Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Stöd våra iranska och kurdiska systrars kamp!

22-åriga Mahsa Amini dödades av moralpolisen i Iran för att hon inte hade på sig sin slöja på rätt sätt. När kvinnor runt om i Iran protesterat har flera dödats av polisen. Nu begränsar regimen folks tillgång till internet.
Osynlig ruta
Vi i omvärlden måste agera! Kvinnofronten fördömer mordet på Mahsa Amini och den iranska regimens systematiska våld och förföljelse av kvinnor. Alla kvinnor har självklart rätt att själva bestämma vad vi vill eller inte vill klä oss i. Ingen annan har rätt att bestämma över kvinnors klädsel och ingen kvinna ska behöva utsättas för förtryck på grund av hur hon klär sig.
Osynlig ruta
Allt stöd till våra iranska och kurdiska systrars kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors frigörelse!
Osynlig ruta

Kvinnofronten
September 2022
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta