Bakgrundspapper uppe

«  WSPU:s senare tidning

Foto av Christabel Pankhurst som sitter vid ett skrivbord mitt i bilden. Tidningen The Suffragette hänger ner från bordet och en papperskorg står bredvid. I bakgrunden syns dörrarna och till vänster en soffa belamrad av tidningar och böcker
Christabel Pankhurst redigerar The Suffragette i sitt hem i Paris.
Rubrik: The Suffragette

Bild av omslag till fyra nummer av tidningen The Suffragette1912 vågade sig suffragetten Emmeline Pethick-Lawrence på att ifrågasätta ett beslut av ledningen för WSPU, Women's Social and Political Union. Det ledde till att hon genast uteslöts. Men då stod WSPU samtidigt utan sin tidning. Det var nämligen Pethick-Lawrence som hela tiden både hade bekostat och varit redaktör för tidningen Votes for Women, och när hon slängdes ut tog hon tidningen med sig.
Osynlig ruta
  Då startade WSPU istället veckotidningen The Suffragette, som Christabel Pankhurst själv blev redaktör för.
Osynlig ruta
Precis som andra rösträttstidningar skrev The Suffragette om vad som hände inom organisationen och i rösträttsfrågan internationellt, men den innehöll även många andra samtidsartiklar och debatt. Självklart handlade en hel del artiklar om försvar för att suffragetterna använde sig av militanta våldsaktioner, som att bränna ner historiska byggnader, och om hur de behandlades i fängelse.

Osynlig ruta
Kvinna som säljer The Suffragette på Henley Royal Regatta i juli 1913.
Osynlig ruta

  Eftersom tidningen uppmanade till bland annat mordbrand försökte myndigheterna flera gånger stoppa den. Bland annat arresterades vid ett tillfälle den tryckare som de misstänkte tryckte tidningen, samtidigt som redaktionen genomsöktes och flera arresterades. Home Office hotade också prenumeranterna med att de kunde bli straffade för att de prenumererade på tidningen. Allt det ledde till att upplagan halverades.
Osynlig ruta
När första världskriget bröt ut beslöt WSPU att göra uppehåll i kampen för rösträtt. De gjorde en uppgörelse med myndigheterna om att de suffragetter som satt i fängelse friades mot att WSPU lovade att upphöra med alla sina militanta aktioner. Samtidigt verkar de ha slutat att ge ut The Suffragette under sju månader.
Osynlig ruta
  När den kom ut igen i april 1915 hade tidningens fokus ändrats från rösträttsfrågan till att handla om hur kvinnor på bästa sätt Foto av en kvinna i halvfigur som sitter vid ett skrivbord och håller i ett nummer av tidningen Britannia. Hon ser in i kameran. Under bilden står: Emmeline Pankhurst med Britanniakunde stötta Storbritannien under kriget. I oktober 1915 la WSPU ner The Suffragette helt, och gav under resten av året istället ut den nationalistiska tidningen Britannia – med undertiteln "För kungen, för landet, för frihet". Efter december 1915 las även den ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av The Suffragette (1912 - 1915) och Britannia (1915) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-31

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu