Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av sju kvinnor i en sal vid ett bord, två sitter och fem står. I bakgrunden skymtar fler kvinnor.
Vid IWSA-kongressen i Berlin 1904. På bilden syns sittande: Anna Shaw och
Carrie Chapman Catt, samt stående från vänster: okänd kvinna, Minna Cauer,
Susan B. Anthony, Lida Gustava Heymann och Anita Augspurg.
Rubrik: Internationel Woman Suffrage Alliance

International Woman Suffrage Alliance (IWSA) bildades formellt i Berlin 1904. Men initiativet togs först av amerikanskaPorträttfoto av Carrie Chapman Catt i en oval guldram rösträttskvinnor, som två år innan hade hållit en internationell rösträttskonferens och bildat International Alliance of Women for Suffrage and Legal Citizenship, med deltagare från elva länder.
Osynlig ruta
  Carrie Chapman Catt var IWSA:s första ordförande.
Osynlig ruta
   Meningen var att få tyngd bakom kraven på rösträtt för kvinnor genom att samla alla länders organisationer för kvinnors rösträtt i en internationell paraplyorganisation. Bland grundarna fanns Anita Augspurg och Marie Stritt (Tyskland), Millicent Garrett Fawcett (Storbritannien),IWSA:s stora gula standar med solen och ordet "Justice" (Rättvisa) i mitten Carrie Chapman Catt och Susan B. Anthony (USA). Det tyska namnet var Weltbund für Frauenstimmrecht och det franska var Alliance Internationale pour le suffrage des Femmes. De antog gult som sin särskilda färg.
Osynlig ruta
Svensk gåva
Osynlig ruta
IWSA:s stora gula standar tillverkades av Handarbetets Vänner i Sverige och lämnades över till IWSA vid rösträttskongressen i Stockholm 1911. På baksidan är broderat på svenska:

Så i molnhöljd dag som klar, Framåt bjuder vårt standar
Framåt genom moln och dimma, Mot den nya dagens strimma

  Standaret har sedan dess burits i processioner, rest jorden runt och haft en hedersplats vid varje kongress, skrev IWSA i sin tidning på 100-årsdagen av bildandet.

Foto av sju sittande kvinnor och åtta kvinnor som står bakom dem. De med högst hattar står bak.
IWSA-delegater vid Londonkonferensen 1909. Stående från vänster: Thora Dangaard,
Louise Qvam, Aletta Jacobs, Annie Furuhjelm, Zénéide Mirovitch, Käthe Schirmarker,
två oidentiferade kvinnor. Sittande: oidentifierad kvinna, Anna Bugge Wicksell,
Anna Howard Shaw, Millicent Garrett Fawcett, Carrie Chapman Catt,
Fredrikke Marie Qvam och Anita Augspurg.

Osynlig ruta
Högkvarter i London
Osynlig ruta
IWSA hade sitt högkvarter i London. Men Millicent Garrett Fawcett, som alltså var en av grundarna, och som var med i den laglydiga engelska rösträttsorganisationen NUWSS, ville inte att de militanta suffragetterna i WSPU skulle få vara med i IWSA, så därför fick suffragetterna inte vara med i början. Arrangörerna skyllde på att det bara skulle vara en organisation från varje land, men sanningen var att flera av dem var mer konservativa, och därför inte ville ha med WSPU.
Osynlig ruta
  IWSA arrangerade många och framgångsrika internationella rösträttskonferenser genom åren: i Köpenhamn 1906, Amsterdam 1908, London 1909, Stockholm 1911, Budapest 1913, Genève 1920, och sedan vidare var tredje år ända fram till i New Delhi 1973.

Foto av ett antal kvinnor och någopn enstaka man utanför kongresslokalen i Budapest. Två banderoller, en på engelska och en på ungerska, berättar att det är IWSA:s kongress.
Utanför ingången till IWSA:s kongress i Budapest 15-20 juni 1913.
Osynlig ruta

  IWSA:s symbol var Jus Suffragii, vilket betyder "Rätten att rösta", där Fru Justitia håller en vågskål i ena handen. Det var kanske från IWSA som den svenska rösträttsrörelsens stora organisationIWSA:s brosch med en inre ring av guld, där det står en kvinna med vågskål ioch texten JUS SUF FRA GII och runt den ett filigranarbete i guld med stenar i vitt, rött och grönt LKPR tog den symbolen. Hur som helst använde även LKPR just den.
Osynlig ruta
Omslag till IWSA:s tidning Jus Suffragii   Jus Suffragii var också namnet på IWSA:s tidning, som gavs ut en gång i månaden från 1906. 1917 bytte den namn till The International Woman Suffrage News och senare gjordes den om igen vid flera tillfällen.
Osynlig ruta
  Svenska rösträttskvinnor var mycket aktiva i IWSA genom åren. Några av de mest aktiva var Signe Bergman och Anna Bugge Wicksell.
Osynlig ruta
Inriktningen förändrades
Osynlig ruta
I slutet av 1920-talet hade många länder infört rösträtt för kvinnor och IWSA ville fokusera mer på vad kvinnors nya medborgarskap skulle betyda. Därför ombildades IWSA till IAWSEC, International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, och 1946 omformades organisationen till IAW, International Alliance of Women.
Osynlig ruta
  IAW arbetar än idag för kvinnors mänskliga rättigheter, och har numera status som rådgivande åt FN:s ekonomiska och sociala råd, vilket är den högsta status en fristående (icke-statlig) organisation kan ha.
Osynlig ruta
  Idag har IAW över 50 medlemsorganisationer runt hela världen.

Foto av 18 kvinnor som sitter och står på fyra led. Två av dem som står längst bak har hattar med plymer på.
Styrelsen för IWSA 1914. Längst fram till höger sitter Signe Bergman, och snett
bakom henne sitter Carrie Chapman Catt. Bakom henne står Anna Bugge Wicksell.
Till höger om Anna står Rosika Schwimmer och tvåa till höger om Rosika står
Aletta Jacobs. Chrystal Macmillan står längst till vänster i den raden.

Dekorativ rand i rosa och grönt, en avdelare mellan texten

Rubrik: Läs mer
Glimrande gul stjärna När kvinnor fick rösträtt i olika länder i världen kan du läsa om HÄR (på engelska).
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu