Bakgrundspapper uppe

« Tillbaka

Foto av Sylvia Pankhurst som håller tal för en grupp åhörare. Hon har klättrat upp på en ställning utanför en affär.
Sylvia Pankhurts håller appelltal i Londons East End.
Rubrik: East London Federation of Suffragettes

East London Federation of Suffragettes (ELFS) startade som East London Federation of WSPU. Men efter att Sylvia Pankhurst blivit utkastad ur WSPU, Women's National and Political Union, valde grupperna i East London att lämna WSPU och istället bilda en separat organisation i januari 1914.
Osynlig ruta
  Till skillnad från WSPU var ELFS demokratiskt uppbyggd, så alla medlemmar hade samma möjlighet att påverka.
Osynlig ruta
Foto av en kvinna som står på något och håller upp en tidning samt massor av folk runt omkring  ELFS inriktade sig på arbetarkvinnor. De var en organisation för kvinnors rösträtt, men de såg rösträtten som ett medel, där det viktiga var att förändra kvinnors villkor över huvud taget. Så förutom att de krävde rösträtt för kvinnor, krävde ELFS även barnbidrag, bättre bostäder, äldrepension, rimliga matpriser, lika lön oavsett kön och löner Omslag till tidningen Woman's Dreadnoughtsom det var möjligt att leva på. Dessutom var de pacifister och arbetade mot kapitalism och fascism.
Osynlig ruta
  En gång i veckan gav ELFS ut tidningen Woman's Dreadnought.

Bilden till höger: Melvina Walker och Nellie
Cressall håller tal och sprider ELFS tidning.
Osynlig ruta

  Suffragetterna i ELFS demonstrerade och arrangerade utomhusmöten, ordnade stödkonserter och stödpartyn. Och de hade en liten grupp de kallade "Folkets armé" som under ledning av Norah Smyth skyddade dem från alltför mycket brutalitet från polisens sida.
Osynlig ruta
  ELFS drev också flera stödprojekt i deras områden. Ett var en kooperativ fabrik som tillverkade leksaker – med tillhörande daghem, där arbetslösa arbetarkvinnor kunde få jobb. Fabriken tillverkade först träleksaker, sedan även dockor och mjuka djur, som katter, hundar och björnar.
Osynlig ruta

Foto av tre kvinnor som sitter och arbetar med att tillverka träleksaker
Foto av fyra kvinnor som sitter vid var sitt litet bord och syr på en symaskin. I bakgrunden är ett fönster där ljus kommer in.
Foto av tre kvinnor som målar ansikten på dockorna
Foto av sju småbarn (1-2 år) som sitter i stolar eller står på golvet i daghemmet . I bakgrunden något som skulle kunna vara en eldstad och ännu längre bak hänger tygpåsar på hängare på väggen.
Foto av kvinnor ioch små barn på en bakgråd

Osynlig ruta
Foton från fabriken: Några kvinnor arbetar med träleksaker. Några syr. Några målar ansikten på dockorna. Barnen är på daghemmet. Cirka 60 kvinnor hade arbete på fabriken och de fick bättre lön än på liknande fabriker.

Osynlig ruta
Symbolen för ELFS med bokstäverna och en mössa i röttFör att få leksakerna sålda kontaktade Sylvia Pankhurst den kända varuhusinnehavaren Gordon Selfridge, som var för kvinnors rösträtt, och han började sälja mjukisdjuren i varuhuset.
Osynlig ruta
Ett annat stödprojekt var en hälsoklinik för mödrar och barn. Under kriget arrangerade ELFS också utskänkning av mjölk till barn i svältande familjer. De drev dessutom tre olika restauranger med extra billig mat.

Foto många kvinnor och barn och någon man som sitter vid matbord som står på rad. Flera tittar in i kameran.
Foto av sex kvinnor som arbetar med någotFoto av många barn som tilldelas mjölk
Osynlig ruta
Överst: Folk sitter bänkade på lågprisrestaurangen i Women's Hall.
Bilderna nedanför: Kvinnor som arbetade gratis på någon av restaurangerna
och barn som utfordras med mjölk på Railway Street 20 i Poplar.

ELFS lokaler på Old Ford Road 400 hade ett stort rum som kallades Women's Hall. Där hade de öppna möten och där fanns ett bibliotek. Medlemsantalet växte till flera tusen medlemmar.
Osynlig ruta
  Det som gjorde ELFS-kvinnornas arbete så framgångsrikt var att det var mer av hjälp till självhjälp, för de som hjälpte och de som fick hjälp var arbetskamrater, grannar, familj och vänner.
Osynlig ruta
  Dessutom hade ELFS en särskild satsning på att få med unga tjejer i rösträttsrörelsen.

Foto av många unga tjejer utomhus, kanske i en park
Junior Suffragettes Club vid ett möte i Victoria Park.
Osynlig ruta

När första världskriget bröt ut valde ELFS inte den nationalistiska linjen att stödja kriget, som WSPU och NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies, gjort. Istället drev ELFS den pacifistiska linje som även WFL, Women's Freedom League, och US, United Suffragists, valde. ELFS ställde sig bakom kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915 och Sylvia Pankhurst och några till planerade att delta. Men de hörde till alla de över hundra kvinnor som hindrades av den brittiska regeringen från att resa dit.
Osynlig ruta
  Däremot gick de mest drivande feministerna i alla de tre pacifistiska rösträttsorganisationerna med i WILPF, Women's International League for Peace and Freedom, som bildades vid fredskongressen.
Osynlig ruta
  Men med tiden fokuserade ELFS allt mer på socialism, och 1916 bytte de namn till WSF, Workers Suffrage Federation, för att markera att rösträtten skulle gälla varje människa. Från att ha ställt upp på kravet på rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, alltså endast för rika, drev de från och med då rösträtt för alla vuxna utan begränsningar, precis som PSF, People's Suffrage Federation. Samtidigt bytte tidningen namn till Worker's Dreadnought.
Osynlig ruta
Foto av tre äldre arbetarkvinnor i halvfigur  Organisationen ändrade sedan form och namn flera gånger, men då var det inte längre en grupp för kvinnors rösträtt.

Osynlig ruta
Bilden till vänster: tre suffragetter i ELFS.
Osynlig ruta

Fotografierna är tagna av ELFS-medlemmen Norah Smyth.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu