Bakgrundspapper uppe

« Tillbaka

Foto av poliser som griper suffragetter
Suffragetter som de brukar skildras, när polisen grep dem under en aktion.
Rubrik: Women's Social and Political Union - suffragetterna

Women's Social and Political Union (WSPU) är den mest kända av de engelska organisationerna för kvinnors rösträtt. Den bildades 1903 genom en utbrytning ur NUWSS.
Osynlig rutaMedalj med foto av Emmeline Pankhurst
  WSPU var nog den minsta av de mer kända brittiska rösträttsorganisationerna. Men den blev så känd genom att de använde sig av olagliga, spektakulära och med tiden allt mer våldsamma metoder.
Osynlig ruta
  Det var systrarna Emmeline Pankhurst
och Mary Clarke som tog initiativ till bildandet av WSPU tillsammans med Emmelines tre döttrar Christabel, Sylvia och Adela.

Porträttet i medaljen här bredvid föreställer Emmeline Pankhurst, och den har suffragetternas tre färger: grönt för hopp, vitt för renhet och lila för värdighet.
Osynlig ruta

  WSPU var trötta på att så lite hände, de tyckte att varken partier eller kvinnoorganisationer tog kvinnors rösträtt på allvar. Därför hade de redan från starten sitt motto klart: Handlingar, inte ord (Deeds, not words).
Osynlig rutaMedalj för hungerstrejkande, med suffragetternas färger grönt, vitt och lila
  De kallades "suffragetter", och precis som med "suffragisterna" kom det förstås ur ordet suffrage (rösträtt). Suffragetterna slog sönder fönster på regeringsbyggnader, kedjade fast sig i staket, angrep politiker, störde möten och attackerade byggnader som tillhörde dem som var emot kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
  När de gjorde en olaglig direkt aktion, som att kedja fast sig vid offentliga byggnader, greps de och dömdes till böter. Men de vägrade oftast att betala böterna. För att få tidningarna att skriva om deras aktioner valde de fängelsestraff framför böter. I fängelserna behandlades de illa. De hungerstrejkade, men tvångsmatades, vilket slet hårt på deras hälsa.
Läs mer om suffragetter i fängelset Holloway HÄR.

Osynlig ruta
Medaljen här till vänster gavs till de suffragetter som hade hungerstrejkat i fängelset.
Osynlig ruta

  Många feminister tog avstånd från suffragetterna i WSPU, och tyckte att deras metoder inte gynnade kampen för kvinnors rösträtt. (Även här i Sverige var de allra flesta rösträttskvinnor negativa till suffragetternas metoder.) WSPU krävde inte heller rösträtt för alla kvinnor, utan precis som NUWSS krävde de bara rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, alltså för dem med tillräckligt hög inkomst. Men att suffragetterna utsattes för tvångsmatning i fängelserna gjorde att många trots allt stod på deras sida.

22 kvinnor i uniformer och hattar. De står med sina musikinstrumt, i förgrunden trummor i olika storlekar.
   WSPU:s flöjt- och trumband spelade på demonstrationer och andra arrangemang.
Osynlig ruta

Vit tékanna som det står "Votes for Women" i blått påPorslin, smycken och spel
Osynlig ruta
Ett annat skäl till att de fick mycket stöd var kanske allt de gjorde runt omkring Brosch i grönt, vitt, lila och guldkampen. De gjorde porslin för suffragetter, särskilda smycken i suffragetternas färger lila, vitt och grönt, och de spred sina budskap på kortlekar och leksaker. Läs mer HÄR.
Osynlig ruta
  1913 försökte WSPU-aren Emily Davison fästa en fana för WSPU på kungens häst mitt under kapplöpningen på Epsom Derby. Hon trampades ner av hästen och dog av sina skador. Tidningarna skrev att suffragetterna fått sin första martyr. ÅretSuffragette drar ner en polisman därpå attackerade WSPU-aren Mary Richardson en berömd tavla av Velázquez på National Gallery med en köttyxa – i protest mot att Emmeline Pankhurst dagen innan återigen hade blivit arresterad.
Osynlig ruta
  Polisen gick hårt åt suffragetterna, och för att skydda sig lärde de sig självförsvar, framför allt jiu-jitsu. Läs mer HÄR.
Fem kvinnor och en liten tjej med stor hatt och blommor i handen. Alla ler och några lyfter knutna nävar i luften. Christabel och Emmeline Pankhurst i mitten
Christabel och Emmeline Pankhurst vid ett tillfälle då de blivit frisläppta ur fängelset.
Osynlig ruta
Splittringar
Osynlig ruta
Med tiden blev det mer och mer politiska konflikter i WSPU, även inom familjen Pankhurst. Medlemmar ifrågasatte att Emmeline och Christabel styrde organisationen enväldigt, men Emmeline svarade att hon såg WSPU som "en rösträttsarmé i fält", och Ovanligare WSPU-nål i form av skölddärmed måste medlemmar lyda order. Den inställningen ledde till att en stor grupp suffragetter efter bara fyra år, 1907, gick ur WSPU och bildade WFL, Women's Freedom League.
Osynlig ruta
Foto av en polis som går omkring i ruinen av ett hus, medan andra poliser tittar in genom öppningarna i en murad vägg där fönster funnits  Bland dem som var kvar började motståndet växa inte bara mot bristen på demokrati, utan även mot de allt mer våldsamma metoderna. Adela Pankhurst bröt med WSPU i protest 1911, och emigrerade till Australien. Året därpå, 1912, beslöt Emmeline och Christabel Pankhurst att WSPU skulle inleda en kampanj av att bränna ner riksdagsledamöters hus. När den tidigare ledande och mycket drivande Emmeline Pethick-Lawrence protesterade mot mordbrandskampanjen, uteslöts hon direkt. Flera WSPU:are gick ur i protest mot behandlingen av henne, och tillsammans med kvinnor som tröttnat på NUWSS vid samma tid, bildade de senare istället US, United Suffragists.
Osynlig rutaOmslag till tidningen "Votes for Women"
  1913 blev Sylvia Pankhurst utkastad ur WSPU bland annat på grund av sin kritik mot att WSPU inte längre vände sig till arbetarkvinnor. Uteslutningen av henne fick till följd att lokalavdelningarna i East London, där Sylvia var aktiv, i januari 1914 istället bildade ELFS, East London Federation of Suffragettes.
Osynlig ruta
Foto av Christabel Pankhurst vid ett skrivbord belamrat av papper precis som soffan i bakgrunden. Under bilden står det: Christabel redigerar tidningen The Suffragette i sitt hem i Paris 1913.Det hade hela tiden varit Emmeline Pethick-Lawrence och hennes man som både bekostat, jobbat med, och gett ut WSPU:s veckotidning Votes for Women. Så när de uteslöts förlorade WSPU samtidigt sin tidning.Omslag till tidningen The Suffragette, med en rubrik om "Forcible Feeding" Istället började WSPU ge ut tidningen The Suffragette, som Christabel Pankhurst själv redigerade.
Osynlig ruta
Krig och nationalism
Osynlig ruta
När första världskriget bröt ut beslöt Christabel och Emmeline Pankhurst att WSPU skulle sluta med sina aktioner för rösträtt, för att istället stötta Englands kriginsatser. De slutade ge ut sin tidning The Suffragette och gav istället ut en ny, nationalistisk tidning: Britannia. De uppmanade unga män att ta värvning. En del hävdar att de också gav vita fjädrar till män som inte deltog i kriget, vilket var ett hårt sätt att säga att männen var fega och borde skämmas för att de inte stred för England.
Osynlig ruta
  WSPU:s nationalism och stöd för Storbritanniens krigsinsatser gjorde att de fjärmade sig ännu mer både från flera av de andra brittiska rösträttsorganisationerna och från rösträttsrörelsen internationellt. Paraplyorganisationen IWSA, International Woman Suffrage Alliance, uppmanade genom sin tidning Jus Suffragii till deltagande i kvinnornas fredskongress i Haag 1915, där kvinnor från krigförande länder möttes och tillsammans med kvinnor från neutrala länder startade ett gemensamt arbete för fred. Både WFL, ELFS och US i Storbritannien stödde det fredsarbetet.
Osynlig ruta
  Även bland de allt färre medlemmar som fanns kvar i WSPU minskade stödet för Emmeline och Christabel Pankhursts enväldiga styre. Under 1916 gick flera lokala grupper ur och bildade nya fristående organisationer med namn som Suffragettes of the WSPU, Independent WSPU och liknande.
Rockmärke för WSPU med texten "Votes for Women" Osynlig ruta
  1917 lade Emmeline och Christabel Pankhurst ner resterna av WSPU, och startade istället Women's Party. De krävde lika lön för lika arbete, lika rättigheter i äktenskap och skilsmässa, lika rätt till barnen, lika rätt till statlig tjänst och mödraskapsstöd. Men både Emmeline och Christabel hade med tiden gått allt mer åt höger politiskt, så partiet krävde också sånt som avskaffande av fackföreningar.
Osynlig ruta
  Women's Party ställde upp i valet 1918, men fick inte nog stöd, så partiet lades ner igen 1919.

Fyra kvinnor sitter vid olika skrivbord och skriver på skrivmaskiner, ne man sitter i högra hördet och läser en tidning, ljus strömmar in från ett fönster mitt i bilden. Bredvid fönstret finns en tavla föreställande Christabel Pankhurst.
Maskinskriverskornas avdelning på WSPU:s kontor.

Avdelare i form ab en gul linje, till vänster en hög med böcker

Rubrik: Läs mer:
Gul blinkande stjärna Emmeline Pankhurst: My Own Story, 1914.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Sylvia Pankhurst: The Suffragette – The History of the Women's Militant Suffrage Movement 1905-1910, Sturgis & Walton 1911.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Elizabeth Crawford: The Women's Suffrage Movement – A Reference Guide 1866 - 1928, Routledge 2001.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu