Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: UTTALABDE - Riv upp överenskommelsen om tillfälliga uppehållstillstånd!

Kvinnofronten tar starkt avstånd från regeringens och allianspartiernas införande av tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar. Uppgörelsen har ingen annan funktion än att ge efter för rasister. Istället för att klargöra att den propaganda som rasister sprider om flyktingströmmen är falsk, ger överenskommelsen motsatta signaler.
Osynlig ruta
Uppgörelsen spelar rasisterna i händerna också genom att integrationen nu riskerar att försvåras. En fungerande och bra integration förutsätter att flyktingar ska kunna etablera sig i Sverige. Nu ska de med tillfälliga och villkorade uppehållstillstånd istället tvingas leva i konstant osäkerhet om sin framtid och vara beroende av en framtida arbetsgivare för att få stanna i Sverige. Det är inte förenligt med FN:s flyktingkonvention.
Osynlig ruta
Mänskliga rättigheter kan inte villkoras. Självklart ska det vara asylskälen – alltså det faktum att någon behöver skydd – som ska avgöra om den får stanna i Sverige, ingenting annat.
Osynlig ruta
Till asylskälen hör förstås också det särskilda förtryck i form av sexuellt våld som framför allt flyktingkvinnor och ensamkommande flyktingbarn utsätts för, vilket såväl Kvinna till Kvinna som FN:s flyktingorgan UNHCR vittnat om. Idag är det från Syrien framför allt män som lyckats fly. Men regeringens och allianspartiernas uppgörelse försvårar även anhörig- invandringen, vilket i första hand slår mot kvinnor och barn, som genom uppgörelsen får svårare att kunna komma efter.
Osynlig ruta
Höstens växande rörelse till stöd för flyktingarna som har kommit till Sverige är ett exempel på en verklig folkrörelse. Den har visat att människor här vill solidarisera sig med dem som flyr undan krig och terror.
Osynlig ruta
Alla riksdagens partier borde vilja hjälpa oss i detta. Vi behöver en långsiktig och solidarisk politik för integration som gör samhället tryggare istället för tvärtom. Riv upp överenskommelsen om tillfälliga uppehållstillstånd!
Osynlig ruta
Kvinnofronten
30 oktober 2015
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta