Bakgrundspapper uppe

« Tillbaka

Rubrik: National Union of Women's Suffrage Societies, samt foto från en av deras demonstrationer och deras nål

National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS) kallades också för Suffragisterna (som inte ska blandas ihop med suffragetterna). Det var en brittisk organisation för kvinnorsPorträttfoto i profil av Millicent Fawcett politiska rösträtt. Organisationen bildades 1897 genom en ihopslagning av en mängd små och stora organisationer, bland andra NSWS och Women's Franchise League. Även män var medlemmar i NUWSS.
Osynlig ruta
  Ordförande för NUWSS var Millicent Garrett Fawcett, som fortsatte som ledare för organisationen i 20 år.
Osynlig ruta
  NUWSS var en helt fredlig organisation, som aldrig använde sig av våldsamma metoder, varken innan eller efter att de militanta suffragetterna hade bildats. Istället organiserade de möten för att förklara varför det var viktigt med rösträtt för kvinnor. Millicent Fawcett drev att om Litet rockmärke i form av en blomma där varje ord i organisationens namn står på varsitt blomblad, allt i rött, grönt och vittde bara kunde visa att kvinnor var intelligenta, artiga och laglydiga, så skulle politikerna förstå att även kvinnor var ansvarstagande nog för att kunna rösta. Organisationens färger var rött, vitt och grönt.
Osynlig ruta
  1903 bröt sig en grupp ur NUWSS, för att de tyckte att det hände för lite. De bildade den i Sverige idag mest kända av de engelska rösträttsorganisationerna: WSPUWomen's Social and Political Union – suffragetterna. Allteftersom suffragetterna blev mer och mer (ö)kända blev det än viktigare för NUWSS att betona att de själva minsann var laglydiga. Så det markerade de överallt, som på fanan här nedanför, och på plakatet på bilden.
Grön och röd fana med texten: National Union of Womens Suffrage Societies - law-abiding - no party
Kvinnor med cyklar och barnvagnar , varav en hållert en skylt som det står "LAW-ABIDING WOMEN SUFFRAGISTS" på.

NUWSS arbetade för att
kvinnor skulle få rösträtt på
samma villkor som män då, alltså att de som hade tillräckligt medOmslag till tidningen The Daily Mirror, med stora bilder av the Mud March pengar skulle få rösta. De ordnade offentliga möten, gav ut broschyrer, och drev lobbyarbete för att få politikerna att ta upp kvinnors rösträtt. Den 9 februari 1907 ordnade de den dittills största demonstrationen som skett för kvinnors rösträtt, i det som kom att kallas "Mud March", på grund av vädret. Tusentals kvinnor gick i leran från Hyde Park Corner till Strand i London. Den fick stor bevakning i tidningarna.
Osynlig ruta
Omslag till tidningen The Common Cause med mest text och en illustration i mitten   Rösträtt var den viktigaste frågan för NUWSS, men de jobbade också med andra frågor som rörde kvinnor, bland annat till stöd för Josephine Butlers arbete mot prostitution.
Osynlig ruta
  1909 startade NUWSS tidningen The Common Cause, med Helena Swanwick som första redaktör.
Osynlig rutaRockmärke i rött och grönt med vit text för Pilgrimage 1913
Pilgrimsfärder
Osynlig ruta
Kampen för rösträtt engagerade många kvinnor och 1913 hade NUWSS cirka 500 lokala grupper runt om i landet och mellan 50 000 och 100 000 medlemmar. (Suffragisterna var alltså den utan tvekan största brittiska organisationen för rösträtt för kvinnor, och helt ojämförbart mycket större än de här och idag mer kända militanta suffragetterna i WSPU.)
Osynlig ruta
  För att visa politikerna hur många kvinnor som ville ha rösträtt genomförde NUWSS i juli 1913 flera "pilgrimsfärder" för kvinnors rösträtt på olika orter. Många lokala tidningar skrev om marscherna och rösträttskravet spreds.
Foton av gående och cyklande kvinnor på pilgrimsfärden för rösträtt 1913

Märke för NUWSS, med organisationens namn i guld och vit, grön och röd bakgrund  När första världskriget bröt ut koncentrerade NUWSS sig på att stötta England i kriget. De gick inte lika långt som WSPU, som började gå ut och direkt uppmana unga män att ta värvning. Men Millicent Garret Fawcett sa att så länge kriget pågick var det att prata om fred närmast "besläktat med förräderi". Dessutom fördömde NUWSS de av sina medlemmar som hjälpte till att organisera kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915.
Osynlig ruta
  NUWSS stöd till kriget och avståndstagande från fredskampen ledde till ännu en splittring, där pacifistiska suffragister gick ur NUWSS i en gemensam protest. Även en stor del av ledningen i NUWSS gick då ur, inklusive redaktören för tidningen.
Osynlig ruta
Efter första världskriget infördes delvis rösträtt för kvinnor i Storbritannien, om de var över 30 år, hade tillräckligt med pengar och vissa andra villkor – det vill säga just den begränsade rösträtt för kvinnor som NUWSS krävt, men som kritikerna kallat för "damrösträtt". Millicent Garrett Fawcett avgick som ordförande för NUWSS, och NUWSS organiserades om till att bli: National Union of Societies for Equal Citizenship (NUSEC). Deras krav var:

Lika lön för lika arbete
Reformering av lagen om skilsmässa
Reformering av lagen om prostitution
Änkepension
Lika rätt för kvinnor som män att vara vårdnadshavare för sina barn
Rättighet för kvinnor till alla yrken

  NUSEC krävde också att rösträttsåldern för kvinnor skulle sänkas, men inte att villkoren för att få rösta skulle tas bort. De drev med andra ord fortfarande inte att rösträtt skulle införas även för arbetarklassens kvinnor, utan bara för rika.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt Storbritannien
Pil åt vänster Till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu