Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Öppet brev till Dagens Nyheters ledarredaktion

En vuxen man utsätter under flera dygn en för honom främmande, omyndig tonårsflicka för fysisk och verbal, sexuell misshandel och förnedring. Han frias i tingsrätt och hovrätt, som sätter total tilltro till hans version, där han hävdar att hon bad om det. Flickan däremot avfärdas av hovrätten som icke trovärdig.
Osynlig ruta
Allt som han gör mot henne är hennes ansvar, aldrig hans. Hon bad om det. Hon bad honom att göra det värsta. Hon – flickan – får skylla sig själv, han – den vuxne mannen – ansvarsbefrias.
Ja, vi har hört det förut.
Osynlig ruta
Nu skriver Dagens Nyheters ledare att detta är "En feministisk seger".
Osynlig ruta
Feminism är kamp för kvinnors mänskliga rättigheter.
Osynlig ruta
Som feminister frågar vi därför Dagens Nyheters ledarredaktion:
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna På vilket sätt är det, att en vuxen man får samhällets stöd för att utsätta en för honom främmande tonårsflicka för fysiskt och verbalt sexuellt våld och förnedring, en seger för kvinnors mänskliga rättigheter?
Osynlig ruta
I DN:s målsättning står det att ni "verkar i en humanistisk upplysningstradition". Som feminister frågar vi därför Dagens Nyheters ledarredaktion:
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna På vilket sätt är ledarens hyllning av en dom som normaliserar mäns fysiska och verbala, sexualiserade våld och förnedring av flickor och kvinnor ett uttryck för tidningens humanistiska målsättning?
Osynlig ruta
Slutligen frågar vi er:
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Står hela ledarredaktionen bakom att landets största morgontidning talar om för läsarna att det ska ses som en "FEMINISTISK SEGER" när en hovrättsdom återigen slagit fast det gamla patriarkala resonemanget att tjejen får skylla sig själv?
Osynlig ruta

Stockholms lokalgrupp av
Osynlig ruta
Namn: Kvinnofronten

Osynlig ruta
Publicerat 2011
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta