Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Till Diskrimineringsombudsmannen: Separata badtider för kvinnor är en rättighet

I den offentliga debatten har könsseparata badtider allt oftare framställts som om det främst handlade om att kvinnor tvingas till detta av muslimska män. Det har skapats ett vi och dom utifrån etniska/ religiösa skiljelinjer, vilket både är, leder till, och sprider rasism.
Osynlig ruta
I själva verket har separata kvinnorum en lång tradition i Sverige. Det gäller badtider liksom tjejpass på gym, kvinnokafér och annat som erbjuds oss tjejer och kvinnor, och som vi själva vill ha. För oss handlar det om vila från manlig dominans och frihet från en högst konkret risk att bli utsatt för sexualiserade bedömningar, blickar, kommentarer, våld och sexuella övergrepp, vilket inte minst sker på just badhus.
Osynlig ruta
Risken att bli utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp är en del av vardagen för oss tjejer och kvinnor, i Sverige liksom i andra länder. Därför är möjligheten att ha könsseparata rum en rättighet för oss kvinnor, precis som separata rum måste vara också för andra förtryckta grupper.
Osynlig ruta
Rätten till könsseparata badtider är med andra ord en kvinnofråga. Det ger oss möjlighet att mötas i en miljö fri från mäns dominans och övergrepp. Det är också en demokratifråga – att vi som tjejer och kvinnor ska ha tillgång till offentliga rum utan att bli trakasserade och utsatta för våld.
Osynlig ruta
NU FÅR VI HÖRA ATT DO UTREDER om könsseparata badtider är förenligt med diskrimineringslagen. Bakgrunden är just det som framförts i den offentliga debatten.
Osynlig ruta
Det gör oss oroade. Kvinnor och tjejer framställs i debatten som tvingade till könsseparata badtider, vilket döljer att dessa i första hand finns till på grund av våra behov och våra krav. Vi kan inte acceptera att det patriarkala samhället tar ifrån oss de få könsseparata offentliga rum som vi faktiskt har tillgång till.
Osynlig ruta
Kvinnofronten kräver därför att DO utgår från ett jämställdhets-perspektiv i sin pågående utredning om könsseparata badtider, och ser till alla tjejers och kvinnors behov och rätt till fredade miljöer, fria från mäns övergrepp.
Osynlig ruta
Kvinnofronten
6 december 2016

Bild av skrivare
För utskriftsvänlig version,
klicka på bilden.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta