Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 23 oktober 2021

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta Rubrik: Notiser
Osynlig ruta

Pil åt vänster  NYARE NOTISER

Osynlig rutaNummer 3/2008

Osynlig ruta

Vad är en kvinna värd i patriarkatet?

Krockdockor är fortfarande män. Krocktester görs alltså fortfarande efter mäns anatomi. Det betyder att kvinnor fortfarande riskerar att få invalidiserande nackskador tre gånger så ofta som män.
Osynlig ruta
   Det här har man vetat länge. Att inget har gjorts beror på att det kostar pengar. Och vad är ett kvinnoliv värt i manssamhället Sverige?
Osynlig ruta
   Nu har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ansökt om 30 miljoner för att ta fram en krockdocka anpassad efter kvinnor. Tror ni att de får det?

Källa: ETC 40/2008

Osynlig ruta

Aningens pinsam argumentation

I vintras lade utredaren och juridikprofessorn Eva-Maria Svensson fram sitt förslag om att Sverige äntligen skulle införa en lag mot könsdiskriminerande reklam. Det blev förstås stor glädje bland feminister och jämställdhetsförespråkare. Lagförslaget var så väl underbyggt att det blev svårt för motståndare att argumentera emot. Men makten talar sitt eget språk, så i brist på argument beslöt regeringen i april helt enkelt att bara lägga förslaget åt sidan! Sveriges (anti-)-jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tog till det vanliga slagträargumentet och skrev:
Osynlig ruta
   "– Jag vill inte inskränka en grundläggande mänsklig fri- och rättighet för en lagstiftning vars effektivitet jag ifrågasätter. Så vinner vi inte slaget om jämställdheten."
Osynlig ruta
   NIKK magasin (tidskrift från Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, finansierat av Nordiska ministerrådet) kommenterade Sabunis uttalande genom att peka på att det ju redan finns sådan lagstiftningen mot könsdiskriminerande reklam i flera andra nordiska länder, exempelvis Danmark och Norge.
Osynlig ruta
   Att Sveriges så kallade jämställdhetsminister påstår att våra grannländer Norge och Danmark bryter mot mänskliga fri- och rättigheter för att de lagstiftat mot kvinnoförtryck är faktiskt aningens pinsamt...

Källa: NIKK magasin 1/2008

Osynlig ruta

Jättestort stöd för Sveriges prostitutionslag

Nordiska ministerrådet har under ett år drivit det samnordiska forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. I oktober redovisades resultaten på en konferens i Stockholm.
Osynlig ruta
   En klar majoritet av folk i Sverige stöder den svenska prostitutionslagen: 71 %. Bland kvinnor är det mer än var 8:e som stöder lagen (83%) och bland män mer än var 6:e (63%).
Osynlig ruta
   Petra Östergren och andra prostitutionsglorifierare borde med andra ord ändra på sin retorik – till skillnad från feminister talar Östergren för en väldigt, väldigt liten del av kvinnorna i vårt land.

Osynlig ruta

Lögn, förbannad dikt & Brå:s statistik

I Brå:s (Brottförebyggande rådets) tidskrift Apropå hade de nyligen ett litet tema om statistik. Då skrev de bland annat om sin satsning Nationella trygghetsundersökningen – NTU.
Osynlig ruta
   En del brott, som exempelvis misshandel, har ju höga mörkertal – alltså att antalet polisanmälda fall är väldigt få jämfört med hur många som utsätts i verkligheten. Därför har Brå gått ut och frågat en massa människor om de har utsatts för misshandel – för att på så sätt kunna ge en korrektare bild än den man får genom statistiken om anmälda brott.
Osynlig ruta
   Det låter ju vettigt. Men det blir knepigare om man ser till hur Brå bygger sin NTU-statistik. Där pratar de bland annat om "våld i nära relationer". Men Brå:s statistik har en helt annan definition av "nära relation" än vad man brukar ha när man pratar om kvinnomisshandel. Brå skriver själva i Apropå:
   "Hos misshandelsutsatta kvinnor utgörs kategorien närstående till övervägande del av en partner eller en före detta partner. Detta är däremot det minst vanligt förekommande förhållandet för de misshandelsutsatta männen, för vilka det istället är absolut vanligast att närstående innebär en god vän."
Osynlig ruta
   En första fråga kan vara var samkönade relationer tog vägen i statistiken från undersökningen, för det skrev de ingenting alls om. Men nästa fråga blir varför i helsefyr Brå väljer att kalla allt detta för "våld i nära relationer"? Självklart är våra vänner "nära relationer" i våra liv (ofta närmare än en kanske mer tillfällig partner – om man ser till ett långt liv). Men fattar inte Brå att deras definition kan få till följd att denna statistik kan användas för att förringa och bagatellisera mäns våld mot kvinnor – att folk kan komma att peka på Brå:s NTU-statistik och säga att se där: det är minsann också en massa män som utsätts för våld i nära relationer, så er feministiska analys håller inte, kvinnor är lika våldsamma!
Osynlig ruta
   För hur många kommer att läsa det finstilta?

Källa: Tidskriften Apropå 2/2008

Osynlig ruta

Mer lönsamt med kvinnlig chef

Ett företag som leds av en kvinna är i genomsnitt 10% mer lönsamt än ett företag som leds av en man.
Osynlig ruta
   Det konstaterar tre finska forskare – Annu Kotiranta, Anne Kovalainen och Petri Rouvinen. I en stor studie har de undersökt alla stora och medelstora företag i Finland!
Osynlig ruta
   De konstaterar också att de företag som har minst hälften kvinnliga styrelsemedlemmar visar motsvarande resultat. Sammantaget är företag ledda av kvinnor 10 - 20% mer lönsamma än företag ledda av män.
Osynlig ruta
   Det krävs mer forskning för att ta reda på varför det är så här, skriver forskarna. Men ett skäl de tycker sig se är att kvinnor "på väg till ledande positioner" kan utsättas för mer motstånd och hårdare granskning, och att de kvinnor som trots allt detta motstånd tar sig igenom helt enkelt är bättre ledare än män i samma position.
Osynlig ruta
   Det har tidigare också konstaterats att det finns en koppling mellan kvinnliga ledare och kulturell mångfald i företaget, skriver forskarna. Och självklart är det så att en mer låst organisation är sämre på att ifrågasätta gamla idéer och välkomna nya – som kommer fram just tack vare mångfald.
Osynlig ruta
   De tre finska forskarna skriver: "Om kvinnor finns även på toppositioner i ett företag kan det vara en indikation på att avancemang och utnämningar i denna organisation baseras på kompetens och meriter, inte på traditioner och etablerade konventioner."
Osynlig ruta
   Kvinnligt ledarskap är lönsamt. Mot den bakgrunden blir patriarkatet extra tydligt, inte minst bland de svenska företagen. Till och med fast de förlorar ekonomiskt på att hindra kvinnor från att nå toppositioner, är det viktigare att hålla kvar kvinnor i underläge. Det är viktigare med snopp än med "kompetens och meriter".
Osynlig ruta
   Huvva!

Källa: NIKK magasin 1/2008

Osynlig ruta

Fotbollsfrun?

På Aftonbladets nya så kallade "kvinnosajt" Wendela.se har de en "proffsbloggare" som heter Malin Wollin. Hon skriver ofta ganska så hårdsmälta saker för en stackars feministisk läsare, exempelvis skrev hon nyss en hyllningskrönika till den heterosexuella kärnfamiljen – i form av ett hätskt påhopp på alla "mogna lådvinskvinnor" 50+ som i sin besvikelse över män blir "gallopperande bitterfittor som ser det som sin livsuppgift att föra över sina ruttna livserfarenheter på unga kvinnor".
Osynlig ruta
   Malin Wollin däremot har minsann en fin man, som hon är lycklig med, så det så, berättade hon under den radikala rubriken "Till alla bitterfittor".
Osynlig ruta
   "Så talar den sanna enfalden", skrev en bloggare om Malin Wollins krönika, och det är svårt att inte hålla med.
Osynlig ruta
   Det är nog så, som en annan bloggare skrev, att just den krönikan bevisar att Malin Wollin i själva verket är Gulletussan – PÅ RIKTIGT (...och alla som inte förstår vad som menas med det måste får härmed tipset att titta på "Mia och Klara"
på tv)
.
Osynlig ruta
   Malin Wollin kallar sin blogg på Aftonbladet för "Fotbollsfrun", vilket av förklarliga skäl fått många att undra vad som egentligen menas.
Osynlig ruta
   För, som någon skrivit, hur känns det att vara gift med en fotboll?

Osynlig rutaNummer 2/2008

Osynlig ruta

Alla dessa missade dagar...

I april skickade Försäkringskassan ut sitt årliga brev med påminnelse till alla föräldrar som inte tagit ut sina föräldraledighetsdagar.
Osynlig ruta
   Gissa vilket kön det är på 90% av dem som får sådana brev?

Källa: FL-Net 6/4 2008

Osynlig ruta

Mot sin vilja

Gisela Pribe, psykolog vid Lunds universitet, ska doktorera på ämnet ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp. 4.000 gymnasieungdomar har svarat på hennes enkätfrågor.
Osynlig ruta
   65% av de unga tjejerna svarade att de varit utsatta för oönskade sexuella handlingar, från tafsande till "samlag". Var 7:e gymnasietjej har "haft samlag mot sin vilja".
Osynlig ruta
   Pribe konstaterar att siffrorna är högre i hennes undersökning än i tidigare studier, och hon menar att det förmodligen är för att hon inte bara frågat om "incest och pedofili" – det är mycket vanligare att unga tjejer utsätts för övergrepp av jämnåriga killar.
Osynlig ruta
   Inte ens en tiondel av alla hade polisanmält övergreppen. Endast ett fåtal hade vänt sig till någon vuxen som arbetar professionellt med ungdomar.

Källa: Aftonbladet 6/6 2008

Osynlig ruta

Framtidens stora skandal?

Det är bra att det i Sverige finns möjlighet att omhänderta barn och ungdomar som far illa och som behöver hjälp att komma ur drogproblem med mera. Men det förutsätter att man verkligen hjälper. Den som exempelvis jobbat på tjejjour vet att många tjejer ofta fortsätter att fara illa – just på den plats där de skulle och borde vara skyddade.
Osynlig ruta
   Nu har Socialstyrelsen granskat 156 av de cirka 400 HVB-hem (hem för vård och boende) där närmare 6.000 barn och ungdomar är tänkt ska få hjälp och stöd. 144 av dem får kritik, i en del fall har missförhållandena varit så allvarliga att de tvingats stänga. Bara 12 av 156 hem var okej.
Osynlig ruta
   Den mesta kritiken handlar om att barnen/ungdomarna inte får vara delaktiga i vad som händer dem, att de inte får tandvård eller ens gå i skolan. Men även fysisk och psykisk misshandel finns med, liksom flera "fall" av sexuella övergrepp. I undersökningen är det pojkar som bott på hemmen som begått övergrepp mot flickor som bor där.
Osynlig ruta
   Så ser det ut i ett land där det anses extremistiskt att prata om kvinnors behov av mansfria sammanhang, och hur bra det är med könsblandade miljöer.
Osynlig ruta
   Resten av HVB-hemmen ska undersökas under året. I början av nästa år ska alla hem ha undersökts.

Källa: Dagens Nyheter 16/4 2008

Osynlig ruta

Sjuka män

Socialstyrelsen konstaterar i en undersökning att sjukvården fortfarande är ojämlik.
Osynlig ruta
   Inte nog med att kvinnor får sämre vård och tvingas vänta längre på exempelvis gråstarr och planerade hjärtoperationer – män har betydligt fler vårdtillfällen på sjukhus än kvinnor.

Källa: FL-Net 13/3 2008

Osynlig ruta

FN kritiserar Sverige – igen

Den kvinnokonvention som FN antagit är inte bara – som så mycket annat politikerna ägnar sig åt – fina ord på papper. Vart 4:e år måste nämligen de 185 länder som skrivit under kvinnokonventionen faktiskt rapportera till FN hur de lever upp till den! Samtidigt intervjuar FN:s Cedaw-kommitté regelbundet representanter från både regeringen och en del kvinnorättsorganisationer för att få veta hur det står till i länderna.
Osynlig ruta
   Efter Sveriges senaste rapport handlar FN:s kritik mot Sverige – igen – om mäns våld mot kvinnor. Kritiken gäller dessutom sånt som att Sverige har alldeles för lite kvinnor på höga positioner inom näringsliv och utbildning, och att Sve-rige är så hårdnackad motståndare till könskvotering. Men FN kommer med hårdast kritik när det gäller mäns sexualiserade våld mot kvinnor, som ju stadigt ökar i Sverige.
Osynlig ruta
   Och där måste en ju hålla med FN. Det är rent för jävligt att Sverige är ett så ruttet land för kvinnor att vi har en rege-ring som inte tar mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer på allvar. Inte för att den tidigare var bättre. Men nog är det dags för lite förändring här!
Osynlig ruta
   (Av någon outgrundlig anledning har mansmedia bara haft pyttesmå notiser om FN:s kritik av Sverige på just detta område...)

Osynlig ruta

(Följande notis var den sista i en serie notiser om JämO och det faktum att JämO läggs ner till årsskiftet.)

Färre jämställdhetsplaner

En av JämO:s stora uppgifter var att se till att företagen skötte sina årliga jämställdhetsplaner – både att alls göra sådana och att sedan efterleva dem. När JämO exempelvis undersökte Svenska Kyrkan tidigare i år visade sig att bara var femte arbetsgivare där hade en plan som kom i närheten av lagens krav.
Osynlig ruta
   Det lilla problemet har Reinfeldt och grabbarna nu löst – de har helt enkelt avskaffat kravet på årliga jämställdhetsplaner!
Och när JämO inte finns kvar blir det förstås ännu lättare för kvinnodiskriminerande arbetsgivare att fortsätta diskriminera kvinnor...
Osynlig ruta
   Mycket kan man säga om högeralliansen, men de vet sannerligen vad de gör!

Osynlig ruta

Kvinnor betalar heteronormen med sin hälsa

Alla får vi lära oss att den heterosexuella kärnfamiljen är lyckan på jorden. Men än en gång har statistiken visat att i praktiken betalar heterosexuella kvinnor för den "lyckan" med sin hälsa.
Osynlig ruta
   SCB (Statistiska Centralbyrån) konstaterar att 96% av alla människor i Sverige anser att kvinnor och män självklart ska ta lika mycket ansvar för hem och barn. Det är vad man säger. Men när det sen kommer till vardagen lever nästan inga så.
Osynlig ruta
   Kvinnor gör i stort alltid mer hushållsarbete i de heterosexuella parförhållandena – i genomsnitt en timma mer varje dag. Och det spelar i stort sett ingen roll hur mycket hon eller han yrkesarbetar; hon gör mer hushållsarbete vare sig hon jobbar kortare eller längre än han. Först om hon kommer upp i mer än 10 timmars längre yrkesarbete än han, ökar han sitt hushållsarbete en aning. Och yrkesarbetar de inte, utan exempelvis studerar (lika mycket), delar de ändå inte lika på hushållsarbetet.
Osynlig ruta
   Nu har en studie från Göteborgs universitet dessutom visat att kvinnor betalar för den "ojämställdheten" (kvinnoförtrycket brukar kallas så i officiella sammanhang) med sin hälsa. Hetersexuella kvinnors hälsa går alltså att avläsa på en jämförande skala av hushållsarbete. De som gör mest hushållsarbete har både fler sjukskrivningar och allmänt sett sämre hälsa – inklusive psykisk hälsa.
Osynlig ruta
   Men vilken tidning idag berättar det – att den heterosexuella kärnfamiljen faktiskt är ett hot mot kvinnors hälsa?

Källa: Arbetaren 4/3 2008

Osynlig ruta

Mera heterosex...

Forskningsgruppen Council of Contemporary Families har konstaterat att heterosexuella kvinnor känner sig mer sexuellt dragna till män som diskar, handlar och tvättar.
Osynlig ruta
   Heterosexuella män som delar på hushållsarbetet får helt enkelt mer sex.

Källa: FL-Net 10/3 2008

Osynlig rutaNummer 1/2008

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Krav på fri skolmat är feministiskt!

Det har varit en trend på senare år att allt fler skolor tvingar skolbarnen att betala för skollunchen. Det är synd, tycker Tommy Jacobson, som tillsammans med Gerhard Nordlund på Umeå universitet skrivit om matvanor kopplat till hur det går för barnen i skolan.
Osynlig ruta
   De konstaterar att elever som äter lunch blir "piggare, friskare och duktigare". De har också sett att skolornas införande av avgifter för maten fått olika följder för flickor respektive pojkar:
Osynlig ruta
   "När skolmaten kostar tenderar pojkarna att trycka i sig snabbmat, medan flickorna tar en fika eller avstår helt och hållet från att äta."
Osynlig ruta
   Hur dåligt det än är att äta snabbmat, måste det vara ännu värre att inte äta alls – särskilt för barn och ungdomar. Och de flesta av oss tyckte nog redan tidigare att det är självklart att skolmaten ska vara gratis. Men nu inser man att det dessutom är ett feministiskt krav!

Källa: Dagens Nyheter 12/11 2007

Osynlig ruta

Taskigt läge, brudar

Handelsanställdas förbund har gjort en studie som visar att nyanställda kvinnor i åldrarna 35-64 år i genomsnitt får 10% lägre lön än nyanställda män i samma ålder. Dessutom anställs kvinnorna på deltid, medan männen får heltidsjobben.
Osynlig ruta
   De konstaterar att kvinnor systematiskt får lägre löner, och att denna ojämställdhet sedan bara fortsätter genom åren.
Osynlig ruta
   Okej. Men vem tänker göra något åt det?

Källa: Handels rapport "Den reproducerade ojämställdheten – en studie av strukturell diskriminering inom den svenska detaljhandeln 2006"

Osynlig rutaNummer 3/2007

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Mammor jobbar mindre, pappor jobbar mer

Det är inget nytt, men nu är det konstaterat igen: kvinnor som får barn slutar på jobb som tvingar dem att pendla, och börjar jobbar kortare arbetstid. Medan nyblivna pappor börjar jobba mer efter att de fått barn.
Osynlig ruta
   Det visar en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering).

Källa: FL-Net 27/5 2007

Osynlig ruta

Grövre våld mot kvinnor

Män utsätts oftare för våld än kvinnor, men våldet mot kvinnor är oftast grymmare, och leder till långvarigt lidande. Det konstateras i en ny studie från Hälsouniversitetet i Linköping.

Källa: FL-Net 28/5 2007

Osynlig ruta

Nu är kvinnor värst!

Kvinnor har slagit ett obehagligt rekord – det är nu fler kvinnor än män som dör av skrumplever efter långvarigt alkoholmissbruk. De senaste åren har alkoholrelaterade dödsfall bland kvinnor ökat med 25% (mot 10% för män).
Osynlig ruta
   Trots den stora ökningen ligger Sverige fortfarande en bit under EU-genomsnittet. Enligt den senaste statistiken – från 2002 – dog 5 av 100.000 personer i Sverige av skrumplever, mot 14 genomsnittligt i EU.

Källa: FL-Net 30/4 2007

Osynlig ruta

Chefen är största tjuven

En ny undersökning som revisionsbyrån KPMG gjort visar att endast 14% av alla som snor pengar på jobbet är vanliga anställda. Resten är chefer. Ju högre chefer desto mer snor de. Över 60% av alla som snor pengar på jobbet återfinns bland företagens allra högsta chefer.
Osynlig ruta
   – De har tillgång till hemlig information och deras position gör det lättare för dem att gå förbi företagens interna kontroller, säger Martin Krüger, chef för KPMG Forensic.
Osynlig ruta
   Den allra vanligaste tjuven är en hög chef som jobbat länge i företaget, och som satt i system att förskingra – oftast för att han ska "finansiera lyxkonsumtion", skriver tidningen Metro.
Osynlig ruta
   Metro berättar också vad det därmed vanligen är för kön på tjuvarna. Gissa vilket?
Osynlig ruta
   Utredningar från hela världen ingår i undersökningen, och enligt Martin Krüger bryter Sverige inte mot mönstret.

Källa: Metro 5/6 2007

Osynlig ruta

Arbetsskador & kön

Av alla kvinnor som söker livränta efter att blivit arbetsskadade får bara 13% ansökan beviljad. Av män i motsvarande situation får dubbelt så många sina ansökningar beviljade: 26%.
Osynlig ruta
   Nästan alla kvinnor som fått nej får höra att deras besvär helt enkelt inte anses vara arbetsskada. Så blev man av med det problemet!

Källa: FL-Net 27/8 2007

Osynlig ruta

Bröstinplantat & självkänsla

En svensk studie visar att för kvinnor som opererat in bröstinplantat är risken att dö av drogmissbruk eller självmord 3 gånger högre än för andra kvinnor.
Osynlig ruta
   En anledning antas vara att de ofta har en sämre självkänsla och mår psykiskt sämre än andra kvinnor.
Osynlig ruta
   Detta konstaterades i media som om det bara var kvinnors egna problem. Men nog borde det gå att dra någon mer slutsats av det än att skuldbelägga kvinnor ytterligare?

Källa: FL-Net 12/8 2007

Osynlig rutaNummer 2/2007

Osynlig ruta

Varför?

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en undersökning som visar att var tredje kvinna i Sverige är tröttare idag än för ett år sedan. Det innebär att en miljon kvinnor ofta känner sig trötta.
Osynlig ruta
   Knappt hälften av kvinnorna (400.000) verkade använda olika naturmedel, som ginseng, för att bli piggare.
Osynlig ruta
   Nån fråga om varför kvinnorna var trötta verkade inte funnits. Kanske det vore smartare att kombinera naturmedlen med att gå med i Kvinnofronten och göra nåt åt kvinnors livsvillkor...?

Osynlig ruta

Mera: varför?

En avhandling från Karolinska Institutet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Lärarhögskolan i Stockholm visar att en skolflicka som är stressad löper 4,5 gånger högre risk att få ont än en lika stressad pojke. Det gäller värk i huvudet, ryggen eller magen.
Osynlig ruta
   Men ingen vet varför. Gunilla Brun Sundblad, idrottslärare och forskare, konstaterar att det behövs mer forskning för att få reda på något om "orsak och verkan".

Källa: Pressmeddelande från Karolinska Institutet 24/10 2006

Osynlig ruta

Partner farligast

Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort en undersökning på 15 platser i tio länder om vem som utsätter kvinnor för våld. På 13 av de 15 platserna var det kvinnans partner som var den vanligaste förövaren, som alltså stod för det mesta våldet mot kvinnor.
Osynlig ruta
   Den farligaste personen för en kvinna är hennes partner, konstaterar FL-Net.

Källa: FL-Net 24/10 2006

Osynlig ruta

Könad doktor

Det är fler kvinnor än män som avslutar studier vid långa högskoleutbildningar – men det är fler män än kvinnor som doktorerar. Män har också dubbelt så stor chans att få en professorstjänst.
Osynlig ruta
   Det visar en utredning som gjorts av Högskoleverket. Enligt utredningen kan skillnaderna bero på att män får fler möjligheter att forska, medan kvinnor förväntas undervisa och sköta det administrativa på institutionerna.

Källa: FL-Net 16/10 2006

Osynlig rutaNummer 4/2006

Osynlig ruta

Osynlig ruta
EU och JämO

För en tid sedan beslöt EU att förbjuda all könsdiskriminiering. Det låter ju bra. Problemet var att EU kallar allt "könsdiskriminering" där inte bägge könen får lika villkor. Därmed blev det exempelvis förbjudet med "tjejtaxi" – att tjejer får åka taxi billigare, vilket införts i Sverige på grund av att tjejer och kvinnor utsätts för sexualiserat våld. Lagen slår alltså mot diverse saker som kan gynna tjejer i patriarkatet.
Osynlig ruta
   FÖLJAKTLIGEN anmälde en man till JämO (Jämställdhetsombudsmannen) att han minsann nekats inträde på en fest för lesbiska och bisexuella kvinnor under Pridefestivalen i somras – såna fester måste ju vara förbjudna enligt EU:s direktiv!
Osynlig ruta
   Nu har JämO granskat ärendet och meddelar att nekandet "i och för sig" utgör ett "missgynnande" enligt förbudstexten, men att lagen faktiskt medger undantag – om diskrimineringen "syftar till ett berättigat mål", och diskrimineringen är "nödvändig för att nå det målet".
Osynlig ruta
   JämO konstaterar att förarbeten till direktivet visar att "fredade zoner" för kvinnor ska få finnas, och skriver i sitt pressmeddelande: "Dessa fredade zoner kan beskrivas som arrangemang som gör det möjligt för kvinnor att välja avskildhet från män även i offentliga sammanhang".
Osynlig ruta
   Vi borde inte behöva tacka för sådana självklara saker, men i dessa tider: Tack, JämO!

Källa: pressmeddelande från JämO 13/10 2006, finns utlagt på hemsidan: www.jamombud.se

Osynlig rutaNummer 3/2006

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnliga läkare är bäst!

Nu är det vetenskapligt bevisat att vi gör rätt när vi kräver att få gå till en kvinnlig läkare! Av manliga läkare får kvinnor inte lika bra behandling.
Osynlig ruta
   En läkargrupp här i Sverige har studerat hur 6.500 personer behandlats. Studien visar exempelvis att kvinnor med högt blodtryck får bättre behandling av just kvinnliga läkare. Forskningsledare Gunilla Journath vid Karolinska institutet säger enligt FL-Net att hon inte kan förklara resultatet.
Osynlig ruta
   – Det finns studier som tyder på att kvinnliga läkare har en bättre tvåvägskommunikation och tar längre tid på sig med patienten, men det vet vi ingenting om i denna studien. Det är bara spekulationer, har hon sagt till TT.
Osynlig ruta
   Tja, orsakerna är en sak, men det faktum ATT kvinnliga läkare ger oss bättre vård räcker gott och väl för att kräva att få en kvinnlig läkare varje gång det är möjligt!

Källa: FL-Net 14/6 2006

Osynlig ruta

Det lönar sig att vara lesbisk

Enligt en brittisk undersökning tjänar lesbiska kvinnor som lever i ett förhållande 35% mer än heterosexuella kvinnor med en partner. När det gäller män är det tvärtom – heterosexuella män tjänar mer än bögar. Undersökningen har gjorts av London School of Economics, University of Wales och London University. Enligt Bera Ulstein Mostein som är forskare på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring har en tidigare amerikanska studie (från år 2000) visat samma sak.
Osynlig ruta
   Forskarna vet inte varför det är så, men Ulstein Mostein påstår glatt att en orsak kan vara att lesbiska kvinnor oftast inte har barn (vilket århundrade lever hon i?!?) och därför satsar mer på karriären. En annan Ulstein Mosteins förklaring är att lesbiska kvinnor nog "kämpar mer med sin självbild än heterokvinnor".
Osynlig ruta
   – De jobbar mer med hur de uppfattas inom andra områden och på det sättet så kanske utbildning och karriär kan fungera som kompensation. Det blir ett område där de kan lyckas, säger Bera Ulstein Mostein enligt Aftonbladet.
Osynlig ruta
   De stackars misslyckade lesbiska icke-kvinnorna försöker kompensera sig?! Det är nästan fantastiskt att hinna få in så många homofoba kommentarer i en och samma notis – och detta mitt under Prideveckan!

Källa: Aftonbladet 1/8 2006

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Kvinnofrontens nyhetsbrev - notis-puff

Fler notiser
kan du läsa i Nyhetsbrevet på papper – om du blir medlem. Då får du nyhetsbrevet hem i brevlådan.
Osynlig ruta
Läs mer genom att klicka HÄR.

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2021