Bakgrundspapper uppe

«  Sexualpolitisk föregångskvinna som drev aborträtt i början av 1900-talet

Porträttfoto av kvinna nästan i profil
Namn: Katti Anker Møller

Kathrine Anker föddes den 23 oktober 1868 på Sagatun, Norges första folkhögskola, som hennes pappa hade startat och drev i närheten av Hamar. Katti, som hon kallades, var nummer fyra av tio barn. Familjen var välbärgad, men också samhälleligt engagerad.
Osynlig ruta
  På skolan diskuterades demokrati, kvinnors rättigheter och all slags politik, och för Katti och hennes syskon var det förstås en inspirerande miljö att växa upp i. Men Katti reagerade tidigt på vad hon såg omkring sig av kvinnors villkor.
Osynlig ruta
  "Äktenskapet är en fälla som stänger in kvinnan och gör henne till en förlossningsmaskin! Det är ett missbruk av kvinnokraft!" skrev hon i ett brev till en väninna när hon var 16 år. Själv var hon inställd på att aldrig gifta sig.
Osynlig ruta
Foto av en sittande äldre kvinna i mörk klädsel och en ung kvinna i ljus klänning och hållande i en hatt, stående bakom den äldre.Katti utbildade sig till lärare/guvernant och tog sin examen i huvudstaden, som på den tiden hette Kristiania. Men så började hon umgås med godsägaren Kai Møller, som var hennes äldre kusin och någon som hon alltid gillat. Så 1889 gifte hon sig trots allt, 20 år gammal, och blev husfru på hans herrgård i Fredrikstad. Äktenskapet var lyckligt, men tio år och tre barn senare ville Katti göra något mer av sitt liv.

Osynlig ruta
Liten grå pil som pekar åt vänster Katti Anker Møller med sin svärmor och faster, feministen och fredsaktivisten Dikka Møller.
Osynlig ruta

  På godset hade Katti sett hur pigorna hamnade i "olycka" när de blev med barn med någon man som inte tog ansvar. Hon såg också hur så många gifta kvinnor bröts ner av ständigt allt fler barnafödslar. Det gällde även Kattis egen mamma, som dött utsliten endast 49 år gammal.
Osynlig ruta
  Katti Anker Møller blev drivande i sexualfrågor, socialpolitik och mödrars rätt. Hon gick med i NKF, Norsk Kvinnesaksforening. 1901 skrev hon sin första artikel om ogifta mödrar. 1902 tog hon initiativ till ett hem för ensamstående mödrar tillsammans med Vita Bandet. Hon blev också aktiv i paraplyorganisationen för kvinnoorganisationer, NKN, Norske Kvinners Nasjonalråd, men hon gick ur igen när hon inte fick gehör för sina radikala åsikter om sexualpolitik.

Foto av fem kvinnor sittande runt ett bord med papper liggande framför sig på bordet. Alla ser in i kameran
Första styrelsemöte i NKN, Norske Kvinners Nasjonalråd, 1904. Från vänster: Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg och Katti Anker Møller.
Osynlig ruta

På den tiden ansågs sexualitet inte vara något som en kvinna borde prata offentligt om, men Katti Anker Møller både pratade, skrev artiklar och genomförde föreläsningsturnéer om vikten av sexualupplysning och preventivmedel. Hon tog också initiativ till att den första läroboken om sexualkunskap gavs ut i Norge. Men kampen mötte motstånd i de borgerliga kvinnoorganisationerna. Hon blev kallad omoralisk, syndig och cynisk. Ännu mer motstånd stötte hon på när hon i en tidningsartikel 1913 började driva både krav på avkriminalisering av abort – på den tiden kunde en kvinna straffas med tre år i fängelse om hon gjorde abort – och krav på kvinnors rätt till självbestämd abort.
Osynlig ruta
Foto av Katti Anker Møller stående i profil   När den borgerliga kvinnorörelsen antingen var kallsinnig till det Katti Anker Møller drev, eller visade öppet motstånd, blev det istället arbetarkvinnorörelsen som gav henne stöd. Tidningen Kvinden, där Fernanda Nissen var redaktör, publicerade Kattis tal. Dessutom skapade sig Katti ett brett internationellt kontaktnät av kvinnor som drev sexualreform i andra länder, som brittiska Marie Stopes och svenska Frida Stéenhoff.
Osynlig ruta
Samtidigt som Katti Anker Møller började driva sexualpolitik hade hennes man blivit stortingspolitiker och familjen flyttat till Kristiania. Även Kattis syster Karen var gift med en stortingspolitiker, Johan Castberg. Tillsammans med sin man, men ännu mer tillsammans med svågern Castberg, började Katti arbeta fram förslag till lagändringar för att förbättra ekonomi och rättslig ställning för ogifta mödrar och deras barn. 1915 lyckades de till slut driva igenom en rad lagändringar, som kom att kallas för De Castbergske barnelover, efter Johan Castberg som vid den tiden blivit socialminister.
Osynlig ruta

De Castbergska barnlagarna
Osynlig ruta
Ett mål för lagarna var att fäder skulle göras ansvariga även för sina utomäktenskapliga barn. Lagarna slog därför fast att fäder måste erkänna faderskap och betala underhåll för barn oavsett om föräldrarna var gifta eller inte. Barn utom äktenskap fick också rätt till faderns namn liksom arvsrätt efter honom.
Osynlig ruta
  Ett annat mål var att samhället skulle ta ansvar för alla barn. Därför var det statens sak att kräva in sådana erkännanden av faderskap och att driva in underhållet. Kommunen fick skyldighet att stötta mor och barn ekonomiskt i samband med födseln om fadern inte gjorde det.
Osynlig ruta
  Lagarna gjorde Norge till föregångsland för barns rättigheter. Dessutom gav lagarna både kvinnor och män rätt att ta initiativ till skilsmässa.

Illustration av tjock gubbe med stor mustasch som håller två bäbisar i sina armar
Dåtida teckning av Johan Castberg med några barn
efter att lagarna röstats igenom.
Osynlig ruta

Ett annat av Katti Anker Møllers projekt var utbildning för barnmorskor. 1916 organiserade hon en stor utställning om mödravård, kost, hygien, förlossningar och barnomsorg. Den blev en stor succé och skickades sedan på turné runt landet. 1919 drev hon förslag om att kvinnor borde få mödralön av staten – landet behövde ju att kvinnor födde barn, och kvinnor behövde frigöras från de patriarkala och förtryckande förhållandena i äktenskapen. Det gick förstås inte igenom, men senare låg hennes förslag till grund för införandet av barnetrygden, ett barnbidrag som beslutades om på 1930-talet.
Osynlig ruta
Reklam för mødrahygienkontoret med text och en bild av en mamma med barn i famnen  1924 drev Katti Anker Møller tillsammans med arbetarrörelsens kvinnor igenom startandet av det första mödrahygienkontoret i Kristiania. Det var inspirerat av liknande från Storbritannien och Nederländerna, där Aletta Jacobs redan 1882 hade öppnat världens första klinik med fokus på preventivmedelsrådgivning och födelsekontroll. Mödrahygienkontoren väckte stor uppståndelse bland fint folk, och kallades "omoraliska", för ett uttalat mål med dessa kontor var att ge även arbetarkvinnor kunskap och medel att undvika oönskade graviditeter.
Osynlig ruta
Katti Anker Møller var en tidig föregångskvinna för en feministisk sexualpolitik – och hon kämpade mot kvinnoförtryck i alla sammanhang. Hon tänkte självständigt och anpassade sig aldrig till omgivningens krav på vad hon borde tycka. Själv sa hon om sitt arbete: "Allt vad jag har gjort, har jag gjort för att hedra min mamma."
Osynlig ruta
  Hon fick igenom väldigt mycket av det hon drev. Men trots att hon arbetade så hårt för att få abort avkriminaliserat och för införande av fri och självbestämd abort, var det inte något som hon fick tillräckligt stöd för under sin livstid.
Osynlig ruta
  Under 1930-talet blev Katti Anker Møller mindre aktiv. Hon blev nedstämd av det allt hårdnande politiska läget. 1940 dog maken. Men Kattis äldsta dotter Tove hade utbildat sig till läkare, och Katti fick se henne arbeta vidare i sin mammas fotspår.
Osynlig ruta
  Katti Anker Møller dog den 20 augusti 1945, 76 år gammal.Ursparat foto av en staty av en kvinna som sitter på en sten och håller i en bok
Osynlig ruta

1998 avtäcktes en staty av Katti Anker Møller i Fredrikstad. 2013 även en staty i Hamar. Det finns flera hus uppkallade efter henne, bland annat i Oslo. Hon finns också med i amerikanska Judy Chicagos berömda feministiska verk The Dinner Party om historiska kvinnor.

Avdelare i form av grå linje med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer:
Blinkande gul stjärna Katti Anker Møllers berömda tal Moderskapets frigjørelse 1915 finns att läsa på WaybackMachine.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-02

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu