Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

« Hypatia – den första kända matematikern som var kvinna

Osynlig ruta
Namn: Hypatia av Alexandria

Hypatia var en grekisk matematiker och filosof som levde i antikens Alexandria i Egypten. Hon föddes mellan år 350 och 370 ungefär. Hennes mamma dog när Hypatia var en baby, så pappan Theon, som var matematiker och filosof, uppfostrade henne ensam. Han lärde henne om konst, litteratur, vetenskap, filosofi och matematik.
Osynlig rutaHypatia brukar räknas som den tidigast kända matematikern som var kvinna. Hon var en stark förespråkare för vetenskap och rationellt tänkande. I Alexanderia undervisade hon i Platons och Aristoteles filosofi, och även astronomi.
Målning av Hypatia Osynlig rutaHypatia var lärare i matematik och filosofi på Muséet*, ett forskningsinstitut i Alexandria, men hon undervisade också i sitt hem. Runt år 400 blev hon rektor för den platonska skolan i staden. Hon skrev flera viktiga böcker om matematik, hon utvecklade en apparat för destillering av vatten, och hon uppfann bland annat ett instrument för mätning av vattenståndet samt hydrometern, en mätare av vätskors densitet (täthet). Hennes förmåga att förenkla, sammanfatta och utveckla andras teorier gjorde att många matematiska idéer från antiken har kunnat överleva till idag.
Osynlig rutaAlexandria hade länge varit en stad där kristna, hedningar och alla andra behandlades lika. Men vid den här tiden blev staden blev alltmer kristen. Det satte Hypatia i en farlig position, eftersom hon dels var inte var troende, dels förespråkade vetenskap och rationellt tänkande. Hon vägrade att omvända sig till kristendomen.
Osynlig rutaHypatia fick en fruktansvärd och brutal död. En dag i mars 415 när Hypatia var på väg hem blev hon attackerad av en mobb av fanatiska kristna, som klädde av henne naken och drog henne till kyrkan Caesarium, där hon flåddes, styckades och brändes upp. En del har beskrivit det som att Hypatia föll offer för den första häxbränningen. Vissa anser också att hennes brutala död markerar slutet på den klassiska antiken.
Osynlig rutaDet mesta av allt Hypatia skrev har blivit förstört, men tack vare en del bevarade brev, och att andra författare på den tiden refererat till hennes olika verk, har insikten om hennes betydelse levt vidare.

Osynlig ruta
* Museum betydde ursprungligen "åt muserna helgad plats", och muserna var gudinnor för nån av "de sköna konsterna".
Osynlig ruta


Väggmålning av Hypatia
Citat: "Att härska genom att fjättra tanken via skräck för att straffas i en annan värld är lika vidrigt som att använda våld."

Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu