Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 3 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Bild från en porrfilmsinspelning där Taormino regisserar
Osynlig rutaTidningen ETC:s ansvarige utgivare Johan Ehrenberg, chefredaktör Andreas Gustavsson och redaktionschef Signe Lidén.

Tidningen ETC la sig platt för prostitutionslobbyn

Anfang: Isamband med årets Pride skrev frilansjournalisten Helena Brors en prostitutionskritisk debattartikel i tidningen ETC. Då kontaktades ETC av Pye Jakobsson, som styr både prostitutionslobbygruppen Rose Alliance i Sverige och det internationella prostitutionslobbyorganet Network of Sex Work Projects (NSWP). ETC lyfte då ut hela artikeln och publicerade istället en ursäkt till Rose Alliance – samtidigt som de publicerade en artikel av Fuckförbundet, som oemotsagt kunde driva prostitutionsglorifiering i ETC.
Osynlig ruta
  I tidningens ursäkt angrep de Helena Brors artikel – förutom att de beklagade att artikeln gav "oriktiga epitet"* på företrädare för Rose Alliance, påstod ETC att de "vid en senare granskning" skulle ha upptäckt att artikeln dessutom "fanns brista i kvalitet och innehöll påståenden som inte kan styrkas". Flera kvinnofrontare har skrivit till ETC och krävt att få veta vad dessa "ostyrkta påståenden" skulle vara, men har inte fått något svar på det.
Osynlig ruta
  Det är mycket skrämmande att en tidning som ETC, som påstår sig stå för ett journalistiskt och demokratiskt alternativ, väljer att lägga sig platt för den internationella prostitutionslobbyn, och det är upprörande att de istället för att ta sitt journalistiska ansvar för publicerade artiklar väljer att förvränga fakta och slå mot en enskild frilansjournalist.
Osynlig ruta
  Kvinnofronten har nu publicerat Helena Brors artikel i vårt nyhetsbrev – både i protest mot tidningen ETC:s fega agerande och för att Helena Brors artikel innehåller viktig information om prostitutionslobbyn, som många borde få möjlighet att ta del av.
Osynlig ruta

Grå linje

* Pye Jakobsson kallades i ursprungsartikeln för "bordellmamma". I själva verket har Pye Jakobsson, på den porrklubb där hon också suttit i styrelsen, genom åren skött scheman för stripporna och placerat in nya tjejer. Jakobsson själv hävdar att hon endast suttit i styrelsen för att vara "snäll mot en gammal vän". Men hennes roll har hur som helst varit något som närmast liknar en "Madam", alltså en kvinna med tidigare erfarenhet som strippa, som sedan både sköter en del chefsjobb åt, och är vän med, ägaren. Uttrycket "bordellmamma" var det var det enda i artikeln som kan kallas "epitet", alltså: singular. Ändå skrev ETC "oriktiga epitet" i plural.
Osynlig ruta

Bild på Fuckförbundets deltagande i Stockholm Pride sommaren 2017
Fuckförbundets bil i Prideparaden i Stockholm. Bild från videofilm.

Debatt
Stockholm Pride ska inte gå hallicklobbyns ärenden

Stockholm Pride påstår sig ta avstånd från prostitution, men det stämmer inte, eftersom de både i år och tidigare år givit prostitutionslobbyns organisationer plats i Pride-programmet. Det skriver Helena Brors om i denna artikel. Här ovanför kan du läsa historien om publicerandet av artikeln.

Anfang: Prostitutionen ökar under Stockholm Pride. Det berättar Simon Häggström på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp i en artikel i Dagens ETC. 1. "Såklart tar Stockholm Pride avstånd från all form av prostitution och människohandel av alla slag", säger Prides ordförande Haydar Adelson i samma artikel. "Det går mot allt vi står för."
Osynlig ruta
  Haydar Adelsons påstående klingar falskt i och med att årets Pride har programpunkten "Sexarbetare talar – vilka lyssnar?" med Fuckförbundet som arrangör. 2. I Pride Houses program beskrivs panelsamtalet med orden: "Några av nyckelpersonerna bakom Pride var queera rasifierade sexarbetare och transpersoner, och trots att förhållandet mellan hbtqia+ och sexarbete har en lång gemensam historia är detta något som sällan uppmärksammas."
Osynlig ruta
  Hallicklobbyorganet 3. Fuckförbundet bildades i år. Liksom resten av den internationella hallicklobbyn nyttjar de sig av begreppet "sexarbetare" dels för att sudda ut skillnaden mellan prostitution och koppleri, dels för att framställa prostitution som ett legitimt yrke. Begreppet lanserades på 1970-talet av den amerikanska organisationen COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics). Densammas ordförande, "chairmadam", var den koppleridömda bordellmamman Margo St James. 4. Enligt egen utsago var det COYOTE-medlemmen Priscilla Alexander som myntade begreppen "sexarbete" och "sexarbetare".
Osynlig ruta
  Hon ansåg sig själv kunna göra anspråk på yrkesbeteckningen – visserligen hade hon aldrig varit prostituerad, men hon hade legat med många män när hon hade gått på college. 5. "Jag är inte yrkesverksam som prostituerad", medgav Margo St James i en intervju. "Jag har inte varit yrkesverksam på många, många år. Dessutom är inte en fackförening för prostituerade möjlig i dagsläget." 6.
Osynlig ruta
  På Fuckförbundets webbplats klargörs tydligt att det är lagparagraferna gällande koppleri och sexköp som ska bekämpas. 7. I Fuckförbundets Instagrampresentation står det "swerfs gtfo". 8. "SWERF" är akronym 9. för "sex worker excluding radical feminist", invektiv 10. för feminist som vill att sexköp och koppleri ska vara olagligt. "GTFO" är akronym för "Get the fuck out".
Osynlig ruta
  "En liten påminnelse nu när Sveriges Captain save-a-ho-snuten Simon Häggström släppt ännu en bok som exploaterar sexarbetares liv och låter andra tala över huvudet på dem. SNUTEN FÖRTRYCKER MARGINALISERADE GRUPPER!" står det under en av nämnda förbunds bilder. 11.
Osynlig ruta
  Stockholm Pride har under årens lopp haft ett flertal snarlika programpunkter. 2012 bevistade undertecknad programpunkten "Vad är möjligt att samtycka till?", som huvudsakligen bestod i en debatt om sexköpslagens vara eller inte vara. Unizons förbundssekreterare Olga Persson argumenterade för sexköpsförbudet – RFSL:s dåvarande ordförande Ulrika Westerlund argumenterade emot. Den senare hävdade att sexköpslagen är heteronormativ. Olga Persson avbröts vid ett par tillfällen av att personer i publiken skrek ut att sexköpsförbud förstör "sexarbetares" liv.
Osynlig ruta
  Under Stockholm Pride 2014 hölls panelsamtalet "Kriminaliseringen, rättigheterna och feminismen" om hur feministiskt det är med sexköp och koppleri. Ulrika Westerlund modererade och panelen bestod av bland andra hallicklobbyisterna Pye Jakobsson och Alexander Chamberland 12. samt en maskerad "sexarbetare".
Osynlig ruta
  Prostitutionslobbyisten Pye Jakobsson 13. är, utöver ordförandeskapet för svenska Rose Alliance 14., ordförande för sagda organisations hallickinternational, Network of Sex Work Projects (NSWP). 15. NSWP har en medlemsorganisation i Mexiko, Aproase, vars ordförande, bordellmamman Alejandra Gil, 2015 dömdes till 15 års fängelse för människohandel. 16. Enligt NSWP dömdes Gil för att mexikansk lagstiftning "likställer människohandel med sexarbete". 17.
Osynlig ruta
  Rose Alliance har haft en egen sektion i Stockholms Prideparad i flera år. 18. Hallicklobbyns strategi att bruka HBT-rörelsens terminologi om frigörelse och lika rättigheter skapades även den av COYOTE. Bland annat gör prostitutionslobbyn internationellt gällande att Stonewallupploppen 19. orsakades av att "sexarbetare" fick nog av att utsättas för polistrakasserier. 20.
Osynlig ruta
  Stockholm Pride tycks svälja detta med hull och hår.
Osynlig ruta
  

Helena Brors
Osynlig ruta

Annika Strandhäll och Stefan Löwén (S) går i Prideparaden, bägge vinkar till folk , Löwén håller en regnbågsflagga i vänstra handen.
Numera slåss även företag och politiska partier om att få synas i
Prideparaden – här ses bland andra Annika Strandhäll och Stefan Löwén (S).
Foto: CC-Socialdemokraterna/Anders Löwdin.

Noter:
1. www.etc.se/inrikes/polisen-prostitutionen-okar-under-pride
2. https://program.stockholmpride.org/events/226/sexarbetare-talar-vilka-lyssnar
3. Fuckförbundet driver att all lagstiftning mot prostitution ska avskaffas – inklusive lagen mot hallickverksamhet.
4. www.writing.glamazon.net/margo.html
5. www.prostitutionresearch.com/Leidholdt Demand and the Debate.pdf
6. Jenness, Valerie: Making it Work: The Prostitutes’ Rights Movement in Perspective, s. 115. New York: Walter de Gruyter Inc. 1993
7. www.kollegoremellan.wixsite.com/fuckforbundet
8. www.pintaram.com/u/fuckforbundet
9. akronym = förkortning som består av initialer.
10. invektiv = skymford, glåpord.
11. www.pintaram.com/u/fuckforbundet/1531464983106386634_5512869180
12. www.bang.se/din-morsa-ar-en-hora
www.feministisktperspektiv.se/2014/05/09/sexarbetare-maste-fa-rattigheter
13. www.logosjournal.com/2016/farley-2
14. www.kvinnofronten.nu/Nyhetsbrev/rose-alliance.php
15. www.nswp.org/news/nswp-elects-new-president-pye-jakobsson
16. www.faber.co.uk/blog/a-human-rights-scandal-by-kat-banyard
17. www.nswp.org/swleader/alejandra-gil
18. www.feministisktperspektiv.se/2011/08/12/sthlmpride-spanningar-i-paraden
19. www.huffingtonpost.com/entry/remembering-stormé-the-woman-who-incited-the-stonewall_us_5933c061e4b062a6ac0ad09e
www.glbtqarchive.com/ssh/stonewall_riots_S.pdf
(Stonewallupproret var en serie upplopp 1969 efter att polisen gjort razzia mot Stonewall Inn, en klubb för homosexuella och transpersoner i New York.)
20. Chateauvert, Melinda: Sex Workers Unite: A History of the Movement from Stonewall to SlutWalk. Boston: Beacon Press 2014
Osynlig ruta


Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2023