Bakgrundspapper uppe

«  Krävde rösträtt för alla kvinnor i Storbritannien

Fotomontage av fyra kvinnor i närbild och en stor folksamling i bakgrunden. Bakom kvinnorna står ordet "suffrage" i rött och överst står i lila "parlamentarisk rösträtt för varje vuxen man och kvinna"
Mary Macarthur, Margaret Bondfield, Dora Montefiore och Virginia Woolf
hörde till de kvinnor som var med i People's Suffrage Federation.

Rubrik: People's Suffrage Federation - Adult Suffrage Society

1904 bildades Adult Suffrage Society (ASS), men 1909 bytte organisationen namn till People's Suffrage Federation (PSF).
Osynlig ruta
  Bland dem som tog initiativ till organisationen fanns de fackligt aktiva Mary Macarthur och Margaret Bondfield. De var irriterade på att rösträttsorganisationer som NUWSS och WSPU bara krävde rösträtt på samma villkor som för män, alltså endast för rika. (WFL fanns ännu inte vid den tiden.)
Osynlig ruta
Porträttfoto av Mary Macarthur med hennes namn under bilden  Mary Macarthur påpekade att om en sådan "damrösträtt" skulle införas i Storbritannien så skulle mindre än 5 procent av alla kvinnor i landet kunna rösta. PSF ansåg tvärtom att krav på rösträtt endast för rika kvinnor skulle försena kampen för allas rösträtt.
Osynlig ruta
  Även män kunde vara medlemmar i People's Suffrage Federation, eftersom organisationen drev "parlamentarisk rösträtt för varje vuxen man och kvinna" från 21 år, men de såg sig själva som en organisation för kvinnors rösträtt. I debatt med NUWSS drev de att majoriteten kvinnor ju inte skulle få rösträtt via "damrösträtten", medan däremot alla kvinnor skulle få det genom rösträtt för alla vuxna.
Osynlig ruta
Ordförande var Margaret Bondfield, medan Mary Macarthur och Margaret Llewelyn Davies blev sekreterare. Bland andra kända feminister som var medlemmar fanns Ada Nield Chew, Charlotte Despard, Adelaide Knight, Dora Montefiore, Mary Sheepshanks och Virginia Woolf. Även flera fackförbund och kvinnogrupper anslöt sig till PSF.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Margaret Bondfield med hennes namn under  En del av organisationens medlemmar – som Margaret Bondfield och Mary Macarthur – var direkt motståndare till de organisationer som endast krävde "damrösträtt", men andra medlemmar som också i grunden ville ha rösträtt för alla – som Charlotte Despard, Dora Montefiore och Ada Nield Chew – valde att organisera sig både i rörelsen för rösträtt åt alla och i rörelsen för "damrösträtten".
Osynlig ruta
  Vissa källor uppger att Dora Montefiore startade tidningen Adult Suffragist som organisationens tidning, men vi har inte hittat någon närmare information om det. Däremot gav de ut en mängd broschyrer om rösträtt för alla, skrev artiklar i olika tidningar, arrangerade möten och uppvaktade politiker.
Osynlig ruta
  När ett förslag om allmän rösträtt för män lades fram 1911, drev PSF helt enkelt att kvinnor skulle inkluderas i förslaget.
Osynlig ruta
  Vi har inte hittat några uppgifter om när PSF lades ner, vi har helt enkelt inte hittat någon mer information om organisationen efter början av första världskriget.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt Storbritannien
Pil åt vänster Till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu