Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Till regeringen och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP): Tjejer behöver killfria rum!

Utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) förslag att förbjuda könsuppdelade klasser visar hur lite regeringen har förstått både av vad jämställdhet faktiskt är och av hur unga tjejer har det i Sverige idag. Skolan är i själva verket en plats där tjejer utsätts för kvinnoförtryck varenda dag.
Osynlig ruta
Var 3:e ung tjej mår uttalat dåligt i Sverige. Samtidigt som tjejer förväntas prestera och få bra resultat i skolan är tjejer vardagligt och regelmässigt utsatta för sexuella trakasserier på ett sätt som aldrig skulle accepteras om det hade gällt vuxna kvinnor på arbetsplatser. Sexuella trakasserier är också ett av de vanligaste skälen till depression hos tonårstjejer. 1.
Osynlig ruta
”De blir intryckta i ett hörn och tafsas på. De får kommentarer om sina kroppar, det skickas bilder på telefonerna och klottras på skåp. De kallas hora och fitta och blir kramade och kyssta mot sin vilja. De är tjejer på högstadiet, detta är deras vardag.” 2.
Osynlig ruta
Jämställdhet kan inte uppnås på tjejers bekostnad. Det är inte den som är utsatt som ska tvingas ”anpassa” sig. Att börja med att frånta tjejerna det kanske enda lugna rum som finns i skolan – fritt från killar som trakasserar – är att börja i helt fel ände.
Osynlig ruta
Istället för att begränsa tjejernas utrymme än mer, borde regeringen börja från andra hållet: Inför nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan. Det utbildningsministern genast borde besluta är att alla killar ska ha undervisning i hur de ska lära sig att respektera kvinnor som likvärdiga medmänniskor, så att de omedelbart slutar trakassera tjejerna i skolan. Nolltolerans betyder att varenda tillfälle ska polisanmälas, att de killar som är återfallsförövare ska omplaceras. Tjejerna ska få stöd som brottsoffer.
Osynlig ruta
Som vårt samhälle ser ut idag behöver vi tjejer och kvinnor betydligt fler mans- och killfria rum, inte färre. Tillgång till killfria utrymmen är för tjejer möjligheten att få prata utan att bli avbrutna, få lyssna på andra tjejer utan killars förlöjliganden, dela erfarenheter av olika former av förtryck och utsatthet, ta sig själva och varandra på allvar, och hitta vägar att gå vidare, för att orka fortsätta vara drivande röster även i könsblandade sammanhang. På så sätt är könsseparatism för tjejer och kvinnor en metod för att vi alls ska kunna uppnå jämlikhet mellan könen.
Osynlig ruta
Att patriarkala män utifrån religiös övertygelse delar upp barn utifrån kön i skolan kan inte lösas genom den lika patriarkala metoden att införa ett förbud mot all könsuppdelning – inklusive den som syftar till att stärka tjejer.
Osynlig ruta
Utbildningsministern och regeringen måste lära sig att se skillnaden.
Osynlig ruta
Kvinnofronten
6 februari 2017
Osynlig ruta

Noter:
Osynlig ruta
1. Heléne Zetterström Dahlqvist: Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents: The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions. Mittuniversitetet 2016.
Osynlig ruta
2. Mia Berg: Sexuella trakasserier gör unga tjejer sjuka, ETC Sundsvall 20/1 2017.
Osynlig ruta

Bild av skrivare
För utskriftsvänlig version,
klicka på bilden.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta