Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: UTTALANDE - Sverige måste lyssna på FN - all vapenhandel med Israel måste upphöra NU!

I flera gemensamma uttalanden har en rad FN-experter uppmanat alla världens länder att stoppa vapenexporten till Israel. Det kan inte finnas fler ursäkter, skriver de nu senast. Dessa stater kan inte längre bortse från det faktum att vapnen används för att döda och lemlästa oskyldiga kvinnor och barn.
Osynlig ruta
Till de stater som fortsatt har militär handel med Israel hör skamligt nog Sverige.
Osynlig ruta
FN:s experter konstaterar att Israel avsiktligen utser just kvinnor och barn till mål, på platser där kvinnorna och barnen sökt skydd, och när de befinner sig på flykt. Massgravar visar på både tecken på tortyr och på offer som blivit levande begravda. Palestinska kvinnor och flickor – inklusive människorättsförsvarare, journalister och humanitära biståndsarbetare – i Gaza och på Västbanken frihetsberövas helt godtyckligt. I fängsligt förvar utsätts de för våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Bilder av övergreppen, enligt uppgift tagna av israeliska armén, har laddats upp på nätet. FN-experterna efterlyser en oberoende, opartisk och snabb, men grundlig och effektiv utredning om allt detta.
Osynlig ruta
Nu ser vi istället hur Israel trappar upp våldet och övergreppen. Israel har tagit över gränsövergången i Rafah, den enda som Gaza har mot ett annat land än Israel. Enligt FN:s generalsekreterare skulle en fullskalig invasion av Rafah leda till "en politisk katastrof och en humanitär mardröm". Men det är på väg att ske rakt framför våra ögon.
Osynlig ruta
Vi i omvärlden får inte stillatigande se på medan Gazas folk utplånas!
Vi kräver att:

Massakern på kvinnor och barn i Gaza måste upphöra – eldupphör NU!
Osynlig ruta
Sverige måste omedelbart stoppa all import och export av krigsmateriel. Det gäller självklart också Sveriges avtal med Elbit, Israels största vapenbolag. All form av militärt samarbete måste upphöra.
Osynlig ruta
Sveriges regering måste ställa krav på Israel att respektera internationell humanitär rätt och omedelbart upphöra med invasionen.
Osynlig ruta

Kvinnofronten
9 maj 2024
Osynlig ruta

Källor från FN:
Osynlig ruta
Onslaught of violence against women and children in Gaza unacceptable: UN experts, 6 maj 2024.
Osynlig ruta
Israel/oPt: UN experts appalled by reported human rights violations against Palestinian women and girls, 19 februari 2024.

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta