Bakgrundspapper uppe

«  Den troligen första kvinnan som i egenskap av utbildad advokat
     agerade juridiskt ombud i rätten i Sverige

Foto av Märta Björnbom med allvarlig blick, kort flygigt ljust hår och en klänning med en stor, vit spetskrage
Namn: Märta Björnbom

Märta Björnbom föddes 25 maj 1888 i Stockholm. Pappan var tullförvaltare och hon hade sex syskon, fyra bröder och två systrar. Det är allt vi hittat om hennes bakgrund.
Osynlig ruta
  Nästa gång vi hittat något om Märta gick hon på Stockholms högskola. Det framgår att hon och några andra kvinnor som läste juridik samtidigt bildade ett eget "studielag", för att männen som studerade samtidigt inte verkade tro att kvinnorna skulle klara examen. Däremot verkar kvinnorna ha fått stöd av lärarna. Och Märta visste redan då vad hon ville, så hon specialiserade sig på familjerätt.
Osynlig ruta
  Märta Björnbom var inte den första kvinnan som tog juristexamen i Sverige, det var Eva Andén året innan. Men Märta var troligen den första kvinnan som i egenskap av utbildad advokat agerade juridisk ombud i rätten. Tidningen IdunIllustrerad tidning för kvinnan och hemmet – följde 1913 med på Märta Björnboms första dag vid Stockholms rådhusrätt. Artikeln kommenterade att de flesta vill ha en äldre advokat, "och fröken Björnbom ser ju så ung ut". Men sedan fortsatte texten:

"Men fröken Björnbom själf har inga bekymmer för sin ålder.
'Jag tänkte hvila mig i sommar,' säger hon, 'men det slår jag ur hågen, jag börjar genast.'"

Loggan till tidningen IDUN med en kvinna i slöja till vänster och runt ordet IDUN slingrar sig band där det står: Illustrerad tining för kvinnan och hemmet. Grundlagd av Frithiof Hellberg
Märta Björnbom var uppenbarligen ihärdig. Först jobbade hon på advokatkontor, sen startade hon egen byrå. Hon gick med i International Law Association.
Osynlig ruta
  1915 gifte hon sig. Hon flyttade sin byrå till Lund och fick två söner. (Den ena av dem blev också jurist.) Några år jobbade hon dessutom för Lunds kommun, som advokat för folk som inte hade råd att själva anlita någon.
Osynlig ruta
  Märta Björnbom Romson, som hon hette som gift, var hela tiden aktiv för kvinnors rättigheter. Hon var ordförande i Svenska kvinnors medborgarförbund, satt i centralstyrelsen för IKFF, Internationella Kvinnoförbundet Fred och Frihet, inklusive i dess arbetsutskott, och var med och bildade Affärs- och Yrkeskvinnors klubb. Dessutom skrev hon om juridik i tidningen Hertha och senare i Kvinnornas tidning.
Osynlig ruta
  Det finns väldigt lite information om Märta Björnbom som person. Men den stora spetskragen på bilden högst upp på sidan är nog ingen tillfällighet, för i en text får vi helt kort veta att hennes "hobbies" var "sport, hemslöjd och spetssömnad".
Osynlig ruta
  Efter sju år tog äktenskapet slut. När Märta skilde sig flyttade hon tillbaka till Stockholm och drev sitt advokatkontor där. 1924 gick hon också med i Sveriges Advokatsamfund.
Osynlig ruta
Omslag till en av Verdandis småskrifter: Vår nya lagstiftning om arvMärta Björnbom verkar ha haft en bred kunskap, för hon skrev också ett antal av Verdandis småskrifter om juridik och ny lagstiftning 1924 - 1930:

Gul prick Vår nya giftermålsbalk, 1924, Gul prick Föräldrarätt – föräldraansvar: en översikt av den nya lagstiftningen om rättsförhållandet mellan föräldrar och barn, 1924, Gul prick Samhällets barnavård, 1925, Gul prick Vår nya lagstiftning om förmynderskap, 1925, Gul prick Den offentliga fattigvården, 1926, Gul prick Om köp på avbetalning, 1928, Gul prick Den kommunala beskattning efter 1928 års skattereform: en översikt, 1928, Gul prick Vår nya lagstiftning om arv, 1929,
Gul prick Om testamente, 1930.

  Om gift kvinnas namnrätt skrev hon också flera artiklar, i bland annat Svensk juristtidning och Kvinnornas tidning.

Foto av fem kvinnor på en middagsbjudning. De sitter finklädda i ett vardagsrum med stearinljus och glas på bordet. En uppförstoring av Märta Björnboms porträtt är unklippt i bilden

I ett reportage i tidningen Svenska Dagbladet den 19 december 1944 stod att "De flesta av de kvinnliga advokaterna i Stockholm, sexton damer, samlades på måndagskvällen till ett kollegialt samkväm hos advokat Ingrid Norlander. Detta var första gången de kvinnliga advokaterna samlades en corps rent inofficiellt."
Osynlig ruta
Från vänster på bilden här ovanför: Ingrid Norlander, Lilly Malmar, Märta Björnbom, Märta Wikström och Sonja Branting-Westerståhl.
Till höger en infälld förstoring av Märta Björnbom.
Osynlig ruta

  Vad som hände Märta Björnbom senare i livet har vi inte hittat någonting om.
Osynlig ruta
  Märta Björnbom dog, 85 år gammal, den 14 juli 1973.

Rad av röda blommor med gröna blad

Rubrik: Läs mer:
Blinkande gul stjärna Tidningen IDUN:s reportage om Märta Björnbom finns att läsa genom Kvinnsam på Göteborgs universitet.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnan som...
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-23

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu