Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Öppet brev till SR och SVT om Musikhjälpen

ÅRETS TEMA för Musikhjälpen är Barn är inte till salu. På twitter har Musikhjälpen fått frågan om man kommer att jämföra det med "vuxna frivilliga sexarbetare".
Osynlig ruta
Vi häpnar över Musikhjälpens svar: "Det är inte en jämförelse vi uppmuntrar, och nånting vi kommer ta tag i om situationen skulle uppstå under sändningsveckan."
Osynlig ruta
Betyder det att public service har en annan uppfattning än den samlade forskningen, som tydligt visar:
Osynlig ruta
att det finns ett klart samband mellan trafficking och annan prostitution,
Osynlig ruta
att debutåldern i prostitution såväl i Sverige som internationellt är omkring 14 år, och
Osynlig ruta
att majoriteten av dem som utnyttjas i prostitution redan varit utsatta för sexuella övergrepp som barn?
Osynlig ruta
All prostitution, i alla former, är handel med kvinnors och barns kroppar för sexuella ändamål. Sexköp och hallickverksamhet är dessutom, oavsett om det handlar om trafficking eller annan prostitution, förbjudet enligt svensk lag just mot bakgrund av det utnyttjande och förtryck som forskningen visar att prostitutionen är i Sverige och världen.
Osynlig ruta
Våra frågor till er är därför:
Osynlig ruta
Osynlig ruta– Står SR och SVT inte bakom den svenska lagen och den samlade forskning som lett fram till lagens införande?
Osynlig ruta
– Är sambandet mellan trafficking och annan prostitution något som SR och SVT förnekar?
Osynlig ruta
– Vad menar Musikhjälpen med att ni ska ta tag i om någon gör en sådan jämförelse?

Osynlig ruta
Kvinnofronten
November 2017
Osynlig ruta
Helena Brors
Gerda Christenson
Åsa Christenson
Carin Holmberg
Margaretha Nilsson
Viveka Wallander
Amin Wikman

Grå linje

Svar från Musikhjälpen:
Osynlig ruta
Hej,
Osynlig ruta
2017 års tema för Musikhjälpen fokuserar på barn, de allra mest utsatta och värnlösa offren i människohandeln. Sexhandel med barn är en särskild problematik som växer lavinartat, inte minst via nätet. Det – och vad man kan göra åt det – är temat vi kommer att belysa på olika sätt under veckan. Enligt svensk lag är sexköp förbjudet. Public service-bolagen har ingen annan ståndpunkt.
Osynlig ruta
Vi beklagar att tweeten som avses har missuppfattats. Den var ett svar på en hypotetisk frågeställning och betyder helt enkelt att vi tar publicistiska beslut allteftersom vad som sker i en direktsändning.
Osynlig ruta
Vi som projekt tar inte ställning utan jobbar för att ge publiken en djupare kunskap om årets valda tema, genom att bjuda in olika organisationer och temagäster. Vi går inga organisationer eller intressens ärenden, utan arbetar journalistiskt och sakpolitiskt oberoende. De organisationer/forskare som bjuds in är där för att prata om årets tema, och de kommer naturligtvis prata om sitt arbete med att bekämpa barnsexhandel.

Pia Kalischer, beställare Musikhjälpen
Petter Bragée, programchef SVT

 

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta