Osynlig ruta
Foto av ett örhänhe i örat på en kvinna, det föreställer en flygande kvinna, samt citatet: Ju mer formell likhet vi får i lagstiftningen, desto tydligare blir det att förtrycket handlar om så mycket mer.
Osynlig ruta

HEMOsynlig ruta

Osynlig ruta

Om boken

Osynlig ruta

Varför feministiskt?

Osynlig ruta

Fler utdrag

Osynlig ruta

Osynlig rutaMera

Osynlig ruta
Rubrik: Kärnfamiljen - knuten där trådarna löper samman

Innan nedanstående text börjar, förklarar handboken hur de olika härskarteknikerna är metoderna som kvinnoförtrycket utövas med, medan pornografin och all annan media och kultur är den ideologiska propaganda som får oss att acceptera förtrycket, och den heterosexuella kärnfamiljen är den struktur som organiserar förtrycket.
Osynlig rutaRöd ros med blad
Dröm och verklighet
Osynlig ruta
Från att vi är små möts vi av romantiska bilder av den heterosexuella kärleken. De formar våra drömmar om hur vi vill leva. Och de är oftast långt ifrån verkligheten.
Osynlig ruta
Men det skulle ju inte vara lika gulligt om prästen frågade så som några kvinnofrontare på ett sommarläger föreslog som mer realistisk vigselceremoni:

Lovar du, Anna Andersson, att gå vid första slaget, att polisanmäla alla övergrepp mot barnen och att snarast bygga upp ett socialt nätverk som kan skydda dig när din tid kommer?
Osynlig ruta

Nej, så frågar ingen, och de flesta tycker nog att det vore en för krass syn på kärleken. För det är så de flesta uppfattar valet att leva i en kärnfamilj; som ett helt personligt val grundat i kärlek.
Osynlig ruta
Problemet är att patriarkatet använder den heterosexuella kärnfamiljen till så mycket mer.
Osynlig ruta
Lagstadgad kärlek
Osynlig ruta
Redan den gamle patriarken Karl Marx sa en gång:
"Om äktenskapet inte var basen för familjen skulle det inte vara föremål för lagstiftning, på samma sätt som vänskap inte är det."
Osynlig ruta
Nej, det finns ingen lagstiftning om vänskap. Så varför finns det om kärlek?
Osynlig ruta
Lagstiftningen måste finnas, eftersom kärnfamiljen framför allt är en ekonomisk enhet. Inte bara för att det enskilda paret slår ihop sin ekonomi, utan för att samhällsekonomin grundar sig i kvinnors ekonomiska underordning.
Osynlig ruta
Kärnfamiljens olika funktioner
Osynlig ruta
Tack vare kärnfamiljsystemet kan de som har makt och pengar sko sig ekonomiskt på kvinnor på flera sätt.
Osynlig ruta
Gul prick Kvinnor blir flexibel arbetskraftreserv = kvinnor får jobb när det finns jobb, men män går före.
Osynlig ruta
Synen att män är familjeförsörjare lever kvar, trots att så många kvinnor ensamma försörjer sina familjer. Och eftersom kvinnor förväntas ta hand om barn, anställer arbetsköparna hellre män.
Osynlig ruta
Sedan Sverige blivit medlem i EU har målet att alla ska ha rätt till jobb försvunnit. Nu räknar makthavarna kallt med många arbetslösa att bolla med. Och arbetslösheten bland unga tjejer är mycket större än bland unga killar.
Osynlig ruta
Gul prick Kvinnor är lönearbetare till nedsatt pris = kvinnor får lägre lön än män – även för samma arbete.
Osynlig ruta
Trots att det är över fyrtio år sedan Sverige antog en lag om lika lön för lika arbete har kvinnor och män inte lika lön ens när vi gör samma arbete. Och löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar inte, tvärtom.
Osynlig ruta
Gul prick Kvinnor står för gratis hushålls- och omsorgsarbete = vi förväntas sköta hem och barn – och det är samhället aom bestämmer hur mycket tid det ska ta.
Osynlig ruta
När samhället skär ner på dagis och äldreomsorg tar vi kvinnor av vår privata tid för att sköta den omsorgen också. Mer och mer samhälleligt arbete hivas på så sätt in i kärnfamiljen – på kvinnorna.
Osynlig ruta
Och genom myten om äktenskapet som en frivillig kärleksgemenskap kan samhället i lugn och ro och utan protester organisera den bur som håller kvinnor på plats. Alla kvinnor. För oavsett om vi är lesbiska eller heterosexuella, och oavsett om vi lever i en kärnfamilj eller ej, är samhället organiserat kring heterosexuali-teten som institution.
Osynlig ruta
Familjeterapeuterna
Osynlig ruta
Och om någon börjar ifrågasätta sin kärnfamilj, finns ett otal familjeterapeuter som kan tala oss till rätta. Den norska författaren och forskaren Kjersti Ericsson har skrivit om dem:

"Det är märkligt att en yrkesgrupp som genom sin praktik sett hur mycket ohyggligt, sinnessjukt och perverst som föregår i en familj (och som enligt familjeterapeuternas egen åsikt är ett resultat av mekanismer i själva familjesystemet) så sällan sätter frågetecken inför familjen som samhällsinstitution."

Osynlig ruta
Ett annat liv
Osynlig ruta
Kärnfamiljen har en nyckelroll i att upprätthålla kvinnoförtrycket. Och det är knappast någon tillfällighet, att trots att många av kvinnorörelsen krav från början av 1970-talet delvis uppfyllts (rätt till dagis, rätt till abort med mera) är det ett krav som tvärtom försvunnit helt ur tankevärlden – Grupp 8:s krav om en annan organisation av samlivet.
"25 procent av all nybyggnation ska byggas som kollektivhus. Utbyggnad av kollektiv service i alla bostadsområden i tätorter."

Osynlig ruta

© Kvinnofronten.nu

Osynlig ruta