Bakgrundspapper uppe

«  Den internationella rösträttsrörelsens tidning

Foto av Carrie Chapman Catt sittande vid ett runt gammaldags bord. Hon skriver, men ser samtidigt rakt in i kameran. På bordet står också en blomkruka
IWSA:s ordförande, Carrie Chapman Catt, i en skrivande stund.

Rubrik: Jus Suffragii

Fyra omslag till tidningen Jus SuffragiiJus Suffragii var den internationella rösträttsrörelsens, IWSA, International Woman Suffrage Alliance, tidning. Den startades 1906 och gavs ut en gång i månaden, först på engelska och franska, men efter 1920 gavs den endast ut på engelska. Den första redaktören var Martina Kramers från Nederländerna.
Osynlig rutaEn guldmedalj med fru Justitia och texten JUS SUF FRA GII
  Tidningen publicerade ständigt rapporter om hur kampen för rösträtt gick i de olika länderna. Vid första världskrigets utbrott publicerade Jus Suffragii en appell till regeringarna i Europas länder, där de skrev att de representerade 12 miljoner kvinnor i 26 länder som vädjade om fred. Rosika Schwimmer skrev om "The Bankrupcy of the Man-Made World-War". Om kvinnor hade rösträtt skulle det bli en garanti för fred.
Osynlig ruta
Foto i halvfigur av Mary Sheepshanks med namnet underMen kriget splittrade rösträttsrörelsen. Mary Sheepshanks, som var redaktör för Jus Suffragii då, var pacifist och hon drev det i tidningen. 1914 skrev hon en artikel under rubriken "Patriotism eller internationalism". Pacifism, anti-militarism och kvinnors rösträtt hörde ihop, tyckte tidningen. Men i styrelsen för IWSA fanns också Millicent Garrett Fawcett, ledare för brittiska NUWSS, som valde att stötta Storbritanniens krigsinsatser och därmed inte ställa sig bakom initiativet för fred. Hon protesterade mot att Jus Suffragii tog ställning mot kriget. Även Marguerite de Witt-Schlumberger, ledare för franska UFSF, Union Française pour le Suffrage des Femmes, skrev att tidningen skulle representera alla som drev kvinnors rösträtt, inte bara så kallade "feminister" som försökte göra om det till en tidning för pacifister. Men många andra skrev att de stod bakom tidningens budskap.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Aletta Jacobs med namnet underPorträttfoto av Lida Gustava Heymann med namnet under  Debatten pågick i Jus Suffragii under framför allt första hälften av krigsåren, men redaktionen fortsatte att hålla ett pacifistiskt och internationalistiskt perspektiv. 1915 skrev tyska Lida Gustava Heymann en stark fredsappell till alla Europas kvinnor, och Aletta Jacobs och flera andra holländska kvinnor skrev i ett "Upprop till alla världens kvinnor" en uppmaning till läsarna att delta i kvinnornas internationella fredskongress i Haag.
Osynlig ruta
Förutom rösträttsfrågan tog tidningen även upp andra frågor kring kvinnors och flickors villkor, som bland annat utbildning, barnomsorg, kvinnors yrkesarbete, minimilöner, fackliga rättigheter, kvinnor som ledare, skilsmässolagar, prostitution, kvinnors och barns hälsa, födelsekontroll och mödravård.
Osynlig ruta
  1917 bytte tidningen delvis namn genom att Jus Suffragii fick en mer nedtonad plats i logotypen och istället lyftes undertiteln: "The International Woman Suffrage News".
Osynlig ruta
  Framemot slutet av 1920-talet hade många länder i världen infört rösträtt för kvinnor och IWSA ville fokusera mer på kvinnors nya medborgarskap. Både organisationen och tidningen gjordes om i flera steg, 1930 och 1946. Organisationen är fortfarande aktiv idag, men nu heter den IAW, International Alliance of Women.
Symbolen för  JUS SUF FRA GII, Justitia med vågskålen i handen, soluppgången i bakgrunden och texten intillOsynlig ruta
Tidningen heter idag "International Women's NEWS /NOUVELLES Féministes Internationales". Men de har fortfarande kvar symbolen med Justitia, hennes vågskål och texten JUS SUF FRA GII, trots att både tidningen och organisationen idag handlar om annat.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Gamla nummer av Jus Suffragii (1906 - 1930) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu