Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Teckning av Handarbetets vänners butik, där en kvinna säljer tyg och några andra kvinnor tittar på tyger
Handarbetets Vänners butik på Brunkebergstorg 18.

Rubrik: Handarbetets Vänner

Föreningen Handarbetets Vänner (HV) startades 1874 på initiativ av Sophie Leijonhufvud Adlersparre, Hanna Winge och Molly Gothlieb. Syftet var att ge kvinnor en möjlighet att kunna försörja sig, men också att gynna svensk slöjd.
Osynlig ruta
Tidig logotype för Föreningen Handarbetets Vänner med en sköldliknande stil   Sophie Leijonhufvud Adlersparre blev föreningens ordförande och Hanna Winge var den första konstnärliga ledaren. Kända svenska konstnärer gjorde förlagor till gobelänger som sedan vävdes hos Handarbetets Vänner eller las ut på uppdrag till väverskor på flera olika orter i landet. HV jobbade också med inredningstextil, tapetvävnad, matt- och möbeltyger, ridåer, konstbroderi och spetsknyppling.
Osynlig ruta
  Föreningen arbetade med internutbildning i broderi och textilt konsthantverk, och från 1891 höll de kurser för vävlärare. Från och med 1915 fick HV ett särskilt statsbidrag för undervisningen. Kurserna var aldrig separatistiska enbart för kvinnor, men det var endast kvinnor som ville gå dem. Först på 1960-talet började män söka sig dit.
Osynlig ruta
  För att kunna visa upp sin verk och sälja dem skaffade HV en lokal både för utställning och försäljning. De blev också officiell hovleverantör.

Fotop av butikslokal utifrån gatan. En kvinna står i dörren till lokalen och en annan kvinna står i porten bredvid. I skyltfönstret syns några stolar och tyger och en stor gobeläng
Försäljnings- och utställningslokalen Birger Jarlsgatan 5, 1906.
Osynlig ruta

Foto av reformdräkt med röd sammet och en underklänningen med broderier i vitt och guld  De kvinnor som först arbetade med Handarbetets Vänner reste runt i landet och samlade på sig exempel på textil folkkonst att ha som inspiration för nya arbeten.
Osynlig ruta
  Handarbetets Vänner hade också stor betydelse för den feministiska rörelsen i Sverige. Det var inte bara så att föreningen startades av feminister. Många av medlemmarna genom åren var feminister. När Dräktreformföreningen försökte förändra att det dåtida kvinnomodet tvingade kvinnor att bära korsetter, snörliv och långa, tunga kjolar i lager, som hindrade dem från att röra sig, skapade Hanna Winge 1885 ett förslag till reformdräkt.
Osynlig ruta
IWSA:s stora gula standar med solen och ordet "Justice" (Rättvisa) i mitten   1911 höll den internationella rösträttsroganisationen IWSA, International Woman Suffrage Alliance, sin kongress i Sverige. Till den tillverkade Handarbetets Vänner det standar som IWSA sedan förde med sig överallt genom åren. Standaret var designat av Eivor Hedvall Fischer. Skisserna till det och många andra arbeten finns idag hos Nordiska muséet. I tidningen Dagny beskrevs standaret så här:

"Baneret, som utgöres af hvit sidendamast och är två meter högt och en meter bredt, är broderadt på båda sidor. Framsidan är rikt utförd i guld och silfver samt i olika toner af gult silke, från guldgult till orange. Orden upptill: International Woman Suffrage Alliance, äro utförda i höga guldbokstäfver."
Osynlig ruta

Handarbetets Vänner är aktivt även idag. Numera beskriver sig HV som ett "centrum för utbildning, utveckling, tillverkning och experiment av avancerade textilier och design".
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-08-01

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu