Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Till Stockholms socialnämnd: Ändra ert beslut om Mikamottagningen!

Sverige har blivit en förebild i världen när det gäller lagstiftningen mot prostitution. När sexköpslagen infördes 1999 konstaterade besluts-
fattarna att lika viktigt som att lagstifta mot prostitutionsköparna var att ge stöd till dem som utnyttjas i prostitution. Men det senare har samhället inte levt upp till.
Osynlig ruta
Idag diskuterar regeringen att lagstifta även mot svenskars sexköp utomlands. Samtidigt planerar ni i Stockholms socialnämnd att förstöra själva grunden för verksamheten på Mikamottagningen i Stockholm, en av de få verksamheter som har en gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med utsatta i prostitution.
Osynlig ruta
Vi tror att ni inte förstår vad ni gör, och vädjar därför till er att tänka om. Försök tänka er in i att det vore ni själva som behövde hjälp. Ni vet att tjejer och kvinnor som utnyttjats i prostitution oftast har träffat många personer som svikit och att det gör det särskilt svårt att våga lita på någon. Det är extremt viktigt att kunna få vara anonym. Många lider av posttraumatiskt stressyndrom och behöver stöd under lång tid. Lika viktigt är att få stöd av personer som inte är färgade av de fördomar som alltför många har gentemot den som blivit prostituerad. Mot bakgrund av behoven hos denna ytterst utsatta grupp i vårt samhälle, önskar vi att ni som politiker i socialnämnden kan svara på frågan om på vilket sätt det är tänkt ska gynna utsatta tjejer och kvinnor att:
Osynlig ruta
- du inte längre är välkommen till mottagningen om du är under 18 år,
Osynlig ruta
- du tvingas avslöja din identitet efter några samtal,
Osynlig ruta
- du förväntas ha bearbetat och gått vidare efter några samtal,
Osynlig ruta
- du måste börja om med nya personer när du behöver stöd utöver dessa första samtal.
Osynlig ruta
Om ni tänker er in i såväl den utsattas situation som personalens, måste ni förstå att det inte är enkelt att under dessa förhållanden bygga upp en relation som vilar på tillit och trygghet. Ni måste förstå hur starkt behovet är av ett individanpassat stöd, som kan pågå under lång tid, med samma personer, för att det ska få möjlighet att bli det stöd du behöver för att ta dig ur prostitutionen och kunna gå vidare.
Osynlig ruta
De nya riktlinjerna är helt enkelt inte anpassade efter målgruppens behov, och därför innebär de att ni politiker, oavsett era eventuella intentioner, faktiskt saboterar den unika verksamhet som byggts upp under lång tid. Gör inte det! Vi är många som på olika sätt arbetat med dessa frågor under många år och som ser att ni gör ett stort misstag, och vi vädjar till er.
Osynlig ruta
Ändra ert beslut om Mikamottagningen!
Osynlig ruta
Kvinnofronten
12 december 2016

Bild av skrivare
För utskriftsvänlig version,
klicka på bilden.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta