Huvud med Kvinnofrontens namn
Uttalanden från årsmötet 2023

På Kvinnofrontens årsmöte i februari skickade vi
ett stöduttalande till norska Kvinnefronten apropå att en utredning i Norge nu föreslagit att "frivillig" prostitution borde avkriminaliseras.

Rubrik: Till våra norska systrar i Kvinnefronten

Svenska Kvinnofronten uttrycker vårt fulla stöd till våra norska medsystrar i Kvinnefronten i er viktiga kamp mot den föreslagna avkriminaliseringen av sexköp i de fall "frivillighet" finns. Att normalisera sexuell exploatering av kvinnors kroppar är ett steg i helt fel riktning. Vi skickar all styrka till norska Kvinnefronten. Kampen fortsätter!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
19 februari 2023
Osynlig ruta

Kvinnomärken som ramlar omkring
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta