Huvud med Kvinnofrontens namn
Uttalanden från årsmötet 2019

På Kvinnofrontens årsmöte i februari tog vi flera uttalanden. Läs dem här nedanför:

Osynlig ruta
Litet rött kvinnomärke  Avskaffa begreppet "umgängessabotage"
     – stärk barns rätt till skydd mot hot och våld!

Osynlig ruta
Litet rött kvinnomärke  Höj inte pensionsåldern för kvinnor!

Linje med kvinnomärken och en pil uppåt
Rubrik: Öppet brev till alla riksdagsledamöter
Rubrik: Avskaffa begreppet "umgängessabotage - stärk barns rätt till skydd mot hot och våld!

I ett rättsfall som nyligen uppmärksammats i media har återigen problematiken med idén om så kallat ”umgängessabotage” blivit tydlig. Två barn, 11 och 8 år, har uttalat att de inte vill träffa sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat dem. Mamman har då inte tvingat barnen till umgänget mot deras vilja. Hovrätten bedömde att mamman därmed har utövat ”umgängessabotage” och skriver i domen att hon borde ha ”använt sin föräldraauktoritet” till att pressa barnen till umgänge med pappan. Därför är det enligt hovrätten bättre för barnen att de bor hos pappan på heltid och att han övertar hela vårdnaden. Barnen ska på obestämd tid inte ens få träffa sin mamma för umgänge, för att de ska vara koncentrerade på att ”lära känna sin pappa på nytt”. Barnens uttalade vilja tar hovrätten ingen hänsyn till.
Osynlig ruta
De mammor som vill skydda sina barn från våldsamma fäder kan helt enkelt inte göra det utan att riskera att bli av med både vårdnaden och kontakten med sina barn. Fadersrätten går före barnens rätt till skydd.
Osynlig ruta

Detta är en skandal ur ett barnrättsperspektiv: barn borde inte tvingas umgås med någon som utövar eller utövat våld mot dem. Domar utifrån begreppet ”umgängessabotage” är dessutom en skandal sett ur kvinnors perspektiv: bland det mest riskfyllda för kvinnor som utsätts för våld är att bryta upp från mannen, särskilt då de har gemensamma barn. Det är vanligt att våldsamma pappor använder sig av det gemensamma föräldraskapet, till exempel vid hämtning eller lämning av barn, för att fortsätta att hota eller utsätta mamman för våld. Socialstyrelsen konstaterar: ”Att ha tillgång till barnet kan vara ett sätt för den våldsutövande föräldern att fortsätta ha kontroll över sin partner”.
Osynlig ruta
Enligt statistik från Brottsoffermyndigheten lever ungefär 150.000 barn i Sverige med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern – i den absolut övervägande majoriteten av fallen är pappan den som misshandlar. När en pappa utsätter en mamma för våld har de flesta barn i dessa familjer befunnit sig i samma rum (85 procent) eller sett och hört misshandeln från annat rum (13 procent). Det innebär att 98 procent av barnen är vad Brottsoffermyndigheten kallar ”deltagande vittne”. 60 procent av barnen har själva blivit misshandlade. 30 procent av barnen har även utsatts för sexuella övergrepp och 35 procent av barnen har dessutom sett eller hört pappan hota att döda mamman.
Osynlig ruta
Ändå bortser domstolarna i Sverige idag från pappors våld vid vårdnads- och umgängesbedömningar. Enligt olika studier döms ungefär 75 - 90 procent av barnen till umgänge med den våldsamma pappan. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare? Barn är rättslösa.
Osynlig ruta
Begreppet ”umgängessabotage” fungerar som ett sätt att hjälpa våldsutövande pappor att fortsätta utöva våld och hot mot utsatta barn och mammor. I och med bestämmelsen om ”umgängessabotage” blir myndigheterna i praktiken medskyldiga till mannens fortsatta våld.
Osynlig ruta
Kvinnofronten kräver:
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Avskaffa begreppet ”umgängessabotage” – stärk mammors rätt att skydda sina barn enligt FN:s barnkonvention!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
24 februari 2019

Bild av pappersark med texten: pdfLäs, skriv ut
eller ladda hem
detta uttalande
som pdf-fil.


Källor:
Anna Frenzel: Brott i nära relationer – En nationell kartläggning, Rapport 2014:8 från Brottsoffermyndigheten.
Gudrun Nordborg: Barnfrid? Om rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld med fokus på brottsskadeersättning, vårdnad och umgänge. Brottsoffermyndigheten 2013.
Red. Maria Eriksson: Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Gothia 2007.
Anna Forssell: Barns upplevelser av våld. Örebro universitet 29/1 2015.

Linje med kvinnomärken och en pil uppåt
Rubrik: Till regeringen och alla riksdagsledamöter
Rubrik: Skärp lagstiftningen - sexköp ska alltid leda till fängelse!

I december redovisade Pensionsgruppen sin överenskommelse ”om långsiktigt höjda och trygga pensioner”. Det är en skrämmande läsning av närmast totalt osynliggörande av kvinnor.
Osynlig ruta
Pensionsgruppen skriver att pensionsåldern måste höjas eftersom medellivslängden har ökat med 2,4 år sedan pensionssystemet infördes. Inte med ett ord nämner de att medellivslängden för kvinnor enligt SCB:s senaste mätning i praktiken står stilla. Inte med ett ord nämner de heller att medellivslängd är en klassfråga i Sverige – medan den beräknade återstående livslängden för högutbildade 30-åriga män har ökat med 8,5 månader på fem år, har den för lågutbildade 30-åriga kvinnor tvärtom minskat med 2,5 månader.
Osynlig ruta
Pensionsgruppen föreslår alltså att lågutbildade och lågavlönade kvinnor ska tvingas jobba längre trots att vår beräknade återstående livstid blir allt kortare.
Osynlig ruta
Inte med ett ord har Pensionsgruppen heller, varken nu eller i sin utredning ”Jämställda pensioner?”, nämnt de övriga förändringar som har skett sedan pensionssystemet infördes och som påverkar pensionerna – nämligen förändringarna av kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Samtliga motverkar pensionssystemets påstådda ”jämlikhet” och gör att systemet för varje år blir allt mer kvinnoförtryckande:
Osynlig ruta
– starkt ökande visstidsanställningar inom kvinnojobben,
– försämrad arbetsmiljö inom kvinnojobben,
– ökande långtidssjukskrivningar bland kvinnor,
– ökad arbetslöshet för kvinnor mellan jobb,
– orimligt krav på heltid i kvinnojobb där redan många sjukpensioneras
av utslitning,
– minskning av kollektivavtal inom kvinnojobben,
– ökande anhörigomsorg för kvinnor
.
Osynlig ruta
Varannan kvinna som går i pension i Sverige idag beräknas hamna under EU:s fattigdomsgräns. Den utveckling på arbetsmarknaden som vi beskrivit här ovanför innebär att risken är stor att ännu fler av oss kvinnor kommer att sluta som fattigpensionärer i framtiden – om vi inte dör i förtid, alltså.
Osynlig ruta
Inte nog med att lågutbildade och lågavlönade kvinnor ska tvingas jobba längre medan vår beräknade återstående livstid blir allt kortare, i sin överenskommelse kallar Pensionsgruppen dessutom detta kvinnoförtryckande system för ”jämställt”.
Osynlig ruta
Det är ett hån mot alla kvinnor och särskilt dem av oss som är lågutbildade och/eller lågavlönade.
Osynlig ruta
Kvinnofronten kräver:
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Höj inte pensionsåldern för kvinno!
Glimrande gul stjärna Inför snarast ett nytt pensionssystem, som inte slår mot kvinnor.

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
24 februari 2019

Bild av pappersark med texten: pdfLäs, skriv ut
eller ladda hem
detta uttalande
som pdf-fil.

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta