Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 4/2012

Osynlig ruta
Citat ur texten: Att resa ig UR förtrycket är en sak, att resa sig MOT det är en annan.

Att vara offer är ingen personlig egenskap
Osynlig ruta

För en tid sen var jag på en informationsdag som Länsstyrelsen i Stockholm ordnade om kvinnojourernas framtid. Det var mycket tankeväckande. För ju mer föreläsarna pratade, desto mer tänkte jag att de, som nu ska lära kommunerna om kvinnojoursarbete, de förstår inte alls, eller vill inte förstå, vad kvinnojourer är.
Osynlig ruta
  De pratade mycket om vikten av kvalitetssäkring. Men deras "kvalitetssäkring" handlade om sånt som att kvinnojourerna nu ska "lära sig" att skriva journaler på samma sätt som socialtjänsten gör.
Osynlig ruta
  Är det kvalitetssäkring – och i så fall för vem? Forskning visar att av alla som möter misshandlade kvinnor har socialtjänsten fått absolut sämst betyg av kvinnorna. Genom åren. Kvinnojourerna har däremot fått högst betyg. Varje gång. Så exakt vad är det som kvinnojourerna behöver lära sig av socialtjänsten?
Osynlig ruta
  Eller, frågan kan ställas annorlunda: När vi är utsatta för mäns sexualiserade våld, varför är det kvinnojourerna vi rankar högst?
Osynlig ruta
  Några skulle säkert svara att det är för att jourerna tror på det som kvinnor berättar. Men det tror inte jag. Visst är det livsviktigt att bli trodd, men det finns anställda på myndigheter som tror på vad du berättar också. Det som skiljer kvinnojourerna från myndigheter av alla slag är nåt helt annat. Jag tror det är synen på offer.
Osynlig ruta
  Idag breder ett nyliberalt offertänkande ut sig i samhället. Det passar alldeles utmärkt in i myndigheternas inställning om hjälpare och hjälpsökande som helt olika, antingen eller, vi och dom. Det börjar snackas om offerkofta, offerroll och offertyp. Som om det inte alls handlade om förtryck, utan om enskilda kvinnors privata problem. Ja, till och med som om själva misshandeln egentligen inte fanns, annat än som nåt hos kvinnan. Hon.
Osynlig ruta
  Men, som min dotter brukar uttrycka det: att vara offer är ingen personlig egenskap.
Osynlig ruta
  Kvinnojoursrörelsen växte fram för att kvinnor började berätta för varandra om vad vi utsätts för av män. Det personliga blev politiskt, i verklig mening. Ens egen utsatthet blev en del i förståelsen av vad det är att vara kvinna i ett samhälle som utgår från män.
Osynlig ruta
  Det är skillnaden. I jourrörelsen har jag hittills fått chansen att mötas av systrar som inte förminskar mig ännu mer än han redan gjort, utan som ser hela mig. Som inte sjukdomsförklarar mig, utan ser vad jag är utsatt för i det sammanhang där det hör hemma: i en värld som bygger på mäns överordning. Jourkvinnor förstår, för att vi själva känner igen oss, att alla kan vara både svaga och starka på samma gång, att motsatsen till offer inte är överlevare. Förutsatt att vi inte hör till dem som faktiskt dödas, är vi alla offer och överlevare på samma gång – och motsatsen till offret är: förövaren.

Citat ur texten: Medan myndigheterna bekräftar min utsatthet, bekräftar kvinnojourerna både min utsatthet och min styrka

Osynlig ruta
  Medan myndigheterna bekräftar min utsatthet, bekräftar kvinnojourerna både min utsatthet och min styrka. Jag är inte sjuk, jag är inte värdelös, jag är inte ensam. Min utsatthet sätts i perspektiv, och det ger kraft. Att resa sig UR förtrycket är en sak, att resa sig MOT det är en annan.
Osynlig ruta
  Förutom att den insikten betyder feministisk kamp, betyder den ofta också hela skillnaden för den som är utsatt. För det är när jag ser våra gemensamma erfarenheter, när jag ser kvinnoförtrycket, som jag verkligen kan förstå, på djupet, att det faktiskt inte är mig det är fel på, utan världen.
Osynlig ruta
  All den medvetenheten, gemenskapen och styrkan som jourerna på så sätt kan ge mig får jag inte någon annanstans, hur välvilliga myndigheternas representanter än är, hur välutbildade de än är, eller hur mycket de än kvalitetssäkrar sitt journalskrivande.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

Artikeln har tidigare varit publicerad i Roks tidning Kvinnotryck.

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024