Osynlig ruta
Rubrik: Kvinnofrontens skriftserie
Rubrik: Historiska feministiska texter i nyutgåva

I Kvinnofrontens serie med historiska feministiska texter i nyutgåva ger vi ut texter som betytt mycket för oss i den feministiska kampen. Texter som vi tycker är både viktiga och aktuella än idag. Varje år väljer vi ut några sådana och ger ut broschyrer som vi också publicerar så att ni kan läsa här på nätet.
Osynlig ruta
Klicka på bilden av varje häfte för att läsa texten.
Osynlig ruta
Och HÄR kan du läsa om hur du beställer.

Rubrik: 2022 - Kvinnofrontens serie av historiska feministiska texter i nyutgåva

Omslag till häftet "Bortom offer eller överlevare"Liz Kelly, Sheila Burton & Linda Regan:
Osynlig ruta
Bortom offer eller överlevare
Osynlig ruta
– sexuellt våld, identitet och feministisk teori
Osynlig ruta
och praktik

Osynlig ruta
Denna text av Liz Kelly, Sheila Burton och Linda Regan beskriver den kommersialisering av feminismen som blivit allt vanligare idag, och visar på skillnaden mellan den och vår feministiska aktivism när det gäller synen på kvinnors utsatthet för mäns sexualiserade våld.
Osynlig ruta
Texten avslöjar myten om kvinnor som antingen "offer" eller "överlevare", och den visar hur det i själva verket inte finns något sådant antingen/eller. Kvinnor görs till offer i patriarkatet, men vi är överlevare på samma gång. Författarna förklarar också vad denna kommersialiserade omtolkning av feminismen får för följder.
Osynlig ruta

Omslag till häftet "Knuten där trådarna löper samman"Kjersti Ericsson:
Osynlig ruta
Knuten där trådarna löper samman
Osynlig ruta
Det åttonde häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska
feministiska texter i nyutgåva
är ett utdrag ur den norska feministen Kjersti Ericssons bok Søstre, kamerater! Boken handlar om det ekonomiska, politiska och ideologiska förtrycket av kvinnor, och hur förtryckets olika trådar knyts ihop i familjen som samhällsinstitution.
Osynlig ruta
I det här häftet kan du läsa det kapitel ur boken som beskriver familjen som nödvändigt redskap för att ständigt kunna återskapa kvinnoförtrycket. Vi tycker att det är särskilt viktigt att sprida idag, när allt fler partier driver en politik som förstärker familjens kvinnoförtryckande funktion, samtidigt som myten om familjen som frivillig kärleksgemenskap kanske är starkare än någonsin.
Osynlig ruta

Rubrik: 2021 - Kvinnofrontens serie av historiska feministiska texter i nyutgåva

Omslag till häftet "Förtryck"Marilyn Frye:
Osynlig ruta
Förtryck
Osynlig ruta
Att vara feminist betyder grundläggande att konstatera
att kvinnor är förtryckta. Men idag råder ibland förvirring
kring vad det egentligen betyder att vara förtryckt. Är all form av utsatthet och lidande förtryck?
Osynlig ruta
I det sjunde häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva förklarar den amerikanska feministen och filosofen Marilyn Frye vad förtryck faktiskt innebär, och hur det inte är möjligt att förstå begreppet utan att se till i vilket sammanhang något sker.
Osynlig ruta
Texten är ett utdrag ur hennes bok The Politics of Reality, som blivit en feministisk klassiker.
Osynlig ruta

Rubrik: 2020 - Kvinnofrontens serie av historiska feministiska texter i nyutgåva

Omslag till häftet "Pedofiler och upprepningstvång"Liz Kelly:
Osynlig ruta
Problematiska begrepp:
Osynlig ruta
Pedofiler och upprepningstvång
Osynlig ruta
Det fjärde häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva är den brittiska feministen och forskaren i sexuellt våld Liz Kellys artikel om sådana patriarkala ord och begrepp som återkommande slingrar sig in även i feministiska diskussioner.
Osynlig ruta
Om vi inte genomskådar sådana uttryck riskerar vi att osynliggöra den kunskap och de erfarenheter som våra feministiska förmödrar byggt – och att istället för feministisk analys sprida vidare en patriarkal tolkning av världen.
Osynlig ruta
Därför är vi glada att kunna ge ut denna feministiska analys i nyutgåva.
Osynlig ruta

Omslag till häftet "Om makt i parrelationer"Carin Holmberg:
Osynlig ruta
Varför feminism i ett jämställt samhälle?
Osynlig ruta
Om makt i parrelationer
Osynlig ruta
Våren 1990 genomförde Kvinnovetenskapligt Forum & Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Göte-
borg en föreläsningsserie på temat "Varför feminism i ett jämställt samhälle?". I den serien höll sociologen Carin Holmberg en föreläsning om makt i parrelationer.
Osynlig ruta
I denna föreläsning, liksom i sin avhandling "Det kallas kärlek", visar hon på hur många av de egenskaper och förhållningssätt vi tror är uttryck för den andras personlighet i förhållandet i själva verket är en anpassning till samhällets könsmaktsstruktur. Det är en insikt som är lika viktig och aktuell idag.
Osynlig ruta

Omslag till häftet "Sexuella övergrepp som handelsvara"Gerda Christenson:
Osynlig ruta
Pornografi och prostitution:
Osynlig ruta
Sexuella övergrepp som handelsvara
Osynlig ruta
I det sjätte häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva publicerar vi Gerda Christensons text från 2001 om vad pornografi är, och hur porren har påverkat vårt samhälle från 1970- till 2000-tal.
Osynlig ruta
Vi vet alla hur smärtsamt det är att ta in kunskapen om mäns sexualiserade våld mot kvinnor och barn. Att dessutom förstå just pornografins roll som både dokumentation av, och propaganda för, allt detta våld, kan kännas särskilt tungt.
Osynlig ruta
Men vår förhoppning är att texten också ska fungera så, att den "eldar under vår vrede" och ger oss kraft att tillsammans ta strid mot porren.
Osynlig ruta

Rubrik: 2019 - Kvinnofrontens serie av historiska feministiska texter i nyutgåva

Omslag till häftet "Brev från en krigszon"Andrea Dworkin:
Osynlig ruta
Brev från en krigszon
Osynlig ruta
Det första häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva är den amerikanska poeten, filosofen, författaren och feministiska aktivisten Andrea Dworkins starka text Brev från en krigszon.
Osynlig ruta
Hon beskriver amerikanska feministers kamp mot porrindustrin under 1980-tal, och vad porren gör mot kvinnor som utnyttjas i mainstreamporren eller som utnyttjas till följd av mäns konsumtion av porr.
Osynlig ruta
Kvinnofronten publicerade texten på svenska första gången 1989. Bilderna i detta häfte är desamma som när vi första gången publicerade texten, det vill säga exempel från vår egen vardag och kamp mot porrindustrin.
Osynlig ruta

Omslag till häftet "Att synliggöra sambanden"R. Amy Elman:
Osynlig ruta
Från våldtäkt och misshandel till prostitution:
Osynlig ruta
Att synliggöra sambanden
Osynlig ruta
Det andra häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva är den amerikanska forskaren och feministiska aktivisten R. Amy Elmans föredrag om sambanden mellan olika former av mäns sexualiserade våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
Amy Elman tar upp olika myter kring prostitution och betonar hur viktigt det är att vi har ett kritiskt tänkande. Trots att texten skrevs innan Sverige införde sexköpslagen, är det som hon tar upp lika aktuellt idag.
Osynlig ruta

Omslag till häftet "Prostitutionsfrågan i Sverige under 30 år"Hanna Olsson:
Från manlig rättighet till lagbrott:
Prostitutionsfrågan i Sverige under 30 år

Det tredje häftet i Kvinnofrontens serie av Historiska feministiska texter i nyutgåva är Hanna Olssons genomgång av 30 års kamp mot prostitution i Sverige, från 1970-tal till 2000-tal. Det är den kamp som ledde fram till att Sverige som första land i världen införde en lag mot prostitution som kriminaliserar endast köparen, mannen.
Osynlig ruta
Hanna Olsson berättar om sin tid som sekreterare i 1977 års prostitutionsutredning, om feministiska aktivisters och partipolitiska kvinnors kamp, och om den samhällsutveckling som banade väg för sexköpslagen.
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILL Kvinnofrontens startsida

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta

Osynlig ruta