Bakgrundspapper uppe

«  Paraplyorganisation för brittiska kvinnors fackföreningar

Sex kvinnor står i rad på gatan, vända mot kameran. Alla har dåtidens stora hattar och långa klänningar, men bilden är klippt runt knähöjd.
Sex delegater vid STUC, Scottish Trade Union Congress, 1911. Från vänster
Jeanie Spence (textilarbetarna), fru Lamont, Agnes Brown och MaryMacarthur
(alla från NFWW), Rachel Devine (textilarbetarna) och okänd kvinna.

Rubrik: National Federation of Women Workers

National Federation of Women Workers (NFWW) var ett förbund för fackföreningar för kvinnor i Storbritannien. Det bildades 1906 på initiativ av Mary Macarthur med stöd av hennes vän Margaret Bondfield.
Osynlig ruta
Märke i form av NFWW:s sköld med texten National federation of Women Workers. Texten inuti är för liten för att kunna läsas.  Precis som WTUL, Women's Trade Union League, stöttade NFWW strejkande kvinnor, peppade kvinnor att bli fackligt aktiva, arbetade för högre lön och bättre arbetsförhållanden för kvinnor, och drev på för att få lagstiftning som gynnade kvinnor i arbetsmarknadsfrågor. Men till skillnad från WTUL, som var en stödorganisation för fackliga kvinnor, var NFWW alltså ett förbund för kvinnors fackföreningar.
Osynlig ruta
  NFWW bildades i en tid då kvinnor i Storbritannien, precis som i Sverige och många andra länder då, inte accepterades som medlemmar i de flesta fackföreningar som drevs av män. Omslag till tidningen The Woman Worker, med den klassiska kvinnan med fana och sköld.Här i Sverige bildades motsvarande Kvinnornas fackförbund 1902.
Osynlig ruta
  1907 startade NFWW tidningen The Woman Worker, som gavs ut en gång i månaden. Men tidningen blev snabbt så populär att den gjordes om till veckotidning med en upplaga på 20 000 ex.
Osynlig ruta
Foto av fyra kvinnor som står i en fabrik, det ligger kedjor runt om.   1910 organiserade NFWW en strejk bland kedjearbetare för att driva igenom minimilöner. Mary Macarthur lyckades få flera tidningar att bevaka strejken, vilket gjorde att den fick stort stöd bland folk. NFWW samlade in en strejkfond via fotbollsplatser och kyrkor, på fabriker och möten. Redan inom en månad hade över hälften av fabriksägarna gått med på minimilöner, och efter 10 veckors strejk gav den sista fabriksägaren med sig. Eftersom kvinnors löner ofta varit mindre än hälften av männens innebar den nya minimilönen att kvinnorna fick en lön som var mer än dubbelt så hög som den de hade haft innan.

Foto av folksamling som står tätt packade på gatan, både vuxna och barn. I mitten står Mary Macarthur på någonting, för hon syns högre än de andra och hon håller tal. Några bär flaggor.
Mary Macarthur håller appelltal under kedjearbeterskestrejken 1910.
Osynlig ruta

Under första världskriget, när män blev soldater, tog kvinnor över jobben på många arbetsplatser. Men de fick inte samma lön som männen haft. Då arbetade NFWW, WTUL och flera andra organisationer tillsammans för att kvinnorna skulle ha samma lön som männen haft, alltså krav på lika lön oavsett kön. Tack vare strejkerna och fabriksägarnas oro över bristen på arbetskraft under kriget fick de igenom kravet på de flesta ställen. De fick också igenom rätten att alls vara fackligt aktiv på många fabriker som tidigare motsatt sig fackföreningar.
Osynlig ruta
  Särskilt framgångsrikt var förstås arbetet på sådant som ammunitionsfabriker, som Storbritannien var direkt beroende av för krigsinsatserna. Winston Churchill själv ringde vid ett tillfälle upp Mary Macarthur för att få arbetarna att gå tillbaka till jobbet, men hon svarade att så blir det först när de får rimliga löner. Det tog bara 24 timmar den gången.

Foto av massor av kvinnor i en fabrik. De har skyddskläder och det står bomber överallt.
Unga tjejer på en brittisk ammunitionsfabrik under första världskriget.
Foto: Imperial War Museum.
Osynlig ruta

Illustration av en arbetarkvinna med en fana som det står "Women Workers" på framför en fabrik, ytterst på fanan står:  Gemenskap är livet. Kvinnan håller handen på en sköld, där det står National Federation of Women Workers, och i mitten:  Att slåss, att kämpa, att rätta det felaktigaDe krav som NFWW drev vid den tiden var:

- lika lön för lika arbete,
- högre löner för alla i de lägst betalda jobben,
- 8 timmars arbetsdag,
- borttagande av bötessystemen,
- fler kvinnor som fabriksinspektörer,
- bättre arbetarskydd,
- mödraskapspenning,
- utbildning,
- kvinnors rösträtt.

  1920 gick NFWW samman med NUGW, National Union of General Workers, som en särskild kvinnokrets, som fanns representerad både i ledningen för NUGW och i TUC, Trades Union Congress (ett fackförbund som närmast kan liknas vid svenska LO). På det sättet hoppades kvinnorna få större chans att påverka.
Osynlig ruta
  Men precis som i Kvinnornas fackförbund i Sverige blev de fackliga kvinnorna i Storbritannien lurade av männen. Tio år senare lade männen ner kvinnokretsen, och kvinnorna förlorade sin representation.

Avdelare i form av ett gult streck med en hög böcker till vänster

Rubrik: Kolla
Blinkande gul stjärna Hos British Pathé kan du se en snutt ur en stumfilm från 1911, där några strejkande fabriksarbeterskor i Camden marscherar på gatan med en banderoll för NFWW.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu