvinnliga arbetareförbund – en av Sveriges första socialdemokratiska kvinnoklubbar. Men trots att klubben formellt var bildad av kvinnor, var de socialdemokratiska männen i praktiken alltför styrande över den. Konflikter ledde till att klubben las ner under 1890-talet.
Osynlig ruta
  Så inför startandet av Malmö kvinnliga diskussionsklubb hade kvinnorna lärt sig: den startades enbart av kvinnor, och för kvinnor. Bland dem som startade klubben var Elma Danielsson, Maria Osberg och Sofia Vestdahl. Anna Stenberg hörde till dem som blev medlemmar redan på första mötet.
Osynlig ruta
  Diskussionsklubben ordnade föredrag, fester, soaréer och basarer. De diskuterade sociala problem, agitation, rösträtt, kvinnors organisering, bildning, moral och uppfostran. Nykterhetsfrågan hörde också till de återkommande ämnena. Flera av de aktiva kvinnorna i klubben var också fackligt aktiva.
Osynlig ruta
  Diskussionerna var allt annat än ytliga, detta var politiskt engagerade kvinnor som ansåg att folkbildning var nödvändigt för att förändra samhället.
Osynlig ruta
  Under hungerkravallerna 1917 ordnade Malmö kvinnliga diskussionsklubb en insamling för de kvinnor som arresterats och de skickade en vädjan om att kvinnorna skulle få lindriga straff.
Osynlig ruta
  1922 bytte Malmö kvinnliga diskussionklubb namn och blev Malmö socialdemokratiska kvinnoklubb.

Ett svart streck som det ligger böcker utslängda över, en del stängda, en del öppna.

Rubrik: Läs mer
Blinkande gul stjärna Birgitte Mral: Kommunikation och handlande i Malmö kvinnliga diskussionsklubb 1900 - 1904, 2007.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-17

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu