Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Som många andra av de kvinnor som krävde kvinnlig rösträtt, var Josephine Butler mycket engagerad mot mäns sexualiserade våld, framför allt prostitution.

Porträtt av ung Josephine Butler
Namn: Josephine Butler

Josephine Butler levde i England 1828 - 1906. Hon växte upp i ett medelklasshem och hennes föräldrar var socialt engagerade, vilket Josephine också blev. Vid 24 års ålder gifte hon sig och fick under fem års tid fyra barn. Hon var engagerad feminist, och när hennes 5-åriga dotter Eva (Evangeline) plötsligt dog sägs det att Josephine Butler av det skälet vände sig utåt – för att lindra sin sorg.
Osynlig rutaHon kom i kontakt med ett hem för prostituerade kvinnor, och började arbeta för deras rättigheter. Precis som i Sverige fanns i England ett så kallat "reglementeringssystem" som innebar att polisen kunde gripa en kvinna de tolkade som prostituerad och kräva att hon regelbundet skulle läkarundersökas för att se om hon var smittad av någon sjukdom. Butler och många andra kvinnor kämpade mot denna lag, som de sa var skapad för att försvara dubbelmoralen och förtrycka kvinnor.
Foto av en äldre Josephine Butler Osynlig rutaJosephine Butler försökte påverka politikerna, men när de inte lyssnade vände hon sig till folket på gatorna. Hon höll tal offentligt, och många upprördes då över att en kvinna på 1870-talet kunde resa omkring och hålla tal om "sexuella frågor". Redan 1869 startade hon Ladies' National Association, men eftersom samma kamp behövdes överallt i världen startade hon sen istället British, Continental and General Federation. Federationen fick lokalavdelningar i många länder, bland annat Sverige. Huvudmålet var att få bort reglementeringen.
Osynlig rutaKvinnors rösträtt var en annan sak Josephine Butler verkade för, men hon sa att hon absolut inte menade att kvinnor skulle bli lika män. Hon ansåg att kvinnor hade en annan uppgift i världen än män och det var att värna om de svaga. Som många andra av dåtidens rösträttskämpar kombinerade hon rösträttskampen med arbete mot mäns sexualiserade våld. Hon arbetade också mot den då mycket utbredda handeln med barn i prostitution och mot trafficking.
Osynlig rutaJosephine Butler blev oerhört förföljd för sitt arbete. Hon hånades och förtalades i media, och mordhotades av bordellägare. Men 1886 avskaffades smittskyddslagarna.
Osynlig rutaI Sverige fanns reglementeringssystemet kvar ända till 1918.


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu