Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Studiofoto av fyra kvinnor som ser ganska finklädda ut och med håret tjusigt uppsatt
Hallströms pigor står det på det här fotot från Värmlands museum.

Rubrik: Stockholms Tjänarinneförening

Stockholms Tjänarinneförening var en fackförening som organiserade kvinnor som arbetade i hemmen, som exempelvis jungfrur, pigor, tjänarinnor, tjänsteflickor och sömmerskor som jobbade hemifrån. Den startades av Kvinnornas Fackförbund 1904. Några av de mest drivande var Maria Qvist, Anna Lindhagen och Anna Sterky.
Osynlig ruta
  Organisering var nödvändig. Många jobbade i stort sett all sin vakna tid, 100-timmarsvecka var inte ovanligt, arbetstiden var inte reglerad utan utgick från när herrskapet de jobbade hos tyckte att de behövde dem. Det betydde också att det var svårt att ens kunna ses på fackmöten. Så några av de första kraven för den nya föreningen var "bestämde och begränsade arbetstider" och ordentligt nedskrivna avtal.

Foto av tio kvinnor som står runt ett bord, de har hucklen och förkläden på sig. På bordets ena sida sitter en liten flicka med rosett i håret

  En annan svårighet var att många bodde hos dem de arbetade hos, vilket gjorde det svårt att alls ha något privatliv. Därför var eget boende ett viktigt krav. Dessutom ville föreningen starta ett ålderdomshem för pensionerade tjänstekvinnor.
Osynlig rutaOmslag för tidningen Tjänarinne-Bladet
Redan året efter att föreningen startats började de ge ut sin tidning Tjänarinne-Bladet. Men efter fyra år las tidningen ner trots att föreningen levde länge till.
Osynlig ruta
  Tjänarinneföreningen hade en egen "Platsanskaffningsbyrå" som fanns i samma lokaler som föreningens kontor på adress: Grefthuregatan 20 C.
Osynlig ruta
  1917 bytte föreningen namn till Hembiträdesföreningen.
Osynlig ruta
Foto av hembiträden i en demonstration. På banderollen står det: "Vi kräva 8-timmarsdagens tillämpning för hembiträden!"När andra arbetare drev igenom 8 timmars arbetsdag fick hembiträdena finna sig i fortsatta långa arbetsdagar. 1938 demonstrerade föreningen för 8 timmars arbetsdag även för hembiträden.
Osynlig ruta
  1944 införde Sverige en Hembiträdeslag. Först då fick de laglig rätt till fridagar: var tredje söndag eller annan allmän kyrklig helgdag efter kl. 13.00 samt en bestämd vardag i veckan efter kl. 14.00.
Osynlig ruta
  Men det var svårt att organisera kvinnor som arbetade i hemmen. Föreningen var under hela sin tid ganska liten. Den sista större aktion de gjorde var i samband med omröstningen om pensionsfrågan 1957.
Osynlig ruta
  Hembiträdesföreningen las formellt ner 1970.


Styrelsemöte i Stockholms Tjänarinneförening. Foto ur tidningen Idun 1908.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Hos Stockholmskällan kan du läsa föreningens program.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-03-26

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu