Bakgrundspapper uppe

«  Kvinnornas internationella fredsorganisation

Foto från toppen av en stor kongress-sal fylld av kvinnor
WILPF-kongress.

Rubrik: Women's International League for Peace & Freedom
Porträttfoto av Aletta Jacobs med hennes namn under
Porträttfoto av Jane Addams med hennes namn under
Porträttfoto av Chrystal MacMillan med hennes namn under
Porträttfoto av Anita Augspurg med hennes namn under

Women's International League for Peace and Freedom växte fram ur den kvinnokongress för fred som hölls i Haag i Nederländerna 1915, alltså mitt under första världskriget. Där samlades närmare 1 200 kvinnor från olika länder för att kämpa för fred.
Osynlig ruta
  Först kallade de sig för International Committee of Women for Permanent Peace (ICWPP). Men redan vid den andra kvinnokongressen för fred, som i hölls Zürich i Schweiz 1919, ändrade de namnet till Women's International League for Peace and Freedom, som förkortas WILPF.
Osynlig ruta
  Den första ordföranden var amerikanska Jane Addams. Hon blev hårt angripen i USA då. FBI-chefen
J. Edgar Hoover kallade henne för "den farligaste kvinnan i Amerika" och samlade en akt om henne för att anklaga henne för landsförräderi. Men 1931 fick hon Nobels fredpris för sitt okuvliga fredsarbete.
Osynlig ruta
  De andra kvinnorna här intill hör också till intitiativtagarna, och de kom från Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Ungern. Det var därmed flera länder som befann sig i krig, och feministerna i WILPF fick mycket kritik för att de alltså gick emot sina egna regeringars politik när de drev fredsfrågan tillsammans, över nationsgränserna.

Porträttfoto av Rosika Schwimmer med hennes namn under
Porträttfoto av Emmeline Pethick-Lawrence med hennes namn under
Porträttfoto av Julia Grace Wales med hennes namn under
Porträttfoto av Lida Gustava Heymann med hennes namn under

Osynlig ruta
Porträttfoto av Catherine Marshall med hennes namn underCatherine Marshall från England, bilden till höger,
var den som kom på det nya namnet WILPF.
Osynlig ruta

De flesta av dem som startade WILPF var aktiva i rörelsens för kvinnors politiska rösträtt i sina olika hemländer. Men det var inte alla rösträttskämpar som valde att arbeta för fred.
Osynlig ruta
  I exempelvis Storbritannien splittrades rörelsen för kvinnors rösträtt när första världskriget bröt ut. NUWSS stödde Englands krigsinsatser, och i WSPU gick Emmeline och Christabel Pankhurst så långt att de uppmanade unga män att gå ut i kriget, medan Emmeline Pethick-Lawrence och Sylvia Pankhurst, liksom WFL, drev pacifism.WILPF:s symbol i form av en fredsduva och ett kvinnomärke
Osynlig ruta
  WILPF krav var enkla och raka: social och ekonomisk rättvisa för alla, kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter, samt slut på imperialism och vapenhandel.

Foto av kvinna som håller engagerat appelltal och gestikulerar med armarna, runt om henne står mestadels kvinnor och en del män
Margaret Bondfield, den första kvinnan i Storbritannien som blev minister,
var medlem i WILPF och på bilden håller hon ett tal för att folk ska
skriva på WILPF:s nedrustningsresolution.
Osynlig ruta

Under sina första 100 år har WILPF arrangerat över 30 kvinnokongresser för fred, på olika platser runt om i världen. Den 14:e hölls i Stockholm, 1959.
Osynlig ruta
  WILPF:s sekretariat finns i Genève i Schweiz, men WILPF har också ett internationellt kontor i New York i USA, och det arbetar direkt gentemot FN. Där har WILPF så kallad konsultativ status och får alltså uttala sig i fredsfrågor.

Foto av fem kvinnor stående runt en sittande kvinna som skriver på en tjock bunt papper. Längst fram en halv banderoll, det går att se texten "Women's International Leagur"
WILPF i Australien samlade namn för en nedrustningsresolution.
Osynlig ruta

  Idag har WILPF nationella organisationer i omkring 50 länder runt om i världen. Det är en av världens äldsta nu verksamma fredsorganisationer. Den svenska delen, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet Fred och Frihet, startade redan 1919.

Avdelare i form av gul rand med en trave böcker till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Hos WILPF:s amerikanska avdelning kan du läsa en broschyr om hur WILPF startade och vad som hänt senare under åren fram till 2004.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Du kan också läsa mer på svenska Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets egen webbplats.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-02-09

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu