Pil åt vänster Tillbaka

Peka här!
Dra med pekaren över bilden!

Lördagen den 15 februari 2003
demonstrerade människor runt hela världen
mot USA:s planer på krig mot Irak.
Bilderna är från London.

Osynlig ruta

Foto: © Susie Siverland

Osynlig ruta

Pil till sidans topp

© Kvinnofronten, 2003