Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Öppet brev till SR och SVT om Musikhjälpen

På Roks konferens om sambandet mellan porr och prostitution denna vecka skulle journalisten Kajsa Ekis Ekman haft en programpunkt. Men med anledning av hennes debattartiklar i Aftonbladet angående kön valde Roks att ställa in hennes medverkan.
Osynlig ruta
Vad är det då som Kajsa Ekis Ekman gjort? Hon har offentligen problematiserat vad olika definitioner av kön får för konsekvenser för feministisk analys och praktik, något som feminister genom historien alltid har gjort. Frågor om könsidentitet, könsnormer och definitioner av kön hör till feminismens grundfrågor, som självklart ständigt måste diskuteras. Inom feminismen finns en bredd av åsikter och det är den bredden som utvecklar oss. Feminismen har ingenting att vinna på en tystad diskussion.
Osynlig ruta
Att Roks valt att avbryta Kajsa Ekis Ekmans deltagande i en konferens kan heller inte ses som en unik händelse. Den placerar sig istället mitt i den kampanj för att hindra feminister från att yttra sig i debatten om kön som nu pågår i USA, England, Australien med flera länder. Metoden kallas ”no-platforming” och används allt oftare mot feminister som arbetar mot mäns sexualiserade våld.
Osynlig ruta
Kvinnofronten är djupt oroad över denna utveckling. Folkrörelsetanken bygger på demokrati medan no-platforming som metod har som syfte att tysta den demokratiska debatten. Kvinnofronten tar därför starkt avstånd från Roks no-platforming av Kajsa Ekis Ekman.
Osynlig ruta
Roks gör ett ovärderligt arbete för kvinnor i Sverige och är en viktig del av den svenska kvinnorörelsen. Vi uppmanar er därför att ändra ert beslut!
Osynlig ruta
Stockholm den 23 februari 2018
Osynlig ruta
Kvinnofrontens Beslutsgrupp
Osynlig ruta


Ikon föreställande papper och grön pil samt pdf-filsmärke och texten: Download as pdf
Osynlig ruta
Klicka på ikonen
för att spara hem brevet
som en pdf-fil.

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta