Bakgrundspapper uppe

«  Brittiska NUWSS "allmänmänskliga" tidning

Foto at ett skylfönster helt belamrat av affischer. På vänster sida  om det står två kvinnor i helfigur, på höger sida står tre kvinnor. Alla har långa klänningar och hattar, alla ser in i kameran
NUWSS var noga med att både i tidningen och annars markera avstånd till
suffragetterna genom att betona att de var "icke-militanta".
Rubrik: The Common Cause

Bild av omslag till fyra nummer av tidningen The Common CauseThe Common Cause var en veckotidning för de brittiska suffragisterna i NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies. Den gavs ut från 1909 till 1933. Tidningens namn syftar på att den var "allmänmänsklig", de ville alltså markera att det minsann inte var en kvinnotidning trots att syftet var att driva rösträtt för kvinnor. I november 1913 betonade de tidningens ståndpunkt ännu mer genom att förtydliga namnet till "The Common Cause of Humanity".
Osynlig ruta
  Att de alls startade en tidning berodde på att NUWSS ville demonstrera att de skilde sig från de radikalare suffragetterna och deras olika tidningar.
Osynlig ruta
NUWSS var den största organisationen för kvinnors rösträtt i Storbritannien och de hade som mest mellan 50 och 100 000 medlemmar, det är svårt att hitta exakta uppgifter. Men trots det var tidningens upplaga inte så stor, som mest 10 000 ex. En del har förklarat det med att kvinnorna och männen i NUWSS, till skillnad från de radikalare organisationernas medlemmar, inte ville gå ut på gatan och försöka sälja tidningar till folk. Istället fick de nöja sig med en upplaga anpassad till antalet prenumeranter. Men de hade uppenbarligen svårt att få ens medlemmarna att tycka att det var värt att prenumerera.
Osynlig ruta
  Kanske berodde det på tidningens innehåll. Den ägnade sig framför allt åt att rapportera om organisationen – vad NUWSS ordförande Millicent Garrett Fawcett, NUWSS centralt, respektive de olika lokalavdelningarna gjorde. Den rapporterade också om lagstiftning, rösträttsrörelsen i andra länder, och ibland om andra brittiska organisationer. Några gånger innehöll den även debatt, till exempel om sådant som "Borde gifta kvinnor yrkesarbeta?" och korta inlägg om skilsmässor, barnavård eller skatter, samt bokrecensioner och insändare.
Osynlig ruta
Porträttfoto av en kvinna med halsband. Hon ser snett åt höger. Under bilden står: Helena SwanwickPorträttfoto av en kvinna som ser rakt in i kameran. Under bilden står: Maude RoydenFram till 1912 var Helena Swanwick tidningens redaktör. Men i takt med att Millicent Garrett Fawcett ställde allt högre krav på att tidningen måste ta totalt avstånd från de andra brittiska rösträttsorganisationerna, tröttnade Helena Swanwick och avgick.
Osynlig ruta
  Maude Royden tog över som redaktör, och hon var redaktör 1914, när första världkriget bröt ut – då majoriteten i NUWSS ledning valde att ställning mot fredsrörelsen. Maude Royden avgick då i protest (tillsammans med närmare hälften av ledningen för NUWSS).
Osynlig ruta
  Common Cause fortsatte att ges ut, men den ägnade krigsåren åt att framför allt fokusera på att ge stöd till Storbritanniens krigsinsatser.
Osynlig ruta
  Den fortsatte formellt att vara en rösträttstidning fram till 1920, då rösträtt för kvinnor delvis infördes i Storbritannien. Då bytte organisationen NUWSS namn till NUSEC, National Unions for Societies for Equal Citizenship, och även tidningen bytte namn ett antal gånger, så på slutet hette den "The Woman's Leader and the Common Cause". 1933 las även den ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Många nummer av The Common Cause (1909 - 1920) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu