Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Öppet brev till Sveriges Kvinnolobby: Sveriges Kvinnolobby borde vara till för alla feminister

Kvinnofronten vill med detta brev ifrågasätta varför Sveriges Kvinnolobby valt att gå ut i ett ensidigt stöd till riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) i den offentliga debatt som just nu pågår om rasism.
Osynlig ruta
Det finns ständigt många kvinnor i politiken som utsätts för drev. Åsa Romson (MP) är ett aktuellt exempel. Då agerade inte Kvinnolobbyn. Varför nu?
Osynlig ruta
Sveriges Kvinnolobby bagatelliserar i sitt uttalande den växande rasismen genom att avfärda kritiken mot Kakabaveh som att det endast skulle handla om ”ett ångrat klick på sociala medier”. Som om det vore så enkelt. Efter att Amineh Kakabaveh fått veta att den manipulerade filmen hon spritt hade framställts av nazister skrev hon att filmen ändå skildrar verkligheten. Hur ställer sig Kvinnolobbyn till det?
Osynlig ruta
De som blivit utsatta i detta fall är i första hand somaliska muslimer. Var finns Kvinnolobbyns stöd för de kvinnor som blivit rasistiskt påhoppade genom filmen och spridandet av den?
Osynlig ruta
Kritiken mot Amineh Kakabaveh handlar, nu som vid tidigare tillfällen, dels om hur vi alla kan, och bör, förstå och genomskåda rasism, och dels om att det bland oss feminister finns grundläggande olika uppfattningar om hedersvåldets karaktär och hur det bör bekämpas. Det är viktiga frågor, som borde få möjlighet att diskuteras seriöst.
Osynlig ruta
Genom att uttala ett ensidigt stöd för Amineh Kakabaveh i detta fall utestänger Sveriges Kvinnolobby stora grupper av feminister i Sverige, som inte delar Kakabavehs uppfattning eller som anser att Kakabavehs medverkan i spridandet av rasistiska stereotyper bör kunna problematiseras – oavsett hennes avsikt och hennes övriga politiska arbete.
Osynlig ruta
Vi i Kvinnofronten, som är medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby, vill med detta brev protestera mot lobbyns ensidiga och partiska agerande.
Osynlig ruta
En paraplyorganisation som Sveriges Kvinnolobby borde kunna rymma ALLA feminister i Sverige, inklusive feminister med olika hudfärg, olika religion och olika åsikter om hedersvåld. Genom sitt agerande nu bagatelliserar lobbyn istället den växande rasismen och riskerar därmed att skapa ökade motsättningar mellan feminister i Sverige.
Osynlig ruta
Det kan vi inte stå bakom.
Osynlig ruta
Kvinnofronten
2 juni 2016
Osynlig ruta
Bakgrundsartiklar i tidningen Expo:
Riksdagspolitiker (V) spred fascistisk propagandafilm
Befogad kritik mot Kakabaveh

Uttalande från Sveriges Kvinnolobby:
Amineh är ovärderlig för ett jämställt samhälle
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta