Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Valfrid Palmgren Munch-Petersen vid sitt arbetsbord
Valfrid Palmgren Munch-Petersen vid sitt arbetsbord.

Rubrik: Valfrid Palmgren & de amerikanska barnbiblioteken

Valfrid Palmgren blev djupt imponerad av de amerikanska biblioteken, särskilt barnbiblioteken. När hon kom hem skrev hon två inspirerade reportage i tidningen Dagny, som du kan läsa via länkarna här längst ned.
Osynlig ruta
  Valfrid hade åsikter om precis allt som rörde biblioteken, inklusive hur böckerna skulle placeras ut. De skulle inte stå i bokskåp, utan i öppna hyllor, för att vem som helst skulle kunna gå och rota själv bland böckerna. Hon berättade entusiastiskt om hur barnbiblioteken i USA ibland hade tre olika storlekar på stolar och bord, så att de skulle vara precis lagom stora för alla barn, från bilderboksbarn och uppåt.
Osynlig ruta
Biblioteksutredning
Osynlig ruta
1909 skrev Valfrid Palmgren skriften Bibliotek och folkuppfostran. Som första kvinna att tala i en stadsfullmäktige i Sverige, höll hon också ett på den tiden berömt brandtal om hur viktigt det var att starta bibliotek enligt amerikansk modell för Stockholms befolkning.
Osynlig ruta
  Det ledde till att hon av regeringen fick uppdraget att göra en utredning om biblioteksrörelsen. Utredningen döpte hon till Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet. 1912 började Sveriges bibliotek att organiseras enligt Valfrid Palmgrens förslag.
Osynlig ruta

Rad av böcker
Så här skriver hon avslutande i artiklarna i tidningen Dagny:

Citat: En mera tilltalande tafla kan man knappast se än en kvällsstund i ett amerikanskt barnbibliotek med dess rikedom på ljus, bladväxter, taflor och böcker.Och rundt om, omkring bibliotekarien, vid hyllorna, vid borden, ja, ibland t. o. m. på golfvet, om ej annan plats finns, sitta ifriga och intresserade barn, hufvud vid hufvud, med ögonen strålande af glädje öfver någon rolig bok eller någon vacker plansch eller något nytt häfte af en länge efterlängtad tidskrift.Och det faktum, att många af de barn, som på detta sätt tillbringa en eller flera kvälllar i veckan i biblioteket, äro sådana, som eljes knappt hafva annan tillflyktsort för att finna förströelse än gatan, gör sannerligen den taflan icke mindre tilltalande. Valfrid Palmgren
Avdelare i form av en rak linje med en ängel i varje ände

Rubrik: Läs mer
Läs Valfrid Palmgrens berättelser om de amerikanska barnbiblioteken i två delar i tidningen Dagny, 1908:
Osynlig ruta
Del 1. i nummer 17. Del 2. i nummer 18.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-22

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu