Osynlig ruta
Foto av långt demonstrationståg av kvinnor som kräver rösträtt. Överst står "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och längst ner står "Rösträttsrörelsen i Storbritannien"

Bild av porslinskvinna som håller i ett plakat med texten "Votes for Women".Det bild som de flesta i Sverige har av kampen för kvinnors rösträtt i Storbritannien handlar nästan bara om suffragetterna kring familjen Pankhurst, och deras organisation WSPU. Det är synd, eftersom WSPU var en liten och med åren alltmer isolerad grupp. De var förstås viktiga, men det är missvisande att de har fått bli symbol för en rörelse där de snarare var undantag. Det fanns både betydligt större organisationer och betydligt radikalare.
Osynlig ruta
Den första organisation som i mitten av 1800-talet krävde rösträtt för kvinnor krävde rösträtt för alla – oavsett kön, klass, etnicitet eller förmögenhet. Men de flesta senare organisationer nöjde sig med att kräva rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, det vill säga bara för rika. Undantagen var People's Suffrage Federation och Women's Freedom League.
Osynlig ruta
På den här sidan hittar du länkar till sidor om några av de olika organisationer som fanns – och till några av de mest drivande kvinnorna i rösträttsrörelsen.
Osynlig ruta
1918 införde Storbritannien ett första steg av rösträtt för kvinnor, att
kvinnor fick rösta om de var över 30 år och flera andra villkor, framför allt krävdes tillräckligt hög inkomst, kapital eller egendom. Alternativt kunde en kvinna få rösta om hon var gift med en tillräckligt rik man.
Osynlig ruta
Först tio år senare, 1928, infördes en allmän rösträtt för kvinnor,
från 21 års ålder och utan krav på ekonomi eller liknande.

ORGANISATIONER:

SFPASheffield Female Political Association  (1851 - ?)
Osynlig ruta
NSWSNational Society for Women's Suffrage  (1867 - 1897)
Osynlig ruta
Women's Franchise League  (1889 - 1897)
Osynlig ruta
NUWSSNational Union of Women's Suffrage Societies  (1897 - 1919)
Osynlig ruta
WSPUWomen's Social and Political Union  (1903 - 1917)
Osynlig ruta
PSFPeople's Suffrage Federation  (1904 - ?)
Ursprungligen under namnet ASS, Adult Suffrage Society
Osynlig ruta
WFLWomen's Freedom League  (1907 - 1961)
Osynlig ruta
WTRLWomen's Tax Resistance League  (1909 - 1918)
Osynlig ruta
USThe United Suffragists (1914 - 1918)
Osynlig ruta
ELFSEast London Federation of Suffragettes  (1914 - 1924)
Osynlig ruta

Förutom de organisationerna fanns det ett myller av mindre organisationer för kvinnors rösträtt. Bland annat hade många kvinnor egna organisationer inom sin yrkesgrupp. En del av dem tillhörde någon av de större organisationerna medan andra var fristående men samarbetade med varandra och ibland med de större organisationerna. En av alla sådana yrkesorganisationer var:
Osynlig ruta
ASLArtists' Suffrage League  (1907 - 1918)
Osynlig ruta

Osynlig ruta

RÖSTRÄTTSKVINNOR:

Glimrande gul stjärna Lydia Becker
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ruth Cavendish Bentinck
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Rosa May Billinghurst
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Margaret Bondfield
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Josephine Butler
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ada Nield Chew
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Mary Clarke
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Anne Cobden-Sanderson
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Rose Cohen
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emily Davison
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Charlotte Despard
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Sophia Duleep Singh
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emily Faithfull
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Agnes Garrett
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Millicent Garrett Fawcett
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Edith Garrud
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Annie Kenney
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Adelaide Knight
Osynlig ruta

Glimrande gul stjärna Anne Knight
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Mary Lowndes
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Constance Lytton
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Mary Macarthur
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Chrystal Macmillan
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Evelyn Manesta
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Alison Neilans
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Adela Pankhurst
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Christabel Pankhurst
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emmeline Pankhurst
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Sylvia Pankhurst
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emmeline Pethick Lawrence
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ernestine Rose
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Helena Swanwick
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Elizabeth Wolstenholme
Osynlig ruta
samt rörelsens fotograf:
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Christina Broom


Osynlig ruta

Osynlig ruta
Redan innan organisationerna med fokus på rösträtt startades fanns det dessutom en del organisationer och tidningar som bland andra krav även drev rösträtt för kvinnor:
Osynlig ruta
   Langham Place Group  (1857 - 1866)
Osynlig ruta
   The English Woman's Journal
   The Englishwoman's Review

Det fanns också många senare organisationer för kvinnor som drev kvinnors rösträtt som ett bland alla sina krav, som till exempel:
Osynlig ruta
   NFWWNational Federation of Women Workers  (1906 - 1920)
Osynlig ruta

Osynlig ruta

I början av 1900-talet tillhörde även Irland Storbritannien. Men med tanke på att de flesta irländska rösträttskvinnor motsatte sig brittisk överhöghet, redovisar vi de kvinnorna på vår sida om rösträttsrörelsen i olika länder.
Osynlig ruta
Organisationer från massor av länder i världen
samlades i den gemensamma internationella paraplyorganisationen IWSA.

Rubrik: Läs mer

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta

Osynlig ruta