Bakgrundspapper uppe

«  Egyptisk feminist som drev muslimska kvinnors frigörelse

Foto av ung Huda Sha'arawi med slöja. Hon ser rakt in i kameran
Namn: Huda Sha'arawi

Nour Al-Huda Mohamed Sultan al-Sha'arawi föddes den 23 juni 1879 i en känd, övre medelklassfamilj i staden Minya i Egypten. Men pappan, som var regeringstjänsteman, dog när Huda var liten, och lämnade Hudas kusin som barnens förmyndare.
Osynlig ruta
  Tillsammans med sin bror hade Huda först fått studera en mängd olika ämnen. Men 11 år gammal isolerades hon som flicka, i enlighet med haremstraditionerna. Om hon skulle gå ut måste hon bära slöja. Allt det gjorde att Huda tidigt var arg på kvinnoförtrycket.
Osynlig ruta
  13 år gammal giftes hon mot sin vilja bort med kusinen, som var i 40-årsåldern. Men efter något år fick hon bo själv och hon kom att leva ifrån sin man de följande sju åren. Hon fick chans att umgås med vilka kvinnor hon ville och hon lärde bland annat känna en fransk feminist som hon blev mycket påverkad av, Eugenie Le Brun. Eugenie höll feministisk salong för kvinnor varje vecka och där diskuterades allt som rörde kvinnor.
Osynlig ruta
Foto av Huda i tjusig klänning med hennes man, där de står på var sida om en stol och i den sitter två barn, en flicka och en pojke  21 år gammal återförenades Huda med sin man och fick två barn med honom, Batna och Mohammed. När barnen började bli större återtog hon sina feministiska aktiviteter – i början av 1900-talet startade hon en social organisation till stöd för fattiga kvinnor och barn, hon öppnade en flickskola, där flickor kunde läsa akademiska ämnen snarare än klassiskt "kvinnliga", och hon tog initiativ till EWIA, Egyptian Women's Intellectual Association, som organiserade föreläsningar för kvinnor.
Osynlig ruta
I slutet av första världskriget engagerade sig både Huda och hennes man i Wafd, det nationella liberala partiet som drev Egyptens självständighet och frihet från Storbritannien. Huda tog också initiativ till startandet av den första egentliga egyptiska kvinnoorganisationen, Lajnat al-Wafd alMarkaziyya lil-Sayyidat (WWCC, Wafdist Women's Central Committee). De vägrade köpa brittiska varor, Foto av en stor grupp kvinnor sittande för fotograferingoch eftersom kvinnorna skötte en stor del av familjernas inköp var det en effektiv kampanj.
Osynlig ruta

Liten grå pil som pekar åt vänster Wafdist Women's Central Committee efter att Huda Sha'arawi lämnat den, 1925.

Osynlig ruta
1922 blev Egypten självständigt. Då visade det sig att rösträtt endast skulle gälla för män, trots att Wafd sagt sig kämpa för allas rösträtt. Huda Sha'arawi och flera andra kvinnor gick därför ur WWCC och startade al-Ittihad al-Nisa’i al-Misri (EFU, Egyptiska Feministunionen), som var en traditionell borgerlig kvinnoorganisatioon som drev kvinnors politiska, sociala och juridiska rättigheter. De krävde rösträtt, men kämpade också emot barnäktenskap och månggifte, och för flickors rätt till utbildning.
IWSA:s brosch med en inre ring av guld, där det står en kvinna med vågskål ioch texten JUS SUF FRA GII och runt den ett filigranarbete i guld med stenar i vitt, rött och gröntOsynlig ruta
  I maj 1923 reste Huda Sha'arawi tillsammans med Nabawiyya Musa och Saiza Nabarawi till Italien för att delta i en kongress i Rom för IWSA, International Woman Suffrage Alliance. Redan när Huda blivit änka året innan hade hon funderat på att sluta använda slöja. Hon pratade ihop sig med de andra kvinnorna, och när de kom hem från Rom tog både Huda och de andra av sig slöjan i en offentlig aktion på tågstationen i Kairo, vilket ledde till stor uppståndelse. Det gjorde samtidigt att Huda blev en egyptisk symbol för kvinnors frigörelse.

Foto av tre kvinnor i slöja som går nedför en stentrappa
Den egyptiska delegationen – Nabawiyya Musa, Huda Sha'arawi och Saiza
Nabarawi – på rösträttsrörelsen IWSA:s kongress i Rom 1923.
Osynlig ruta

O,slag till tidningen l'Egyptienne med en kvinna som står till vänster och text bredvid henne  1925 startade EFU på Hudas initiativ den franskspråkiga tidningen l'Égyptienne (Egyptiskan), som gavs ut varannan vecka. Det var en av de första feministiska tidskrifterna i Egypten. Saiza Nabarawi blev redaktör, och tidningen gavs ut fram till 1940. 1937 startade EFU dessutom den arabiskspråkiga versionen, Al-Misriyya, som dock bara hann ges ut under tre år.
Osynlig ruta
Foto av Huda Sha'arawi på äldre dar vid ett skrivbord. Hon ler och ser in i kameranHuda Sha'arawi fortsatte arbeta för kvinnors rättigheter i hela sitt liv. 1926 valdes hon in i styrelsen för IWSA, och hon var fortsatt aktiv i IWSA under resten av sitt liv, även om hon många gånger var kritisk till de västerländska kvinnornas dominans. 1938 organiserade EFU en konferans för försvaret av Palestina, där Huda Sha'arawi drev att alla arabiska länder skulle bilda feministunioner. Och på EFU:s initiativ bildades i december 1944 paraplyorganisationen Arabiska Feministunionen.
Osynlig ruta
  Huda Sha'arawi dog den 12 december 1947, 68 år gammal.
Osynlig ruta
  Efter hennes död ändrade EFU namn till Shaarawi Society for the Feminist Renaissance, för att hedra henne.
Osynlig ruta

I Egypten finns många skolor, institutioner och gator som fått namn efter Huda Sha'arawi. Hon fick också flera medaljer för sina insatser, bland annat Nishan al-Kamal. Rösträtt för kvinnor infördes i Egypten 1956.
Osynlig ruta

Avdelare i form av gul linje med en  trave böcker till vänster

Rubrik: Läs mer:
Blinkande gul stjärna Huda Shaarawi: Harem Years – The Memoirs of an Egyptian Feminist, 1879-1924. (Boken verkar ha givits ut först fyrtio år efter hennes död.)

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i världen
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-05-22

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu