Bakgrundspapper uppe

«  Hon har kallats "den finska feminismens moder"

Foto av Minna Canth i gammaldags ram
Namn: Minna Canth

Ulrika Wilhelmina Johnson föddes den 19 mars 1844 i Tammerfors i Finland, och växte upp med två yngre syskon. Föräldrarna lät henne studera, bland annat i en flickskola i Kuopio, dit familjen hade flyttat. Hon läste matematik, historia, geografi, tyska, franska, ryska och handarbeteFoto av Minna Canth som yngre.
Osynlig ruta
  1863 flyttade hon till Jyväskylä och började studera till lärare. Det var då hon började kallas Minna. Hon läste pedagogik, språk, religion, olika vetenskaps- och konstämnen. Men efter två år avbröt hon studierna, för att gifta sig med en av sina lärare, Johan Ferdinand Canth.Snidad tjusig träram med ovala foton av Minna Canth och Johan Ferdinand Canth vid tiden för deras giftermål
Osynlig ruta
  Johan Ferdinand jobbade extra som redaktör för tidningen Keski-Suomi. Där började Minna att skriva artiklar, bland annat under pseudonymen Wilja. Minna Canth blev därmed den första kvinnan som var finskspråkig journalist. Men när Minna skrivit en artikel om nykterhet fick både hon och hennes man sparken. Tidningens ägare var även ägare till ett bryggeri, och det hade Minna inte brytt sig om.
Osynlig ruta
  1877 skrev Minna och henns man istället för tidningen Päijänne, där Minna skrev under pseudonymerna Teppo och M.C. I den tidningen publicerades också hennes första skönlitterära berättelse.
Osynlig ruta
Ensam mamma
Osynlig ruta
Under 14 års äktenskap födde Minna sju barn. Men 1879, när hon var höggravid med det sjunde barnet, dog Johan Ferdinand, och Minna blev änka. Då flyttade hon tillbaka till Kuopio och tog över sin pappas butik. (Som änka hade hon rätt att i sitt eget namn bedriva affärsverksamhet.) På alla lediga stunder fortsatte Minna Canth att skriva. Hon skrev teaterpjäser, noveller, berättelser, artiklar och massor av brev. Hon skrev om kvinnors villkor, nykterhet, religionsfrihet, socialism, sexualmoral och det finska språkets ställning.
Osynlig ruta
  Minna Canths hem blev en salong för författare, konstnärer och radikaler. Hon beskrevs som spännande att prata med, rolig, bra på att lyssna, en god vän och bra på att sprida vidare nya idéer.
1895 valdes hon dessutom som första kvinna till röstberättigad representant på det allmänna handelsmannamötet.
Foto av Minna Canth och tre andra som spelar kort i en salong med gammaldags bord
I Minnas salong spelade de också kort, som här: Hanna Levander, Alma Tervo, Minnas dotter Maiju och Minna Canth själv.
Osynlig ruta
Tillsammans med några andra kvinnor bildade Minna Canth en feministisk grupp som kallades Kuopios intelligensia. De krävde att riksdagen skulle ta upp kvinnors rösträtt, och det ledde till att riksdagen diskuterade kvinnors rösträtt redan 1897. Men deras krav gällde enbart rösträtt för tillräckligt rika kvinnor, det vill säga samma som de andra borgerliga kvinnoorganisationerna i Finland krävde då. När sedan Arbetarkvinnoförbundet drev rösträtt åt alla, och storstrejken 1905 skapade en radikalare stämning i landet, ledde det till att Finland 1906 införde allmän rösträtt oavsett kön, först av de nordiska länderna och som ett av de allra första länderna i världen att införa rösträtt även för kvinnor.
Osynlig rutaRosettliknande "ordensband" med foto av Minna Canth och en metallrosett med stor pärla under
  Minna Canth blev en av Finlands viktigaste författare. Allt hennes skrivande handlade om arbetarklassen och framför allt kvinnorna i arbetarklassen. Hennes pjäs Työmiehen vaimo (Arbetarens hustru) från 1885 var det första finska teaterpjäsen där huvudkaraktärerna var fattiga arbetare. Pjäsen kritiserar bland annat kyrkans skenhelighet och att kvinnan inte hade rätt till egen inkomst.
Osynlig ruta
Minna Canth drev att flickor självklart skulle ha samma rätt till utbildning som pojkar. Hon medverkade också direkt till att starta flera nya skolor, bland annat en finskspråkig samskola, en hushållsskola, en handelsskola och en söndagsskola för tjänarinnor.
Osynlig ruta
  Det att hon alltid skrev om kvinnors vardag, tillsammans med att hon aktivt jobbade för kvinnors rättigheter, är det som har gjort att Minna Canth har kallats den finska feminismens moder.
Osynlig ruta
  53 år gammal dog hon av en hjärtattack, den 12 maj 1897.
Foto av Minna Canth som äldre och bredvid fotot en finsk flagga
Till Minna Canths minne
Osynlig ruta
Sedan 2003 är den 19 mars, Minna Canths födelsedag, utsedd till allmän flaggdag i Finland. Minna Canth-dagen är den hittills enda finska flaggdagen som utgår från en kvinna. Den 19 mars är också jämställdhetens dag i Finland.
Osynlig ruta
  Det finns statyer av Minna Canth i både Kuopio, Jyväskylä och Tammerfors. Finlands Akademi har dessutom infört en Minna Canth-professur i kvinnovetenskap. Och Centret för information om jämställdhet i Finland samlar sin information under den så kallade Minna-portalen.

När Arbetarkvinnoförbundet bildades år 1900 krävde de däremot allmän rösträtt för både kvinnor och män. I och med storstrejken 1905 skapades en radikal stämning i landet, och det påverkade även rösträttskraven. Det ledde till att Finland, först av alla de nordiska länderna och som ett av de första länderna i världen, införde allmän rösträtt för kvinnor och män 1906.

Rad av böcker som ligger lite hur som helst upp och ner etc

Rubrik: Läs mer
Läs Minna Canths skådespel Arbetarens hustru genom att klicka på ordet.
Läs noveller på Gutenberg.org.
Läs boken Blindskär på Gutenberg.org.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i världen
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu