Bakgrundspapper uppe

«  Startade det äldsta universitet i världen som fortsatt bedriva undervisning

Skulptur av Fatima al-Fihri gjord av  Elyse Grams
Namn: Fatima al-Fihri
Namn: Fatima al-Fihri

Det är ingen som vet säkert när Fatima al-Fihri föddes, men det var ungefär år 800. Hon föddes i staden Al-Qayrawan i det som idag är Tunisien. Ingenting finns känt om hennes mamma, så mamman kanske dog tidigt, men Fatima hade en bror och en syster, Mariam.
Osynlig ruta
  Troligen var Fatima i sena tonåren när familjen flyttade till Fès i Marocko. Där gifte hon sig och det verkar som att hon fick två söner – ibland kallas hon Umm al Banine ("mamma till sönerna").
Osynlig ruta
  Fatimas pappa, Mohammad bin Abdullah al-Fihri, var en mycket framgångsrik affärsman. Men både pappan, brodern och Fatimas man dog tätt inpå varandra.
Osynlig ruta
  Kvar fanns Fatima och Mariam, som fick dela på en ofantligt stor förmögenhet. Bägge systrarna hade fått utbilda sig och de var trogna muslimer, så de bestämde sig för att använda sitt arv till samhällets bästa.
Osynlig ruta
  Den växande befolkningen i Fès behövde fler moskéer, så Mariam och Fatima lät bygga var sin moské. Men Fatima nöjde sig inte med en moské. Hon köpte upp mark för att kunna bygga till fler byggnader, Foto av Al-Qarawiyyins gård och öppning med kakelmosaik i beige och blå toneroch år 859 började hon bygga Al-Qarawiyyin, eller Al-Karaouine, som den också kallas. Trots att Fatima al-Fihri inte Foto av mosaik i blåa mönster och en fontänhade någon utbildning om – eller erfarenhet av – något som helst byggande, så övervakade och ledde hon bygget av både moskén, biblioteket och skolan. Al-Qarawiyyin blev en av de största moskéerna i Nordafrika. Skolan innehöll både maktab (grundskola) och madrassa (högskola). Och under de två år som byggprocessen höll på, fastade Fatima enligt ramadan hela tiden.

Osynlig ruta
Liten grå pil som pekar snett uppåt Vid Al-Qarawiyyins gård (CC-Anna-Michal)
Mosaik-fontän och lampor (CC-T.Proffitt-White) Liten grå pil som pekar åt höger
Osynlig ruta

Foto av tjusiga lampor i guld och med beige kakel i mosaik i bakgrunden Enligt Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) är Al-Qarawiyyin världens äldsta universitet som har bedrivit undervisning hela tiden. Universitetet har ända sedan början varit öppet för både muslimer och folk med andra religioner. Det har byggts om många gånger under de 1200 år det har funnits. Biblioteket är ett av de äldsta som fortfarande används och innehåller många av den islamska världens viktigaste böcker och manuskript. Efter flera års restaurering öppnades biblioteket igen 2016.
Osynlig ruta
  Om Fatima al-Fihri är inte mycket mer känt. Hon levde tills hon blev cirka 80 år, men ingenting mer finns bevarat om henne.
Osynlig ruta
  Men hon är fortfarande ihågkommen och respekterad i Marocko och inom islam för att hon byggde Al-Qarawiyyin.
Osynlig ruta

Målning av tre kvinnor som samtalar (en sitter på mattan, en vilar på en divan och en står lutad mot väggen) i en miljö av kakelmosaik i blå-gult och glasmosaikfönster i många färger

HÄR kan du se en film som ger en aning om vilket fantastiskt byggnadsverk Al-Qarawiyyin är.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-07-21

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu