Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Tisdagen den 28 maj 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Collage med brittisk flagga, lite unga killar och i förgrunden två män som skakar hand, det anas att den ena har en portfölj i en handen
Redan innan lagen antagits hade den brittiska staten och världens största porrprofitör – Mindgeek – inlett sina kontakter om hur ålderskontroller skulle kunna genomföras.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Porrfilter & ålderskontroll:
Exemplet Storbritannien

Porrfilter har sedan några år tillbaka varit det främsta kravet i porrkampen för flera kvinnoorganisationer i Sverige. Men vad innebär det egentligen?
Gerda Christenson har undersökt hur det fungerar i porrfilterförespråkarnas föregångsland Storbritannien, och blivit förskräckt.

Det säger nog något om den tid vi lever i, att ett så ogenomtänkt krav som allmänt porrfilter har kunnat bli det främsta krav som flera kvinnoorganisationer i Sverige driver i kampen mot porr idag.
Osynlig ruta
  Och jag måste erkänna, att trots att jag hela tiden varit allmänt avogt inställd – dels för att jag tycker att det leder porrkampen fel, och dels för att jag ju vet att det rent tekniskt inte kan fungera – har inte jag heller riktigt fattat hur långt detta feltänk kan gå.
Osynlig ruta
  Det insåg jag först när jag började ta reda på hur det fungerar i Storbritannien, det land som porrfilterförespråkare i exempelvis Sveriges kvinnolobby och Unizon alltid hänvisar till.
Osynlig ruta
Brasklapp
Osynlig ruta
Det jag pratar om då är inte i första hand porrfilter på en enskild skola eller ett företag. Porrfilter är alltid en form av signalpolitik, alltså sådant som inte är en lösning på något, men som signalerar en uppfattning. Porrfilter kan ju inte fungera rent tekniskt.
Osynlig ruta
  Men det kan ändå vara rätt med porrfilter på exempelvis skolor eller arbetsplatser, som en markering att här accepterar vi inte porr.
Osynlig ruta
  Problemen uppstår när folk börjar tro att signalpolitik kan lösa något, och därför vill överföra den till större saker.
Osynlig ruta
  Som nu i Storbritannien.
Osynlig ruta
Hur filtrerar porrfilter?
Osynlig ruta
Jag är inte särskilt kunnig om internetteknik, så för att alla sådana som jag ska förstå tar jag kort om det grundläggande först – hoppa över den biten om du vill! Alltså, det finns två metoder för filtrering: vitlistning eller svartlistning.
Bild en med svart och vit halva, på ena står: VITLISTNING betyder att du blockerar allt – utom de sidor som du har kollat på och godkänt, på den andra står: SVARTLISNING  betyder att du blockerar webb-adresser eller IP-nummer du INTE godkänner vartefter du upptäcker dem, ELLER att blockera enligt innehåll.
Vitlistning är i praktiken nästan omöjligt, i alla fall när vi pratar om hela internet. Det finns hur många miljarder sidor som helst på internet och det kommer ständigt nya, varje minut. Om någon skulle vitlista, alltså kolla varje sida innan den godkändes, skulle folk inte ha tillgång till internet i egentlig mening, alternativt skulle det kräva väldigt, väldigt, väldigt många anställda för att sitta och kolla sidor hela dagarna och släppa fram.
Osynlig ruta
  Det svåra med svartlistning å andra sidan, särskilt svartlistning enligt innehåll, är att risken finns att det blir för mycket eller för lite som blockeras.
Osynlig ruta
  I Storbritannien beslöt konservativa politiker 2012 att internetföretagen som levererar internetuppkopplingar till folk skulle införa porrfilter.
Osynlig ruta
  Företagen använde svartlistning. Ingen annan än företagen själva vet riktigt hur de genomförde den – de behövde inte redovisa vad de blockerat.
Osynlig ruta
En tjej står med armarna i sidorna och över henne en pratbubbla med texten: "...kvinnors utlösning...?Blockeringsproblem nr 1:
Osynlig ruta
Det som ändå framgår om vad som blockerades är att internetföretagen utgick från någon form av innehållsblockering, där olika handlingar i porren definierades, som fisting med mera. Men där fanns även female ejaculation med (men manlig utlösning fick visas!), alltså en rent puritanskt grundad blockering. Knappast något feminister skulle tycka var viktigast att förbjuda.
Osynlig ruta
  Så frågan är: Vem ska få avgöra vad som ska blockeras i ett land? Är det verkligen okej att privata vinstdrivande företag ska kunna bestämma om vad folk får se?
Osynlig ruta
Blockeringsproblem nr 2:
Osynlig ruta
Internetföretagens blockeringar enligt innehåll spärrade för mycket. Exempelvis spärrades Childline (en motsvarighet till Bris), NSPCC (en annan hjälporganisation för barn), sexualundervisningssidor, stödsidor för våldtagna och misshandlade, självmordspreventionssidor, bibliotek med flera.
Osynlig ruta
  Det fungerade så illa att några organisationer erbjöd internetföretagen en vitlista med adresser till sidor som de absolut inte borde spärra.
Osynlig ruta
Opt in - opt out
Osynlig ruta
När porrfiltret erbjöds till folk var det enligt ett system de kallade opt in/opt out. Opt står för optional, alltså valfri. Opt in betyder att kunden fick välja till att ett porrfilter lades in i internetuppkopplingen. Det funkade inte, eftersom så väldigt få visade sig be om porrfilter.
Osynlig ruta
  Då gick de över till opt out, alltså att internetföretagen levererade internetuppkopplingar med porrfilter, och så fick folk välja bort porrfiltret om de ville. Resultat: 7 av 10 valde bort det.
Träbakgrund med texten: opt in/opt out = välja till/välja bort, och sen två pratbubblor som pekar alternativen och på bubblorna står: Väldigt få valde till, respektive: 7 av 10 valde bort
Osynlig ruta
  Storbritannien insåg alltså ganska snart att porrfilter inte på något sätt var en metod som kunde hindra unga från att se porr. Däremot ställde det till det på olika sätt.
Osynlig ruta
I rutan här nedanför ser du några av de problem och frågor som uppstod i och med internetföretagens porrfilter.
Wellpapp-bakgrund med smålappar och rubriken: Svåra frågor om porrfilter. På lapparna står: - innehållsförbud och puritanism = vem ska bestämma exakt vad som ska filtreras bort, - blockering och frågan om censur = ska staten i en demokrati ha rätt att avgöra vad folk får se eller inte, -blockering och frågan om censur 2 = många ifrågasatte att privata vinstdrivande företag ska ha rätt att avgöra vad folk får se eller inte, -för mycket filtrerades bort, -internetföretagen redovisade inte vad de blockerat, - känsliga data om folk samlades av företagen = risk för hackning och utpressning, - 7 av 10 valde bort filter, - filtren fungerade inte effektivt utan var enkla att komma runt, - barn har egna mobiler de kan kolla porr på, - skapade en falsk trygghet hos vuxna = syftet var i första hand att barn inte skulle se porr, men då filtren var lätta att komma runt, lurades föräldrar att tro att barn skyddades när de inte gjorde det, - viktiga värderingsfrågor förvandlas till tekniska problem = porren måste diskuteras som den värderingsfråga det är – porrfilter gör ingenting åt porren, - kostsamt att administrera.
  När det efter några år stod klart att porrfiltren inte fungerade som stopp för barn från att se porr, började de konservativa politikerna i Storbritannien istället prata om ålderskontroller.
Osynlig ruta
  Här i Sverige berättade inte Sveriges kvinnolobby, Unizon och de andra porrfilterförespråkarna att porrfiltren i Storbritannien inte hade fungerat, att det faktiskt var ett misslyckande. De började en dag bara prata om ålderskontroller istället. Därför förstod inte jag, och säkert många andra med mig inte heller, att det som de nu drev var ett helt annat system.
Osynlig ruta
Ålderskontroller
Osynlig ruta
Försöket med porrfilter var en överenskommelse mellan brittiska staten och internetuppkopplingsföretagen. Efter att det misslyckats (även om det formellt finns kvar) gjorde de brittiska politikerna alltså ett försök med lagstiftning genom Digital Economy Act 2017 – en övergripande lag om internetfrågor, som även innehåller en paragraf om porr: att porrföretagen ska kolla att den som ska surfa in på en porrsida på nätet måste vara över 18 år:

  "Den som för kommersiella ändamål tillhandahåller pornografiskt material måste kontrollera att barn inte ser bilder eller videofilmer med porr på deras hemsidor."

Gul Post-It-lapp med texten: Det första vi kan fråga oss är: Hur definierar de "pornografi"?  Vid en ytlig tanke kanske det låter möjligt att genomföra, men så fort en kollar vad det egentligen innebär inser en snabbt att de lagstiftat utan att fatta vad de gjort.
Osynlig ruta
  Det första vi kan fråga oss är ju: hur definierar de "pornografi"?
Osynlig ruta
Upphetsande?
Osynlig ruta
Jo, det definierar de direkt i lagtexten: "Material som det utifrån materialets beskaffenhet är rimligt att anta att det är producerat endast eller huvudsakligen i syfte att väcka sexuell upphetsning."
Osynlig ruta
  Det skulle inte jag som feminist kalla en lag mot pornografi, jag skulle kalla det en lag mot sexuella skildringar – för är det verkligen alltid fel att skildra sex på ett sätt som är tänkt ska väcka upphetsning?
Osynlig ruta
  Som feminist är jag emot porr för att porr skadar kvinnor. Porr är en sexualisering av mäns makt och kvinnors underordning i ett patriarkat. Porren gör kvinnoförtrycket "sexigt". Jag är inte emot alla sexuella skildringar.
Osynlig ruta
  Nästa frågetecken är de två första orden i lagtexten: "Den som". Den syftar alltså på porrindustrin. De ska kontrollera att den som vill besöka deras porrsida har fyllt 18 år.
Osynlig ruta
  Men är det verkligen okej att staten "outsoursar" kontrollen av en lag till: porrindustrin?! Det blir en slags "statlig kontroll via entreprenad" som riskerar att luckra upp förståelsen för vad demokrati faktiskt är, och innebär.
Osynlig ruta
  Och när det nu är porrindustrin som ska kontrollera, hur ska de göra det?
Osynlig ruta
Porrprofitörerna
Osynlig ruta
Ja, det där "hur" är haken, som de fortfarande diskuterar.* Redan innan lagen antagits har brittiska staten och världens största porrprofitör, Mindgeek, inlett sina kontakter om hur ålderskontroller skulle kunna genomföras. Alltså det företag som äger de flesta söksidorna för porr på nätet – Pornhub, Redtub, YouPorn, Brazzer etc – plus produktionen, och distributionen, och betalwebben, gratisstreamingen och nätannonstjänsterna etc – Mindgeek styr i praktiken 90 procent av hela marknaden för porr på internet. Och nu samverkar de med brittiska staten om skydd mot porr!?
Osynlig ruta
Citatruta med texten: Och brittiska staten har inga problem med förlita sig på just den porrindustri som både profiterar på och uppmuntrar till sexualiserat våld mot kvinnor och barn.  Mindgeek skrattar förstås hela vägen till banken. De har skapat en ålderskontroll-app (AgeID) som de också kan tjäna pengar på. Mer pengar åt porrprofitörerna, som på köpet förvandlas från halvkriminella skurkar till rumsrena affärsmän som samverkar med brittiska staten.
Osynlig ruta
  Och brittiska staten har inga problem med förlita sig på just den porrindustri som varje dag utsätter kvinnor för sexuellt våld och sedan sprider den kvinnohatspropaganda som de skapat – alltså just de företag som både profiterar på och uppmuntrar till sexualiserat våld mot kvinnor och barn.
Osynlig ruta
Övervakningssystem
Osynlig ruta
Rent praktiskt ska ålderskontrollen gå till så att den, som alltså har statlig "rätt" att konsumera pornografi, ska använda en app för att bevisa sin ålder när den surfar in på en porrsida. Läs mer om app-arna i rutan här nedanför.
Osynlig ruta

Tre killar/män står vid ett bord, där det i bordet står: Rent praktiskt ska ålderskontrollen gå till så att den, som alltså har statlig rätt att konsumera pornografi, ska använda en app för att bevisa sin ålder när den surfar in på en porrsida. Ovanför dem en pratbubbla där alla på en gång säger: - Jag gör inget fel, jag är över 18 år, staten säger att jag har rätt att konsumera porr.Rubrik: APP-SYSTEMET
De appar som har tagits fram för ålderskontroll bygger på att porrföretagen kollar besökarnas loginID, som e-post, lösenord, åldersstatus, IP-adress med mera. All åldersverifikation via nätet är förstås riskfylld, eftersom databaser med känslig information samlas. Lagliga databaser kan hackas. Lurendrejare kommer förmodligen att skapa falska sidor som låtsas vara porrsidor med ålderskontroll för att få folk att lämna ifrån sig sina personuppgifter – även bankuppgifter – som sen kan utnyttjas. (Redan idag vet alla som får spam att det finns bluffmakare som påstår att de sett att du besöker en porrsida och hotar att avslöja dig för närstående om du inte betalar dem.)
Osynlig ruta
  En del av detta sker förstås redan idag. Men för oss som vet vad porrindustrin är, alltså så ofta hel- eller halvkriminella, är det väldigt konstigt att brittiska staten ställer sig bakom att folk ska lägga all denna information i porrindustrins händer.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
  Nästa steg är statens övervakning av att porrindustrin verkligen sköter ålderskontrollerna. British Board of Film Classification – en fristående organisation som närmast kan liknas vid den gamla svenska Biografbyrån, som satte åldersgräns på biograffilm – har fått i uppdrag att sköta ett uppföljnings- och kontrollsystem.
Osynlig ruta
  Problemet är bara att när jag kollar på hur det fungerar blir alltihop bara ännu värre. Systemet är extremt byråkratiskt organiserat, helt tandlöst gentemot porrföretag som inte "sköter sig" – och det kostar massor, riktigt massor, av pengar.
Osynlig ruta
  BBFC ska årligen rapportera till staten enligt väl utarbetade regler för hur kontrollen ska gå till:

1. BBFC:s anställda ska ständigt söka efter porr på internet för att kolla att porrsidor använder någon av de godkända apparna för ålderskontroll.
Osynlig ruta
  När de hittar en sida som inte har ålderskontroll ska de kontakta den som står bakom sidan och uppmana dem att inom en viss tid följa reglerna. Detta kan vara aningens tidskrävande eftersom porrindustrin inte alltid har en tydlig ansvarig utgivare för sidan etc.
Osynlig ruta
En man står lutad bakom en annan man, som sitter framför en skärm. Den stående säger: - Har dom rättat sig än? Den andra svarar: -Nä, men jag ska fråga dom en gång till nu.2. Om företaget inte lyder, ska BBFC kontakta dem en gång till och ge dem chans att "yttra sig". Det kan ju vara så att företaget anser att porren utgör mindre än en tredjedel av det material de har på sidan, och i så fall faller det inte under lagen om ålderskontroll, som endast handlar om dem som har mer än en tredjedel kommersiell pornografi.
Osynlig ruta
3. Om företaget struntar i att höra av sig, och om de uppenbarligen säljer mer porr än en tredjedel av materialet, och ändå inte har ålderskontroll, kan de dömas till höga böter: 250 000 brittiska pund, det vill säga drygt 3 miljoner svenska kronor.
Osynlig ruta
  Det låter ju stort. Men det förutsätter att det är ett brittiskt porrföretag som har sin kommersiella porr på servrar i Storbritannien. Problemet med internet och nationell lagstiftning är ju att internet är internationellt – alltså att företagen kan ha sitt material på servrar i vilket land de vill.
Osynlig rutaTvå män sitter vid ett bord, pratbullor ovanför: - Nu kan vi ge dom en massa böter för att de inte följer reglerna. ast inte om dom har sin server i nåt annat land...
  Med tanke på att porrindustrin inte är helt korkad är det kanske inte så troligt att de kommer att lägga sitt material på servrar i Storbritannien, eller?
Osynlig ruta
4. Om det därmed inte går att böteslägga porrsidan så finns ett annat medel: BBFC kan då be kontokortsföretag och andra betalställen att de ska bojkotta just den sidan. De kan också be internetleverantörer att spärra sidan.

Osynlig ruta
Vad är realistiskt?
Osynlig ruta
Kommer kontokortsföretagen och andra betaltjänster att lägga tid på att spärra sina betaltjänster för sidor som Storbritanniens BBFC ber dem vartefter BBFC hittar dem?
Osynlig ruta
  Inte så troligt. Betaltjänsterna vill tjäna pengar och porrindustrin på nätet är en mycket stor inkomstkälla för dem. Dessutom skulle det innebära en hel del jobb för betaltjänsterna att hålla på att spärra och öppna enstaka sidor vartefter BBFC ber dem.
Osynlig ruta
  Och framför allt: porrindustrin kan ju bara flytta sin sida till en ny webbadress på nätet när BBFC kommit så här långt, och så börjar allt från början igen!?
Osynlig ruta
Enkelt att komma runt
Osynlig ruta
Det som gör alltihop så fantastiskt sanslöst är att samtidigt som allt detta arbete ska utföras av BBFC och alla dessa pengar kastas ut av brittiska staten, så finns det ingenting enklare än att komma förbi ålderskontrollen.
Osynlig ruta
  Porrföretagen ska ju bara stoppa unga från just Storbritannien, så hur ska de veta om den som surfar in på deras sida är från Storbritannien? Jo, de kollar IP-adressen. Endast den som har en brittisk IP-adress skickas vidare till en sida för ålderskontroll.
Osynlig ruta
Två killar, en äldre med mustasch och en yngre, pratbubblor: - År du från England? - Jag?! Va? Nä, absolut inte.   Men det är hur lätt som helst att komma runt, antingen via VPN (virtual private network) eller särskilda sidor.
Osynlig ruta
  Googla VPN så ser du hur lätt du erbjuds VPN-tjänster, så att du kan surfa anonymt. Vem tror att unga killar inte skulle känna till, eller kunna lista ut, det?
Osynlig ruta
Resten då?
Osynlig ruta
Dessutom gäller ålderskontrollen alltså bara betalsidor som har mer än en tredjedel porr i sitt material.
Osynlig ruta
  Den gäller över huvud taget inte sociala medier.
Osynlig ruta
  Frågan är var risken är störst att småkillar möter porr första gången – på avancerade betalporrsidor eller exempelvis på sociala medier?
Osynlig ruta
  Jag tänker dessutom på porr-reklamen, som via länkar på sidor om typ Pokemon eller andra barnsidor lockar in småkillar till gratisporr.
Osynlig ruta
  Porrindustrin skrattar nog högt åt den naivitet som brittiska staten visar. Porren finns överallt, och att införa ålderskontroll hindrar inte porrindustrin från att vända sig till småkillar. Skulle det någon gång visa sig vara så att flera uppväxande killar på något sätt skulle ha lyckats "missa" all pockande gratisporr, behöver porrindustrin bara locka in dem lite mer via sociala medier eller länkannonser, så får de småkillarna dit de vill, allt medan de som ska föreställa vara porrmotståndare slåss mot väderkvarnar.
Osynlig ruta
Gul Post-It-lapp med texten:  Googla VPN (virtual  private network) så ser du hur lätt du erbjuds VPN-tjänster, så att du kan surfa anonymt. Vem tror att unga killar inte skulle känna till, eller kunna lista ut, det?Drömmen om en quick-fix
Osynlig ruta
De som har lagstiftat om ålderskontroll har inte fattat något om datateknik, så rent tekniskt kan ålderskontrollsystemet inte fungera enligt vad lagen säger, och därför har åren gått utan att lagen kunnat börja gälla. Då och då har brittiska staten sagt att nu ska lagen börja gälla, men sedan har de skjutit upp det gång på gång.
Osynlig ruta
  Däremot kan vi se att när de exempelvis våren 2019 meddelade att lagen skulle komma igång under sommaren, då tredubblades sökningarna från användare i Storbritannien efter VPN-tjänster via Google på bara några timmar.
Osynlig ruta
  Ålderskontroll är med andra ord ett dyrt, omständigt och icke-fungerande sätt att sysselsätta folk i meningslösa arbeten, medan politikerna kan låtsas att detta är en lösning på något och därmed framstå som de gör något åt saken, samtidigt som de vaggar in föräldrar i falsk trygghet.
Osynlig ruta
  Det finns så många skäl att vara emot allmänna porrfilter och ålderskontroll. Och jag är det av alla dessa skäl. Allmänna porrfilter och ålderskontroll är en enda bluff. Särskilt i den brittiska variant som Sveriges Kvinnolobby, Unizon och andra förespråkar.
Osynlig ruta
  Men allra mest är jag emot allmänna porrfilter och ålderskontroll för att det är ett sådant svek mot flickor och kvinnor.
Osynlig ruta
  Jag gjorde för några år sedan en ovetenskaplig undersökning i en av alla grupper jag är med i på Facebook. Jag frågade kvinnor hur de mött porr första gången. Svaren var bland annat genom storebror, storebrors kompis, äldre kille, pappa, en kompis pappa, morfar etc. Med andra ord huvudsakligen killar över 18 år och vuxna män. De killar och män som inte anses behöva något porrfilter, de är ju över 18 år!
Osynlig ruta
  Vem bryr sig om alla dessa tjejers "porrfria barndom"?
Osynlig ruta
Vem bryr sig om kvinnor?
Osynlig ruta
Det värsta med idéerna om porrfilter och ålderskontroller är som jag ser det inte att de är luringar i största allmänhet. Det värsta är att de tar bort fokus från kvinnor och tjejer, från vad porren betyder för oss.
Osynlig ruta
  De som driver krav på porrfilter och ålderskontroll menar väl, de vill skydda barn, företrädesvis små pojkar, som porrindustrin gör vad de kan för att på olika sätt på nätet locka till porrkonsumtion. Men jag tänker på Andrea Dworkin, som har skrivit så mycket klokt om pornografi. Hennes solidaritet var alltid med kvinnorna, särskilt de mest utsatta.
Porträttfoto av Andrea Dworkin med ett citat av henne bredvid: I begynnelsen var feminismen primitiv. Om någonting skadade kvinnor var feministerna emot det, inte för det.
  Tjejer och kvinnor som utnyttjas i pornografiframställning utsätts ständigt och överallt i hela världen för sexualiserat våld, liksom tjejer och kvinnor som utsätts av alla män som konsumerat porr, och kravet på porrfilter och ålderskontroll normaliserar i praktiken det våldet genom att låtsas att en 18-årsgräns skulle förändra. Genom att ålderskontroller och porrfilter både normaliserar och statligt sanktionerar porrkonsumtion för alla killar från 18 år, och för vuxna män, är de ett enda stort svek mot tjejer och kvinnor, och därför blir de i praktiken: anti-feminism.
Ruta med små lappar med texter på, rubriken är Problem med ålderskontroll: - Defintionen av "pornografi", -  statlig kontroll på entreprenad = uppluckring av förståelsen för , -  porrindustrin förväntas skydda barn från sin egen skadliga produkt, -  detta tjänar porrindustrin ännu mer pengar på, - ålderskontroll på nätet = ökad risk för bedrägerier, - omständig, tandlös och byråkratiskt organiserad uppföljning, - uppföljningen kostar massor av pengar att administrera, - ålderskontrollen är superenkel att komma runt, - gäller inte sociala medier, - ger ingen "porrfri barndom" – allra minst för flickor, - flyttar fokus från vad porren betyder för tjejer och kvinnor, - är ett stort svek mot tjejer och kvinnor som utnyttjas i porren, - är ett svek mot tjejer och kvinnor som utnyttjas som en följd av porren, - innebär att porrkonsumtion för killar över 18 år och vuxna män får statligt godkännande, - normaliserar porrens kvinnohat och våld.
Feministisk analys
Osynlig ruta
Som feminist kan jag inte acceptera att vi skulle satsa vår kraft på att skydda småpojkar från att bli "porrberoende" medan 18-åriga killar och vuxna män får statligt godkännande på att fortsätta utnyttja tjejer och kvinnor som ingenting, och porrindustrin i lugn och ro och utan protester kan fortsätta med sin business as usual.
Osynlig ruta
Ruta med texten: Pornografi - från gammal grekiska - porne = den lägst stående av prostituerade kvinnor, grafi = att skildra  Pornografi är ett gammalt grekiskt ord. I dåtidens Grekland var hetaira en kvinna som fanns till hands sexuellt för de rika och mäktiga männen i samhället, medan porne var den lägsta, som vilken man som helst kunde utnyttja. Pornografi betydde alltså – precis som idag – att framställa kvinnor som värdelösa sexuella slavar.
Osynlig ruta
  Andrea Dworkin har skrivit att förändringen av ordet pornografi sedan dess bara har skett för dess andra del: grafein. Idag finns enorma möjligheter att skapa och sprida skildringarna på alla tänkbara sätt. Ändå är det grafein som de flesta fokuserar på när de vill skapa förändring.
Osynlig ruta
  En feministisk analys av porr däremot säger oss att det inte är genom att fokusera på tekniken som vi kan bekämpa porren. Vi måste se porrens roll i samhället, som upprätthållare av mäns makt och kvinnors underordning och propaganda för sexualiserat våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
  Porren säger oss något om kvinnors värde i vårt samhälle. För att än en gång citera Andrea Dworkin:
Osynlig ruta
  "När din våldtäkt är underhållning, är din värdelöshet fullkomlig."
Osynlig ruta
  Därför är det skildringen av kvinnor som sexuella slavar som vi som feminister måste utmana. Bara så kan vi verkligen bekämpa det kvinnoförtryck som porren är.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

*

Rubrik: Obs! Tillägg:
Just när artikeln var färdigskriven kom de första antydningarna från den brittiska regeringen om att de nu ger upp de senaste årens försök med ålderskontroll, för att även de till slut insett att det är ogenomförbart.
Osynlig ruta
  Men artikeln är fortfarande lika viktig, för diverse politiska utspel med olika förslag till quick-fix lär alltid komma igen: Redan några månader efter den brittiska regeringens beslut las här i Sverige till och med samma gamla förslag fram igen av okunniga politiker och organisationer. Därför kan det vara bra att ha kunskapen om dessa misslyckade brittiska försök med allmänna porrfilter och ålderskontroll kvar att gå tillbaka till.
Osynlig ruta
  Nästa gång det kommer förslag med "smarta" lösningar, använd rutorna här med problematiska frågeställningar och testa även på de förslagen!
Osynlig ruta
2023 bevisades politikernas ständiga drömmar om quick-fix när nya politiker i Storbritannien la nya förslag om samma ålderskontroller igen. Samtidigt började S-kvinnor i Sverige också driva kravet igen.

Osynlig ruta
Illustrationer:
Kvinnofronten – collage av bilder från Freepik.com, Fussimo.com, Pexels.com m.fl.

Citatruta med texten: Genom att ålderskontroller och porrfilter både normaliserar och statligt sanktionerar porrkonsumtion för alla killar från 18 år och för vuxna män, är de i praktiken ett enda stort svek mot tjejer och kvinnor.

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024