Bakgrundspapper uppe

«  Lilith finns i många skepnader i folktro och historia
Osynlig ruta

Lilithskulptur från okänd tidNamn: Lilith

Den som läser Bibeln riktigt noga kan se att det finns lite konstig ordning på texterna i gamla testamentet. Först skapar Gud människan till sin avbild:
"till man och kvinna skapade han dem" (Första Mosebok, kapitel 1, vers 27). Sen sa han åt dem att föröka sig och allt det där.
Osynlig ruta
  Men en bit längre fram i texten är Adam plötsligt ensam. Och Gud tar ett av Adams revben och skapar en "maninna" åt honom (Första Mosebok, kapitel 2, vers 23). Men kvinnan fanns ju redan?
Osynlig ruta
  Det som fanns mellan texterna finns inte längre kvar. Lilith var enligt myten Adams första hustru, men hon har försvunnit ur den patriarkala historieskrivningen.
Osynlig ruta
  När Adam krävde att Lilith skulle underordna sig, vägrade hon och stack ifrån paradiset. Adam klagade till Gud, som sände tre änglar efter henne. Men hon vägrade att komma tillbaka till Adam. Enligt en av alla myter om Lilith förvandlade Gud henne till en demon. I Jesaja kapitel 34, vers 14 i Bibeln står det:

Schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur,
och gastar ropa där till varandra;
ja, där kan Lilit få ro,
där kan hon finna en vilostad.

Osynlig ruta
  Lilith finns också nämnd i Gilgamesheposet. Det är den äldst bevarade text som finns och kunnat tydas, och räknas alltså som världens äldst bevarande litterära verk. Den består av tolv lertavlor som innehåller skildringar av myter som liknar dem som senare återfinns i Bibeln, exempelvis den om syndafloden och en ark. Gilgamesheposet är från den sumeriska kulturen, som fanns cirka 5000 - 2000 år före vår tideräkning, och själva texten är omkring 4000 år gammal.
Osynlig ruta
  Enligt en del varianter av myterna var Lilith också den som sen lurade Eva att äta äpplet – Lilith skulle alltså vara ormen i Gamla Testamentet.
Lilith i Sixtinska kapellet
  I senare mytbildning ansågs Lilith även vara någon som lockade och förförde män, ungefär som även skogsrået, eller huldran, ansetts göra i nordisk folktro. I vissa delar av Sverige pratade de om just Lilith.
Lilith av Dante Gabriel Rossetti, 1868
  Lilith har genom historien kommit att symbolisera den självständiga kvinnan, hon som vägrar underordna sig mannen. Därför har namnet Lilith i alla upptänkliga sammanhang används av feminister, i åtminstone modern tid; på tidskrifter, bokhandlar, organisationer och vad som helst.
Osynlig ruta

Målningen av Adam, Eva och Lilith (som ormen) finns på en takmålning i Sixtinska kapellet, som målades av Michelangelo i början av 1500-talet.
Den nedersta målningen av Lilith är gjord 1868 av den engelske konstnären Dante Gabriel Rosetti.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnan som...
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-07-27

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu