Huvud med Kvinnofrontens namn
Uttalanden från årsmötet 2020

På Kvinnofrontens årsmöte i februari antog vi
ett uttalande om kärnvapen. Du ser det här nedanför.

Rubrik: Öppet brev till regeringen och samtliga riksdagspartier
Rubrik: Avskaffa begreppet "umgängessabotage - stärk barns rätt till skydd mot hot och våld!

I år är det 75 år sedan USA fällde atombomber över Nagasaki och Hiroshima.
Osynlig ruta
Det borde leda till eftertanke. Men istället lever vi återigen i en värld av upprustning. 2019 drog sig både USA och Ryssland formellt ur nedrustningsavtalet INF. Uttalandet från Frankrikes president nyligen, om franska kärnvapen och andra EU-länder, är ett tydligt exempel på risken för att kärnvapen kan komma att bli en del även i EU:s säkerhetspolitik, och därmed Sveriges.
Osynlig ruta
Kärnvapnens själva syfte är förintelse. I Nagasaki och Hiroshima brändes, krossades och strålades nära hälften av befolkningen ihjäl omedelbart, många fler dog senare av strålningsskador och medföljande cancer. Dagens kärnvapen har betydligt större kapacitet än de som fälldes över Nagasaki och Hiroshima, många är nu över tusen gånger kraftigare.
Osynlig ruta
Kärnvapen är idag ett av de största hoten i världen mot människor, miljön och hela planeten.
Osynlig ruta
I detta allvarliga läge har Sveriges regering valt att för första gången inte underteckna ett FN-avtal mot kärnvapen, för nedrustning. Detta är att bryta mot Sveriges tidigare politik genom åren, och ett svek mot folk i Sverige, som vill ha en kärnvapenfri värld.
Osynlig ruta
För oss som feminister är det också ett svek mot feminismen. Sveriges regering har uttalat att alla områden och nivåer inom utrikespolitiken ska ha ett feministiskt perspektiv, att Sveriges utrikespolitik är feministisk. Men feminismen har alltid varit en stark rörelse för fred, och mot kärnvapen. Kvinnor har genom historien varit drivande i arbetet för fredlig konfliktlösning och mot de patriarkala militära strukturer som fungerar krigshetsande. En verklig feministisk utrikespolitik skulle därför självklart innebära att ställa sig bakom FN-avtalet om förbud mot kärnvapen. En feministisk utrikespolitik skulle
aldrig böja sig för kärnvapenstaternas hot.
Osynlig ruta
Ett av regeringens argument mot ett undertecknande har varit att det saknas stöd i riksdagen. Men det som måste göras då är att få alla partier att förstå att detta också är folkets röst: 78 procent av det svenska folket, närmare 8 av 10 medborgare, vill att Sveriges regering agerar för ett förbud mot kärnvapen. Vilka, om inte folket, ska riksdagens partier representera?
Osynlig ruta
Att skriva under TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) skulle dessutom ge Sverige en avgörande möjlighet att stå för en verklig feministisk normförändring i internationell säkerhet.
Osynlig ruta
Kvinnofronten kräver:
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Skriv under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen nu!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
23 februari 2020
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta