Huvud med Kvinnofrontens namn
Osynlig ruta
Uttalande från Kvinnofrontens årsmöte 2012
Osynlig ruta

Ta personalen på allvar
– sjukvården måste räddas!

Sverige är ett av världens rikaste länder, ett högteknologiskt land med välutbildad och kompetent arbetskraft. Hur är det möjligt att vår sjukvård har tvingats till nedskärningar som passerat gränserna för god vård?
Osynlig ruta
Under de senaste åren har regeringspolitikerna tvingat sjukhusen i hela landet till ständigt ytterligare nedskärningar. Förra året förväntades fyra av universitetssjukhusen tillsammans spara ofattbara 1,55 miljarder kronor.
Osynlig ruta
Följden har blivit att sjuka människor skickas hem i förtid. Kvar är de svårast sjuka, de som kräver mest vård, samtidigt som personalen blivit färre. De tvingas jobba på toppen av sin kapacitet och därmed finns ingen reservkraft kvar att ta till när något akut händer. Arbetsmiljön har blivit sämre, riskerna har ökat för både personal och sjuka – personalen kan inte alltid garantera patientsäkerheten längre. Nu har det flera gånger hänt att människor till och med har dött, som en direkt följd av nedskärningarna. I ett land som en gång varit en förebild i solidarisk välfärd.
Osynlig ruta
Nu rasar sjukvården samman.
Osynlig ruta
Därför protesterar personalen allt tydligare. I Stockholm har barnmorskorna startat ett uppror, där de kräver att få förutsättningar för trygg och säker vård. De berättar om kvinnor som tvingas föda barn på handikapptoaletten, för att det helt enkelt inte finns annan plats. Barnmorskeförbundet, Barnmorskesällskapet i Stockholm och hela Vårdförbundet har ställt sig bakom dem. I Uppsala har personalen skrivit protestlistor som lämnats till sjukhusdirektören. De berättar att akutvården inte längre klarar att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smitta och smittspridning. I Lund har 32 specialistsjuksköterskor vid barnintensiven på universitetssjukhuset sagt upp sig i protest. Från hela landet kommer liknande rapporter om att nedmonteringen av sjukvården helt enkelt har gått för långt.
Osynlig ruta
Ansvaret för detta har samtliga partier i alliansregeringen.
Osynlig ruta
Men för att det gått så långt, har också alla vi andra ett ansvar, varje människa i Sverige. Vi måste stödja personalen, och tillsammans med dem ställa krav på politikerna. Människors behov, inte budget, ska styra sjukvården. Därför kräver vi nu av regeringen:
Osynlig ruta

Totalstopp för nedskärningar inom sjukvården,
ett omedelbart återställande av de fråntagna resurserna till sjukvården, och
satsningar på god vård och omsorg för alla.
Osynlig ruta

Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
23 februari 2013
Osynlig ruta

 

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta