Osynlig ruta
Foto av en stig vid vatten, i kvällssol. Copyright: Gerda Christenson
Foto av staty av Artemis
Osynlig ruta

HEMOsynlig ruta

Osynlig ruta

Om boken

Osynlig ruta

Varför feministiskt?

Osynlig ruta

Fler utdrag

Osynlig ruta

Osynlig rutaMera

Osynlig ruta

Ur baksidestexten:

Rubrik: I Sverige idag

har varannan tjej eller kvinna utsatts för sexualiserat våld. Feministiskt självförsvar är helt enkelt nödvändigt för oss tjejer och kvinnor – faktiskt för vår överlevnad. Men det gäller inte bara vår rent fysiska överlevnad. Det handlar om att slåss på alla plan.
Osynlig ruta
Ett helt kapitel tar upp tips att tänka på för den som vill hålla egna kurser samt förslag till kursupplägg.
Osynlig ruta
För att boken ska kunna användas i studiecirklar har vi dessutom skrivit diskussionsfrågor till varje avsnitt.
berättar om självförsvarets historia och hur det ser ut idag. Den ger exempel på det sexualiserade våld killar och män utsätter tjejer och kvinnor för, redovisar aktuell forskning och förklarar på ett enkelt sätt en feministisk analys av mäns sexualiserade våld. Dessutom ger den konkreta tips på hur vi kan försvara oss; mentalt (i tankar), verbalt (i ord) och fysiskt. Och den ger hopp inför framtiden.
Osynlig ruta

Lila citatteckenAtt vara feminist är att känna hopp. Just i det faktum att mansperspektivet så totalt genomsyrar vårt samhälle ligger ju möjligheten till förändring. För när vi tjejer och kvinnor möts och börjar prata med varandra, då händer något. När vi berättar för varandra om vår vardag, då spricker myterna. Då börjar vi se världen med nya ögon. Och då börjar vi ställa andra krav. Lila citattecken

Rubrik: Feministiskt självförsvar
tar upp det svåraste i tjejers och kvinnors liv, men det är ändå så positivt, för det visar att vi kan göra något; var och en för sig i vår egen vardag och tjejer och kvinnor tillsammans, både vardagligt och politiskt, här och nu – och över hela världen. Det feministiska självförsvaret är den gamla feministiska parollen: Det personliga är politiskt.

Rött kvinnomärke
Klicka på "Varför feministiskt?" i menyn
här ovanför om du vill läsa ett helt kapitel ur boken!
Osynlig ruta

© Kvinnofronten.nu

Osynlig ruta