Foto från stor internationell konferens i Genève 1920. Överst står texten "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och längst ner står "Rösträttsrörelsen i olika länder"

Osynlig ruta
Över hela världen kämpade våra förmödrar för att alls få räknas som medborgare i sina länder, och ha rätt att rösta i demokratiska val.

De tidiga rörelserna för kvinnors rösträtt krävde ofta det som då kallades universell rösträtt, alltså för alla – oavsett kön, etnicitet eller inkomst. Men när rörelsen växte förändrades den. I flera länder började medelklasskvinnor att endast kräva rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, det vill säga för de rika. Arbetarkvinnorna kallade det för en "damrösträtt".

Därför såg rösträttsrörelsen ganska olika ut från land till land. Här kan du gå vidare till våra temasidor med rösträttskvinnor och deras organisationer i olika länder.
Osynlig ruta

Rubrik: Kvinnofrontens förmldrar i fokus:

Rösträttsrörelsen i Sverige
Osynlig ruta

Rösträttsrörelsen i Storbritannien
Osynlig ruta

Rösträttsrörelsen i USA
Osynlig ruta

Rösträttsrörelsen i olika länder
Osynlig ruta

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta