Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi
Osynlig ruta

Blå pil Tillbaka till Bakgrund

Osynlig ruta

Tidningsartikel och rubrik: Polisfacket & porrprofitören

I nästan varje nummer av Stockholmspolisens fackliga tidning Föreningsnytt fanns under 1986 annonser för porrtidningen Svenska Hustler. Samtidigt publicerade Svenska Hustler helsides gratisannonser om polisens "hårda vardag".
     Det finns mycket att säga om ett sådant samarbete. Det leder knappast till att kvinnor får förtroende för de som ska hjälpa och skydda dem mot mäns sexualiserade våld, när just de tänkta hjälparna samarbetar med den som sprider ideologin att mäns sexualiserade våld är helt okey. Men det finns en aspekt till som är särskilt allvarlig när det gäller just polisen: en stor del av porrindustrin är ju en direkt kriminell verksamhet – inom flera områden.

Maffiametoder från USA
Den skandinaviska förlagschefen för Hustler förklarade frankt för TCO-tidningen att detta var metoder han lärt sig av amerikanska porrindustrin. Att på det här sättet ge pengar till polisens fack är ett bra, förebyggande arbete för männen bakom porrindustrin.
     Svenska Hustler ingår i den norske porrprofitören Leif Hagens tidningskoncern. Hagen hade nyss flyttat till Sverige sedan han fått näringsförbud i Norge. Som de flesta andra porrprofitörer ägnade sig Hagen åt flera sorters brottslighet och var tidigare straffad i Norge, även för vapeninnehav.
     Den norska polisen hade vid den här tiden arbetat med ett nytt åtal mot Hagen, vilket lett till att han blivit dömd för brott både mot näringsförbudet och pornografilagstiftningen. Den norska polisen gjorde alltså tvärtemot deras svenska kollegor, som istället ägnade sig åt att gynna Hagens verksamhet.

Kamraterna
Dåvarande ordföranden för Polisförbundets avdelning i Stockholm, föreningen Kamraterna, var också ansvarig utgivare för Föreningsnytt. När TCO-tidningens frågade honom om det var lämpligt att polisen hade ett avtal en dömd brottsling som drev denna sorts verksamhet, svarade Kaj Jonsson att polisfacket behövde pengarna.
     Dåvarande ordföranden i hela Polisförbundet, Gunno Gunnmo, var inte så glad åt stockholmspolisens beslut. – Svenska Hustler gör här ett kvalificerat försök att legitimera sin verksamhet i Sverige, sa han till TCO-tidningen.
     Det är väl heller inte så troligt att kvinnliga poliser tyckte det var så positivt att se porreklamen i sin facktidning.
     Och de poliser som arbetade med "sedlighetsbrott", d.v.s. de som dagligen möter de kvinnor och barn som utsätts genom porrindustrin, var uttalat negativa till "Kamraternas" agerande. Kriminalinspektör Åke Rösth sa till TCO-tidningen att våldet i pornografin hela tiden trappats upp och att Leif Hagens videokassetter mer än någonsin då handlade om att skära upp, knivhugga och stycka kvinnor.
     Men polisfacket valde att ha annonsavtalet kvar.

Bit ej den hand som föder dig
Porrindustrin är förstås beroende av polisen, eftersom det är polisen som ska kontrollera dem. Att de vill göra beroendet ömsesidigt är lätt att förstå. Men att polisen går med på det är svårare att begripa.
     Det är polisen som ska kontrollera att lagarna efterföljs. Den oundvikliga frågan blir: Om polisen är beroende av porrindustrins pengar, kan det då undgå att påverka deras ambition att ta itu med de olagligheter porrindustrin ägnar sig åt?
     Biter man den hand som föder en?

Tyvärr var TCO-tidningen ganska ensam om att skriva om detta. Både Kvinnofronten och Folkaktionen mot Pornografi försökte få fler av de större dagstidningarna att skriva, men de ville inte.

Polisens vän
Det annonsavtal stockholmspolisens fack hade med Hagen gällde annonser för Hagens tidningar i stockholmspolisens facktidning. Samtidigt publicerade Hagen gratisannonser om polisens "hårda vardag" i sina tidningar. Förlagschefen Lau Larsen uttalade att det gjorde de bara för att de ville "stödja poliskåren". Annonserna framställdes av en firma kallad "Mördande reklam". Mannen bakom den reklamfirman var samtidigt chefredaktör och ansvarig utgivare för en annan av Hagens porrtidningar.
     Temat "Poliser är också människor" gick igen i rubrikerna till gratisannonserna. En annons visar en polis med draget vapen i skjutställning vid sin bil. På en liten bild infälld i den stora finns samme polis, vardagsklädd i ett kök, med armarna om två små pojkar. Texten löd:

"Du kallar honom svin, nazistjävel
och mässingsbög. Tror att han är
ett djur som älskar att skjuta
människor och slå dem med batongen.
Det är fel.
Han är också människa. Med
känslor, bra och dåliga sidor.
Ibland gör han fel, precis som du.
Men hans vilja är att skydda,
hjälpa och ställa till rätta,
så gott det går.
Hata honom inte!
Han står på din sida!"

Porrindustrin som polisens vän. Medias tystnad.
    Var lämnade det alla oss andra?


Blå pil Tillbaka till "Bakgrund"

UPP Pil uppåt


© Kvinnofronten 2001.

Artiklarna i TCO-tidningen publicerades i nr 21 och 23, 1986.