Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 18 maj 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 1/2020

Osynlig ruta
Collage av nyhetsartiklar om den stackars mansjouren

Förra året skrev flera stora tidningar om hur synd det är om Akillesjouren i Hässleholm. Mansjouren fick berätta att det är så orättvist att de inte får ekonomiskt stöd för att hjälpa utsatta män, när kvinnojourerna får så mycket pengar.
Osynlig ruta
  Men verkligheten var inte riktigt som de påstod.
Osynlig ruta

Mansjourens mediebluff
Osynlig ruta
Som många andra hade även jag sett artiklarna om Akillesjouren i Hässleholm. De lyckades nämligen få in sitt budskap inte bara i lokaltidningen – även andra tidningar som exempelvis Expressens Kvällsposten skrev om hur orättvist mansjouren behandlades:
Osynlig ruta
  "Jour för slagna män får 'kaffepengar'", klagade Norra Skåne, medan Kvällsposten skrev att den stackars mansjouren tvingas kämpa i motvind för att "kvinnojourer går före slagna män".
Osynlig ruta
  Jag tänkte först inte mer på det. Jag retade mig på andra artiklar, där Akillesjourernas riksorganisation Akillesförbundet drivit att män är så utsatta för kvinnors våld. Det budskapet har de bara under de senaste månaderna fått in i bland annat Dagens Samhälle (Debatt: "Relationsvåld mot män är vanligare än du tror"), Expressen (Debatt: "Vi borde prata mer om kvinnors våld mot män"), Aftonbladet (Debatt: "Vi kan inte blunda för kvinnors våld mot män") och nu senast i Sydsvenskan (Ledare: "Kvinnors våld mot män är kvinnors våld").
Osynlig ruta
  Även i de debattartiklarna skriver de att det är så orättvist att kvinnojourerna får mer pengar än mansjourerna, eftersom kvinnors våld mot män är lika vanligt eller till och med vanligare än mäns våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
Så sant som det var sagt?
Osynlig ruta
Alla som satt sig in i saken vet att det är rent påhitt. Det finns visserligen undersökningar där folk fått svara om de varit utsatta för våld i en nära relation, och där män ibland oftare än kvinnor svarar att de varit det.
Osynlig ruta
  Men, som Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala universitet konstaterar: Forskning visar att det rör sig om olika typer av våld.
Osynlig ruta
  På frågan om vad de utsatts för uppger män sådant som förlöjligande och andra verbala angrepp, svartsjuka, hot om våld, hot om skilsmässa och förstörelse av egendom. Vilket är nog så illa, men knappast jämförbart med mäns våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
  Kvinnor utsätts, förutom för allt det, också för grovt och upprepat fysiskt våld och kontroll. Dessutom utsätter männen kvinnor för våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Därför konstaterade Brå (Brottsförebyggande rådet) i en kartläggning att kvinnor har betydligt större behov av hjälp, stöd och framför allt sjukvård.
Osynlig ruta
  Akillesförbundet luras alltså, och medierna gå på det. Okej, men hur var det då med mansjouren i Hässleholm?
Osynlig ruta
Akillesjouren & pengarna
Osynlig ruta
Jo, det var en kvinna i en feministgrupp jag är med i på Facebook som tipsade mig om kommunens svar på ansökan från Akillesjouren i Hässleholm. Så jag kollade protokollet på nätet (Not 1.) och beställde beslutsunderlaget (Not 2.) från Hässleholms kommun.
Osynlig ruta
  Av protokollet framgår att Pascal Hartorp, Akillesjourens ordförande, deltog i Socialnämndens möte. Han fick också chansen att berätta om mansjouren redan innan, så handläggaren konstaterar i sitt förslag till beslut att kommunen gärna vill stödja Akillesjouren, men att:

en ansökan ska vara inne senast 31 maj innan bidragsåret, så Akillesjourens ansökan i mars 2019 kom 10 månader för sent för att de skulle kunna få bidrag 2019,
Osynlig ruta
• Socialnämndens riktlinjer säger att det måste finnas ett protokoll från konstituerande stämma (som visar att föreningen verkligen har bildats) med en verksamhetsplan, och mansjouren lämnade inte in det trots uppmaning,
Osynlig ruta
• mansjouren hade ansökt om 572 750 kronor för att hyra lokal och anställa en kanslist på 50 procent, men kommunen kan inte ge sådana summor till helt nystartade föreningar utan någon verksamhet.

 Dessutom konstaterar handläggaren att:
Osynlig ruta
Pascal Hartorps uppgift att kvinnors våld mot män är lika vanligt som mäns våld mot kvinnor, och att mansjouren därför borde få lika mycket pengar som kvinnojouren, emotsägs av Brås statistik, som anger att av den misshandel som anmäls riktade sig 84 procent mot kvinnor och 16 mot män under 2018.
Osynlig ruta
  Men, skriver handläggaren, eftersom det ur individperspektiv är ett lika stort problem att bli utsatt som man, behövs mansjouren.
Osynlig ruta
  Så trots att Akillesjouren alltså inte har någon verksamhet, inte de grundläggande dokument som en organisation behöver lämna in, ingen verksamhetsplan för det kommande året – ingenting! – är kommunen positiv till Akillesjouren och vill därför visa sitt stöd för deras initiativ.
Osynlig ruta
  Därför föreslår handläggaren att Akillesjouren ska få 10 000 kronor för att kunna informera om den nya föreningen.
Osynlig ruta
  Socialnämnden går på handläggarens linje. Akillesjouren får 10 000 kronor för 2020. De ska sedan redovisa hur pengarna använts "och på vilket sätt de bidragit till att uppfylla målet för Hässleholms kommun och socialnämnden".

Sanslös jämförelse
Osynlig ruta
Det lär inte finnas någon kvinnojoursverksamhet som skulle få bidrag på samma villkor som Akillesjouren förväntat sig. Att inte ha de grundläggande papper som krävs, att inte följa reglerna för ansökningar, och att inte ens ha någon plan för vad de egentligen tänkt göra, och ändå förvänta sig, som dessa glada grabbar, att kommunen ska ge dem över en halv miljon – bara så där!?
Osynlig ruta
  Det är helt enkelt så att Akillesjouren inte har en aning om hur kvinnojourer får kämpa för att få bidrag, trots att de till skillnad från mansjouren oftast helt ideellt först har jobbat upp en fungerande stödverksamhet.
Osynlig ruta
Mansmedia
Osynlig ruta
Och mansmedia? Ja, deras journalister har väl aldrig ens kommit på idén att syna en bra story. Nej, det är ju så mycket lättare att bara låta Akillesjouren få gråta sina white male tears. Och alla som läser artiklarna tror nu att mansjourer behandlas sämre än kvinnojourer, fast det i verkligheten är precis tvärtom.
Osynlig ruta
   Men nästa gång du läser om nån stackars mansjour, tänk då på Akillesjouren i Hässleholm. Kanske är även nästa bara en okollad story.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

Noter:
Osynlig ruta
1. Sammanträdesprotokoll Socialnämnden i Hässleholms kommun 2019-11-19.
2. Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen i Hässleholm 2019-06-04.

Osynlig ruta

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024